Kinetyka - ćwiczenia

Nasza ocena:

3
Pobrań: 42
Wyświetleń: 875
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Kinetyka - ćwiczenia - strona 1

Fragment notatki:

ERRATA DO MECHANIZMÓW W ZADANIACH 36 i 37
Zadanie 36(*). Proponowany jest nast
SXMF\ PHFKDQL]P UHDNFML WHUPLF]QHJR
UR]NáDGXR]RQX

k1
k2
O3 ⇔ O2 + O a nast
SQLH2 + O3 ⇒ 2 O2
k−1
[O 3 ]2
v=k ⋅
[O 2 ]
Wyprowadziü PHWRG VWDQX VWDFMRQDUQHJR Z\UD*HQLH QD V]\ENRü UR]NáDGX R]RQX
DoZLDGF]DOQLHVWZLHUG]RQR*H
’’
-DNLHUHODFMHSRPL
G]\V]\ENRFLDPLHWDSyZHOHPHQWDUQ\FKX]DVDGQLDMZ\]QDF]RQ
GRZLDGF]DOQLHSRVWDüUyZQDQLDNLQHW\F]QHJR"
Zadanie 37(*). Lindemann podaáQDVW
SXMF\PHFKDQL]PUHDNFML
MHGQRF]VWHF]NRZ\FK
$$ ⇒ A* + A I etap ze staáV]\ENRFLN1
A* + A ⇒ A + A
II etap ze staáV]\ENRFLN2
A* ⇒ P
III etap ze staáV]\ENRFLN3
Przy jakich relacjach pomi
G]\ V]\ENRFLDPL HWDSyZ HOHPHQWDUQ\FK  E
G]LH WR
UHDNFMD,U]
GX"
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz