Politechnika Warszawska - strona 272

Metody projektowania - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Marek Kazimierz Buda
 • Sterowanie ruchem drogowym
Pobrań: 0
Wyświetleń: 763

Metody projektowania: - określenie odpowiedniej lokalizacji czujników detektorów; - dobór parametrów algorytmu sterowania gimin, piprog, gimax; Metody lokalizacji czujników: - arbitralnie 15-20m od linii zatrzymania; - jako f pręd...

Organizacja ruchu - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Marek Kazimierz Buda
 • Sterowanie ruchem drogowym
Pobrań: 7
Wyświetleń: 763

Organizacja ruchu: - wydzielone pasy ruchu o kierunku zgodnym lub przeciwnym do kierunku ruchu innych pojazdów; - przeznaczenie całego przekroju jezdni dla komunikacji zbiorowej z ewentualnym ...

Pary strumieni kolizyjnych o dopuszczalnym zezwoleniu na ruch - wykład...

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Marek Kazimierz Buda
 • Sterowanie ruchem drogowym
Pobrań: 0
Wyświetleń: 420

Pary strumieni kolizyjnych o dopuszczalnym lecz nie zalecanym do stosowania jednoczesnym zezwoleniu na ruch: - strumień pojazdów w lewo z pasa ruchu wspólnego na wprost i w lewo - strumień tramwajowy na wprost z tego samego lub przeciwległego wl...

Równoważenie strat - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Marek Kazimierz Buda
 • Sterowanie ruchem drogowym
Pobrań: 0
Wyświetleń: 518

Równoważenie strat poniesionych w wyniku zastosowania priorytetu dla pojazdów komunikacji zbiorowej: - Wstrzymywanie priorytetu. - Kompensacja skutków priorytetu. Sposoby detekcji pojazdów komunikacji zbiorowej: - Zwykłe detektory (np. pętlowe, radarowe) na wydzielonych pa¬sach; -

Strategie nadawania priorytetów na skrzyżowaniach - wykład sterowa...

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Marek Kazimierz Buda
 • Sterowanie ruchem drogowym
Pobrań: 7
Wyświetleń: 539

Strategie nadawania priorytetów na skrzyżowaniach sterowanych: Pasywne (przy sterowaniu cyklicznym): - dostosowanie długości cyklu (skracanie); - rozdział fazy, w której skrzyżowanie przekraczają pojazdy komunikacji zbiorowej na dwa przedziały; - nadanie pojazdom komunikacji zbiorowej dużej wart...

Zmienna sterująca - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Marek Kazimierz Buda
 • Sterowanie ruchem drogowym
Pobrań: 7
Wyświetleń: 413

Zmienna sterująca: binarna zmienna, której wartość reprezentuje stan konkretnej grupy sygnałowej. Wartość 1 oznacza, że grupa wyświetla sygnał zezwalający, wartość 0 - każdy inny sygnał; u; Wektor sterowania: binarny

Boczne znoszenie ogumienia - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr Marek Guzek
 • Teoria ruchu pojazdów samochodowych
Pobrań: 140
Wyświetleń: 3192

BOCZNE ZNOSZENIE OGUMIENIA Jeśli na toczące się koło działa siła poprzeczna F przyłożona do osi koła to opona ulega sprężystemu odkształceniu. Wektor prędkości koła v odchyla się od kierunku wyznaczonego przez płaszczy-znę symetrii koła o kąt δ zwany kątem bocznego znoszenia opony. Powstaje niesyme...

Dobór przełożeń - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr Marek Guzek
 • Teoria ruchu pojazdów samochodowych
Pobrań: 182
Wyświetleń: 1106

DOBÓR PRZEŁOŻEŃ I-ego BIEGU Kryterium I (przyczepności) Największa siła na kołach napędzanych pojazdu w trakcie ruchu po suchej poziomej nawierzchni o współczynniku przyczepności przylgowej μ1=0,7 i współczynniku oporu toczenia f0=0.02 nie powinna przekraczać

Możliwości wjazdu na wzniesienie - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr Marek Guzek
 • Teoria ruchu pojazdów samochodowych
Pobrań: 98
Wyświetleń: 952

MOŻLIWOŚĆ WJAZDU NA WZNIESIENIE Jeżeli pojazd porusza się ruchem jednostajnym to siła napędowa może osiągnąć wartość Fnμ = Z (μ1+f0) Pojazd musi pokonać opory drogi : FΨ=mg(f0*cosα+sinα) zatem Fnμ = FΨ Wartość siły napędowej Fnμ zależy o...

Przyczepność - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr Marek Guzek
 • Teoria ruchu pojazdów samochodowych
Pobrań: 252
Wyświetleń: 2793

PRZYCZEPNOŚĆ Siłą styczną wzdłużną X nazywamy wypadkową wartość element sił stycznych wzdłużnych wywieranych przez koła na nawierzchnię drogi lub wartość wypadkową element. Sił stycznych wzdłużnych reakcji nawierzchni drogi działających na koło w danych warunkach ruchu. Siłą przyczepność wzdłużnej ...