Wykład - spektroskopowe metody badania struktury materii

Nasza ocena:

3
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1428
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wykład - spektroskopowe metody badania struktury materii - strona 1

Fragment notatki:

Metody badania struktury związków chemicznych, część "spektro". X
Imię i nazwisko: ............................................................................... Warszawa, 5.09.2006 r.
PREREKWIZYTY:……………………….
Zadanie 1
Wyznaczyć względne obsadzenie poziomów energetycznych dla pierwszego możliwego przejścia energetycznego w cząsteczce heksatrienu w przybliżeniu modelem cząstki w studni potencjału. Długość cząsteczki l = 6,1 A. Temp. 300 K.
Zadanie 2
Dla liniowych cząsteczek O2(g), CO(g), Br2(c), NaCN(s) i nieliniowych H2O(g), H2O(c), Na2O(s) określić:
1. Liczbę drgań normalnych
2. Czynność i liczbę pasm w IR
3. Czynność i liczbę pasm stokesowskich w Ramanie
4. Czynność w MW
Odpowiedzi uzasadnić.
Zadanie 3
Stała siłowa wiązania w cząsteczce 1H127I wynosi 2,9 N/cm. Oszacować położenie I nadtonu pasma podstawowego w widmie IR tego związku.
Zadanie 4
Dla rotatora sztywnego 1H35Cl w stanie kwantowym Y1,1 obliczyć wartość energii rotacji E1 oraz wartość kąta, jaki tworzy wektor momentu pędu tego rotatora z osią z. Przyjąć długość cząsteczki R = 0,128 nm.
Zadanie 5
W widmie lH NMR związku C4H8O2 zaobserwowano następujące sygnały δ1H: 3,60 (s, 3H), 2,30 (q, 2H), 1,15 (t, 3H). Określić strukturę związku. Zinterpretować sygnały w widmie.
Zadanie 6
W widmie 1H NMR związku C5H10O2 (M = 102) zaobserwowano następujące sygnały δ1H: 5,00 (h, 1H), 2,10 (s, 3H), 1,25 (d, 6H). W widmie IR tego związku występują m.in. silne pasma absorpcji w obszarze 2950-2850, 1730, 1230 cm-1. W widmie MS występują m.in. pasma przy m/z (%): 102(2), 87(10), 43(100). Określić strukturę związku. Zinterpretować sygnały we wszystkich widmach (MS: zaproponować drogi fragmentacji).
Zadanie 7
Narysować przewidywane widmo 1H NMR związku o strukturze:
Określić orientacyjne położenia sygnałów w widmie. Podać intensywności poszczególnych sygnałów, również w multipletach. Przypisać sygnały odpowiednim grupom protonów. Wybrać i narysować jeden diagram poziomów energetycznych uzasadniający rozszczepienie sygnałów sprzężonych protonów. Narysować możliwe ułożenia przestrzenne spinu protonu wchodzącego w rezonans. Obliczyć wartość długości wektora spinu i wartości kątów, jakie tworzy ten wektor z osią z.
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz