Politechnika Śląska - strona 177

Rezerwuary czynnikow chorobotworczych - Dyzenteria

 • Politechnika Śląska
 • Biologia
Pobrań: 14
Wyświetleń: 777

"EKOLOGIA. JEJ ZWIĄZKI Z RÓŻNYMI DZIEDZINAMI WIEDZY." RED. A. KURNATOWSKA, PWN, 2002 12 Alicja Kurnatowska Rezerwuary chorobotwórczych czynników biotycznych w aerosferze, hydrosferze i litosferze (wybrane fragmenty) W biosferze wyróżnia się środowisko powietrzne (aerosfera), wodne (...

Rośliny i pierwotniaki o znaczeniu medycznym - Hemoliza

 • Politechnika Śląska
 • Biologia
Pobrań: 14
Wyświetleń: 560

ROŚLINY I PIERWOTNIAKI O ZNACZENIU MEDYCZNYM Roślinne substancje toksyczne: Alkaloidy -są metabolitami wtórnymi; są to pierścieniowe związki chemiczne zawierające azot w pierścieniu (np kofeina, solanina, kolchicyna, nikotyna) Glikozydy cyjano...

Stawonogi o znaczeniu medycznym - Polimery

 • Politechnika Śląska
 • Biologia
Pobrań: 42
Wyświetleń: 812

STAWONOGI I KRĘGOWCE O ZNACZENIU MEDYCZNYM Zwierzęta trujące TOKSYNA znajduje się w różnych częściach ciała i powowduje zatrucie tylko w sposób bierny (np po spozyciu zwierzęcia) - mięczaki, płazy, ryby (fugu) Trucizny znajdują się w specjalnie do tego przystosowanych organach i w sposób aktywny ...

Stawy - Rdestnica pływająca

 • Politechnika Śląska
 • Biologia
Pobrań: 0
Wyświetleń: 700

Stawy                                                                                               Rys. Schemat stawu      Charakterystyka   głębokość nie przekracza kilku m ( jak strefa przybrzeżna jeziora ) światło dociera do dna zbiornika     dzięki czemu rośliny zakorzenione mogą żyć na ca...

Strefy roślinne Ziemi - Piętro kosodrzewiny

 • Politechnika Śląska
 • Biologia
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1519

Strefy roślinne Ziemi - Biomy Rozmieszczenie roślinności zależy głównie od warunków klimatycznych, a w szczególności od wielkości opadów i ich rozkładu w ciągu roku. Znaczny wpływ na typ roślinności mają: - rodzaj gleby, - wysokość nad poziomem morza, - ukształtowanie terenu, - odległość od oc...

Zaburzenia socjosfery - nikotynizm - Aldehyd mrówkowy

 • Politechnika Śląska
 • Biologia
Pobrań: 7
Wyświetleń: 532

Zaburzenia socjosfery - nikotynizm Pierwsze doniesienia o paleniu tytoniu pochodzą z XV w., tj. od czasu odkrycia Ameryki przez Kolumba Nazwa „nikotyna” pochodzi od nazwiska Jana Nicota, posła francuskiego w Portugalii, który podarował królowej Katarzynie de Medici roślinę „wypędzającą choroby z g...

Wiłta ekologiczne - Wodno

 • Politechnika Śląska
 • Ekologia
Pobrań: 0
Wyświetleń: 343

święta ekologiczne 2 luty Dzień Obszarów Wodno Błotnych 22 marca Dzień Wody, Dzień Bałtyku 23 marca Dzień Meteorologii i Pogody 1 kwietnia Dzień Ptaków 1 - 7 kwietnia Tydzień Czystości Wód 22 kwietnia Dzień Ziemi 31 maja Dzień Bez Papie...

Atmosfera - Azot

 • Politechnika Śląska
 • Ekologia
Pobrań: 14
Wyświetleń: 693

Atmosfera - jest to najbardziej zewnętrzna (gazowa) powłoka Ziemi. Granice atmosfery ziemskiej nie są jednoznacznie ograniczone ponieważ w swojej najniższej części atmosfera przenika się z litosferą, hydrosferą, biosferą, a jej górne partie stop...

Dziura ozonowa - Biegun południowy

 • Politechnika Śląska
 • Ekologia
Pobrań: 35
Wyświetleń: 581

Czym jest dziura ozonowa? W atmosferze ziemskiej na wysokości od 10 do 50 km występuje warstwa o podwyższonej koncentracji ozonu (O3) - ozonosfera. Maksymalne stężenie ozonu utrzymuje się na wysokości ok. 23 km. Od końca lat 70 - tych obserwuje się znaczny spadek zawartości ozonu, szczególnie nad A...

Efekt cieplarniany - Metan

 • Politechnika Śląska
 • Ekologia
Pobrań: 7
Wyświetleń: 483

EFEKT CIEPLARNIANY Efektem cieplarnianym nazywamy wzrost średniej temperatury na Ziemi wskutek zmiany bilansu energetycznego promieniowania słonecznego pochłanianego przez Ziemię i przez nią wysyłanego. Gdyby atmosfera nie zawierała par...