Badanie asocjacji alkoholi za pomocą spektroskopii w podczerwieni - sprawozdanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 175
Wyświetleń: 1421
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Badanie asocjacji alkoholi za pomocą spektroskopii w podczerwieni  - sprawozdanie - strona 1 Badanie asocjacji alkoholi za pomocą spektroskopii w podczerwieni  - sprawozdanie - strona 2 Badanie asocjacji alkoholi za pomocą spektroskopii w podczerwieni  - sprawozdanie - strona 3

Fragment notatki:

Sprawozdanie z laboratorium chemii fizycznej
Badanie asocjacji alkoholi za pomocą spektroskopii w podczerwieni Skład zespołu:
Ocena z przygotowania:
Ocena ze sprawozdania:
1. Adam Rułka
2. Arkadiusz Sakowicz
Prowadzący ćwiczenie: mgr inż. Marcin Okuniewski
Podpis prowadzącego:
Cel ćwiczenia:
Celem ćwiczenia jest zarejestrowanie i interpretacja widm absorpcyjnych w podczerwieni (w zakresie I nadtonu) roztworów butanolu w rozpuszczalniku niepolarnym (CCl4) oraz określenie wpływu stężenia i temperatury na równowagę asocjacji w badanym układzie.
2. Aparatura
Spektrofotometr VSU-2P (jednowiązkowy, punktowy) z przystawka do pomiarów w
bliskiej podczerwieni (rysunek 1), kuwety szklane o grubości 2 cm, kolbki o pojemności
10 cm3, pipetki Pasteura, ultratermostat.
Rysunek 1. Schemat spektrofotometru VSU-2P (na rysunku zaznaczono tylko elementy
przyrządu używane podczas pomiarów w zakresie bliskiej podczerwieni); 1. wyłącznik
lampy żarowej, 2. wyłącznik elektrometru, 3. wyłącznik przystawki pomiarowej w zakresie
bliskiej podczerwieni, 4. pokrętło regulacji szerokości szczeliny, 5. pokrętło nastawiania
długości fali, 6. Przełącznik położenia kuwet, 7. Przełącznik zakresu pomiarowego,
8. pokrętło zerowania (zgrubne), 9. pokrętło zerowania (dokładne), 10. miernik (górna
skala - absorbancja, dolna skala - transmitancja), 11 pokrętło zmiany detektorów (dla
bliskiej podczerwieni w pozycji białego punktu), 12. skala długości fali.
3. Wykonanie ćwiczenia 1. Włączenie termostatu, skalibrowanie na temperaturę 298K.
2. Ustalenie widma absorpcyjnego próbki o najwyższym stężeniu.
Obliczenie stężeń:
Tabela1. Stężenia próbek używanych w doświadczeniu.
Numer próbki
1
2
3
Stężenie / mol*dm-3
0,0920
0,5893
1,2133
Stężenie roztworu alkoholu w próbce nr 3 jest największe, więc użyjemy akurat tej próbki do rejestracji widma absorpcyjnego. Wynika to z faktu iż widmo absorpcyjne dla roztworu najbardziej stężonego będzie najlepiej widocznie, łatwiej będziemy mogli wyznaczyć maksima absorpcji, wyniki będą obarczone mniejszym błędem.
Wykonanie widma
1. Włączyć aparat 2. Ustawić odpowiednia szerokość szczeliny pokrętłem 4 (typowa wartość 0,3).

(…)


Próbka 2
Próbka 1
298
1,385
0,630
0,470
0,170
1,700
0,860
0,410
0,070
308
1,385
0,720
0,530
0,175
1,700
0,890
0,400
0,060
Obliczono wartości współczynnika absorpcji dla obu pasm ze wzoru 1:
gdzie: c - stężenie roztworu, l - grubość kuwety (2 cm). Niepewność pomiaru obliczono z różniczki zupełnej:
Tabela 4. Wartości współczynnika absorpcji dla temperatur 298K i 308K, uwzględniono niepewność pomiaru
T…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz