Politechnika Śląska - strona 178

Mechanizm powstawania dziury ozonowej

 • Politechnika Śląska
 • Ekologia
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1911

Mechanizm powstawania "dziury ozonowej" Problem pojawił się gdy zaczęto używać związku CCl2F2, zwanego freonem 12 oraz innych fluoropochodnych metanu i etanu (nazwanych wspólnie freonami lub CFC) do produkcji aerozoli. Związki te wykorzystywane były w konstrukcji systemów chłodniczych: w ...

Niszczenie warstwy ozonowej

 • Politechnika Śląska
 • Ekologia
Pobrań: 21
Wyświetleń: 595

NISZCZENIE WARSTWY OZONOWEJ Głównym powodem niszczenia warstwy ozonowej są freony, które w latach 70-tych i 80-tych były powszechnie stosowane w urządzeniach chłodniczych, klimatyzatorach, różnego rodzaju aerozolach i gaśnicach a także przy produkcji mebli i piankowych tworzyw sztucznych. W elektro...

Podstawowe pojęcia

 • Politechnika Śląska
 • Ekologia
Pobrań: 0
Wyświetleń: 490

EKO- SŁOWNICZEK DLA DZIECI Alergia - różnego rodzaju uczulenia, ostatnimi czasy bardzo częsta choroba, "popularna" zwłaszcza u dzieci i młodzieży Asenizacja - usuwanie nieczystości w płynie - usuwanie nieczystości w płynie Bakterie - m...

Wlaściwości ozonu

 • Politechnika Śląska
 • Ekologia
Pobrań: 0
Wyświetleń: 511

Właściwości ozonu Ozon, forma tlenu z trzema atomami (zamiast dwóch jak w "normalnym" tlenie) jest wyraźnie toksyczny. 1 cząstką tego gazu na milion części powietrza jest już dla ludzi trująca. Blisko powierzchni Ziemi ozon jest trucizna, która współuczestniczy w tworzeniu smogu fotochemi...

Woda - Choroba von Willebranda

 • Politechnika Śląska
 • Ekologia
Pobrań: 0
Wyświetleń: 462

:2'$ 1$ :,(&,( &HO RJyOQ\ =ZUyFHQLH XZDJL XF]QLyZ QD SUREOHP QLHGRVWDWNX ZRG\ SLWQHM QD ZLHFLH L NRQLHF]QRü MHM RV]F] G]DQLD L QLH]DQLHF]\V]F]DQLD &HOH RSHUDF\MQH XF]H SRWUDIL Z\MDQLü ]QDF]HQLH ZRG\ Z SU]\URG]LH RUD] *\FLX L JRVSRGDUFH F]áRZLHND XF]H UR]XPLH FHORZRü UDFMRQDOQHJR NRU...

Wpływ zanieczyszczeń powietrza - Rośliny pastewne

 • Politechnika Śląska
 • Ekologia
Pobrań: 7
Wyświetleń: 868

Wpływ zanieczyszczeń powietrza ZANIECZYSZCZENIA ŚRODOWISKA stan środowiska wynikający z wprowadzenia do powietrza, wody lub gruntu albo nagromadzenia na powierzchni ziemi substancji stałych, ciekłych lub gazowych albo energii w takich ilościach lub w takim składzie, że może to ujemnie wpływać na zd...

Geochemia procesów zachodzących na powierzchni ziemi - Liczba masowa

 • Politechnika Śląska
 • Geochemia
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1680

GEOCHEMIA PROCESÓW ZACHODZĄCYCH NA POWIERZCHNI ZIEMI Procesy egzogeniczne (hipergeniczne) - procesy zachodzące pod wpływem zewnętrznych czynników (czynników fizykochemicznych). Procesy te powodują powstanie zwietrzelin i skał osadowych. Zwietrzenie Transport Powietrzny Wodny Lądowy Sedymentacja...

Klasyfikacja geochemiczna pierwiastków - Kaolinit

 • Politechnika Śląska
 • Geochemia
Pobrań: 140
Wyświetleń: 2639

KLASYFIKACJA GEOCHEMICZNA PIERWIASTKÓW WG. GOLDSCHMIDT (1922) - oparta na trzech pierwiastkach wzorcowych - Fe, O, S Fe - jest wszędzie O - im bliżej Ziemi tym więcej S - na powierzchni się utleni, gdy nie ma tlenu (głębiej) tworzy sierczki SO2 - warunki utleniające H2S - warunki redukcyjne F...

Podstawowe pojęcia - Pierwiastek chemiczny

 • Politechnika Śląska
 • Geochemia
Pobrań: 21
Wyświetleń: 525

Geochemia - historia naturalna pierwiastków chemicznych Na podstawie poznania składu chemicznego i związków między tymi pierwiastkami oraz badanie co się działo z tymi pierwiastkami w czasie. Zajmuje się także cyklami geochemicznymi. Cy...