Politechnika Warszawska - strona 271

Układy liniowe - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Lech Konopiński
 • Podstawy automatyki
Pobrań: 7
Wyświetleń: 476

Układy liniowe Zaczynamy od rozwiązania równania charakterystycznego, które jest następujące: Zanim rozwiążemy to równanie musimy określić, jakie warunki musza spełniać współczynniki i dla wszystkich znanych typów punktów osobliwych (a je...

Układy logiczne - pytania na egzamin

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Lech Konopiński
 • Podstawy automatyki
Pobrań: 0
Wyświetleń: 392

Układy logiczne - Wyjaśnij zasadę pracy układu sterowania licznika rewersyjnego - Zminimalizować metoda skleję funkcje logiczna y=f(a,b,c,d) i przedstawić rozwiązanie przy pomocy funktorów NAND tablica: w1| 0,0,1,1; w2| 0,-,-,1; w3| 1,-,1,1; w4...

Układy logiczne - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Lech Konopiński
 • Podstawy automatyki
Pobrań: 0
Wyświetleń: 658

UKŁADY LOGICZNE Układem logicznym nazywamy "czarną skrzynkę" posiadającą wejścia i wyjścia oraz nieznaną zawartość.W praktyce spotykamy zwykle układy binarne o n wejściach i wyjściach, przy czym sygnały na każdym wejściu i wyjści...

Układy nieliniowe - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Lech Konopiński
 • Podstawy automatyki
Pobrań: 14
Wyświetleń: 917

Układy nieliniowe Wykonano portrety fazowe układu zwierającego człon nieliniowy, w naszym przypadku był to węzeł stabilny z przekaźnikiem bez pętli histerezy (wykres poniżej). Ustawiono wartości a0=-1, a1=-2, a=7. Wykonano a f(x1), a f(x2) i a f...

Układy regulacji - pytania do egzaminu

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Lech Konopiński
 • Podstawy automatyki
Pobrań: 7
Wyświetleń: 448

Układy regulacji Narysować schemat struktury: obiekt-regulator PID i wyrazić znaczenie oraz funkcje poszczególnych sygnałów Wyjaśnić wpływ części różniczkującej (korektora różniczkującego) na proces regulacji. Narysować przykładowa, otrzyma...

Dwa podstawowe rodzaje priorytetów - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Marek Kazimierz Buda
 • Sterowanie ruchem drogowym
Pobrań: 0
Wyświetleń: 959

Dla skrzyżowań sterowanych dwa podstawowe rodzaje priorytetów: - priorytety bezwarunkowe - udzielane bez wzglądu na inne czyn¬niki poza faktem pojawienia sią autobusu lub tramwaju; - priorytety warunkowe - uzależnione od innych czynników: a) napełnienia pojazdu; b) stopnia zgodności z

Intensywność - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Marek Kazimierz Buda
 • Sterowanie ruchem drogowym
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1554

Przepustowość: maksymalna liczba uczestników ruchu, którzy mogą przekroczyć określony przekrój drogi przy określonych warunkach w danym okresie czasu; P[uczestnik ruchu/czas] Intensywność strumienia: wartość oczekiwana wartości strumienia; λ...

Maksymalny wektor sterowania - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Marek Kazimierz Buda
 • Sterowanie ruchem drogowym
Pobrań: 0
Wyświetleń: 602

Maksymalny wektcr sterowania: dla danej funkcji sterowania, każdy wektor sterowania u=[uєU: uT•uuT•u'; u'≠u] Sterowanie cykliczne: sterowanie, w którym funkcja sterowania u(t) w przyjętym horyzoncie sterowania jest funkcją cykliczną o cyklu c. u(t)=u(t+k•c) gdzie k=1, 2; Przy sterowaniu cyklicznym ...