Politechnika Warszawska - strona 273

Równanie ruchu pojazdu - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr Marek Guzek
 • Teoria ruchu pojazdów samochodowych
Pobrań: 154
Wyświetleń: 1813

RÓWNANIE RUCHU POJAZDU Fn = Ft+Fp+Fw+Fb+Fu+Fs Opór toczenia zależy od rodzaju nawierzchni i masy Dla V100 km/h Ft=mgf0(1+AV2) [N] A,f0 - zależą od nawierzchni Opór powietrza składowe to opór profilowy, indukcyjny, tarcia, zakłóceń, układu chłodzenia Fp=0,047AcxV2 [N] A=khb Opór wzniesienia Fw=...

Wskaźnik dynamiczny - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr Marek Guzek
 • Teoria ruchu pojazdów samochodowych
Pobrań: 119
Wyświetleń: 2149

WSKAŹNIK DYNAMICZNY wyraża jednostkową siłę napędową na kołach po odliczeniu oporów powietrza, czyli taka która może być użyta do pokonania jednostkowych oporów ruchu. Ocena zdolności przyśpieszania Do oceny ilościowej właściwości samochodu w r...

Teoria ruchu pojazdów samochodowych - ćwiczenia

 • Politechnika Warszawska
 • dr Marek Guzek
 • Teoria ruchu pojazdów samochodowych
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1022

Zad 9 Na toczące się ze stałą pręd. koło działa mom. nap. Tn. Określić wartość względnego poślizgu wzdłużnego tego koła. Jaka jest wartość prom. tocznego. Przyjąć, że wykorzystywana jest liniowa część charak. (Sn). Dane: Z=3000N, rd=0.27m, Tn=200Nm, f=0.02, a=5.0(wsp. kierunkowy liniowej części...

Teoria ruchu pojazdów samochodowych - ćwiczenia

 • Politechnika Warszawska
 • dr Marek Guzek
 • Teoria ruchu pojazdów samochodowych
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1351

Zad 12 Wyznaczyć wymaganą moc silnika sam. osobowego o podanych parametrach. Określić moc, wartość siły napędowej dostarczanej przez ten silnik na biegu najwyższym. Dane: m=1200kg, Vmax=160km/h, m =0.93 At=5*10-4 s2/m2, fo=0.012, Cx=0,35, A=2,3m2, w=0,8 np=5500obr/m, eT=1.11, rd=0.27m PS=Pop/3600...

Teoria ruchu pojazdów samochodowych - ćwiczenia

 • Politechnika Warszawska
 • dr Marek Guzek
 • Teoria ruchu pojazdów samochodowych
Pobrań: 70
Wyświetleń: 546

ZAD 13 Wyznaczyć przełożenie pierwszego biegu samochodu osobowego, tak aby mógł on: a)w pełni wykorzystać siłę napędową na kołach (ze względu na przyczepność), b)pokonać maksymalne wzniesienie. Z jakim maksymalnym przyśpieszeniem będzie mógł ten pojazd poruszać się na biegu pierwszym (zakładając ż...

Teoria ruchu pojazdów samochodowych - ćwiczenia

 • Politechnika Warszawska
 • dr Marek Guzek
 • Teoria ruchu pojazdów samochodowych
Pobrań: 77
Wyświetleń: 490

ZADANIE 1 Stosując wymagania ECE (μ=0,8) dobierz współczynnik α. Dla dobranego α wyznacz max. nacisk na pedal hamulca przy którym nie będzie blokowania kół żadnej osi, gdy samochód ten hamuje na oblodzonej nawierzchni o współczynniku przyczepności μ1=0,3. Oblicz

Teoria ruchu pojazdów samochodowych - ćwiczenia

 • Politechnika Warszawska
 • dr Marek Guzek
 • Teoria ruchu pojazdów samochodowych
Pobrań: 42
Wyświetleń: 343

ZADANIE 2 Wyznacz max. spóźnienie hamowania samochodu na drodze o współczynniku przyczepności μ1=0,4 dopuszczając blokowanie kół. Optymalna intensywność hamowania uzyskiwana jest na drodze o współczynniku μ1=0,8. DANE : m=1500 [kg] μ1=0,4 μ2=0,3 α=1,81 l1=1,33 [m] l2 =1,17 m h=0,55 m P→ an ...

Teoria ruchu pojazdów samochodowych - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr Marek Guzek
 • Teoria ruchu pojazdów samochodowych
Pobrań: 105
Wyświetleń: 497

ZADANIE 3 Jaki powinien być kąt obrotu kierownicy, aby pojazd o podanych parametrach poruszał się z prędkością V po łuku o promieniu R ? Jaką cechę sterowności posiada ten pojazd ? Jak powinien zmieniać się kąt obrotu kierownicy, aby utrzymać zadany

Teoria ruchu pojazdów samochodowych - ćwiczenia

 • Politechnika Warszawska
 • dr Marek Guzek
 • Teoria ruchu pojazdów samochodowych
Pobrań: 35
Wyświetleń: 525

ZADANIE 5 Pojazd pod wpływem działanie wiatru bocznego wiejącego z jego lewej strony zaczął zbaczać z toru prostoliniowego w prawo. Kierowca, aby utrzymać prostoliniowy kierunek ruchu obrócił koło kierownicy w lewo o kąt 5stopni. Podaj cechę sterowności tego pojazdu oraz podaj jaka była siła wiatru ...

Teoria ruchu pojazdów samochodowych - ćwiczenia

 • Politechnika Warszawska
 • dr Marek Guzek
 • Teoria ruchu pojazdów samochodowych
Pobrań: 35
Wyświetleń: 273

ZADANIE 6 Określić intensywność hamowania oraz długość drogi hamowania samochodu osobowego na drodze o współczynniku przyczepności μ1 przy założeniu, że hamuje on z max. możliwą intensywnością nie powodującą blokowania kół jezdnych. Przyją...