Politechnika Śląska - strona 179

Podział pierwiastków śladowych pomiędzy stopem magmowtm a fazami

 • Politechnika Śląska
 • Geochemia
Pobrań: 0
Wyświetleń: 546

PODZIAŁ PIERWIASTKÓW ŚLADOWYCH POMIĘDZY STOPEM MAGMOWYM, A KRYSTALIZUJĄCYMI FAZAMI. Może zachodzić na 3 sposoby: UKRYCIE (Kamuflaż) - zachodzi, gdy pierwiastek śladowy ma ten sam promień jonowy i ładunek i struktura kryształu nie potrafi odróżnić ich od siebie np. podstawienie Hf4+(0,79A) za Zr4+(...

Procesy powstawania pierwiastków - Krzemiany

 • Politechnika Śląska
 • Geochemia
Pobrań: 21
Wyświetleń: 819

Procesy powstawania pierwiastków Irotopy - atomy tego samego pierwiastka posiadające taką samą liczbę protonów, różnią się natomiast różną ilością neutronów Uważa się że na początku istniał atom wodoru z samymi jądrami atomowymi, same proto...

Wykład 4 - Prąd zawiesinowy

 • Politechnika Śląska
 • Geologia dynamiczna
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1267

Wód płynących (rzeki) - klimat raczej wilgotny, w klimacie suchym występowanie rzek okresowych; erozyjna i akumulacyjna działalność rzek; główny typ osadu to aluwium; czynnik transportujący - woda; obecność fauny słodkowodnej, fauny lądowej i flory; obszar - górny, środkowy i dolny

Cykle biogeochemiczne - Bertha

 • Politechnika Śląska
 • Geologia
Pobrań: 42
Wyświetleń: 490

Podstawy funkcjonowania środowiska cykle biogeochemiczne PROCESY GLOBALNE – PRZEPŁYW ENERGII I PRODUKCJA PIERWOTNA – OBIEG MATERII ZASADY TERMODYNAMIKI OBOWIĄZUJĄ W ŚWIECIE OśYWIONYM I –

Gleby i ochrona gleb - omówienie

 • Politechnika Śląska
 • Geologia
Pobrań: 91
Wyświetleń: 861

1. Pojęcie gleby Powierzchniowa część skorupy ziemskiej (litosfery) zdolna do zaspokajania potrzeb roślin (charakteryzująca się żyznością); wytworzona wskutek działania czynników glebotwórczych na określonej skale macierzystej. Jest tworem naturalnym, złożonym, dynamicznym i ożywionym. Ograniczona ...

Krystalografia - omówienie

 • Politechnika Śląska
 • Geologia
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1267

Sieć przestrzenna r r r v ruvw = u a + v b + w c r c r b r a komórka elementarna r r v V = a ⋅ (b × c ) Układy krystalograficzne (7) i Sieci Bravais (14) Triclinic (P) a ≠ b ≠ c, α ≠ β ≠ γ ≠ 90ο Monoclinic (P) ...

Metody urabiania skał - omówienie

 • Politechnika Śląska
 • Geologia
Pobrań: 357
Wyświetleń: 2037

Temat 4. "Metody urabiania skał" Urabialność skały jest to opór jaki stawia skała narzędziu, które narusza jej strukturę. Klasyfikacja protodiakonowa urabialności : a) bardzo łatwo urabialne skały - poniżej 0,4 F b) łatwo urabialne skały - 0,4-0,8 F c) średnio urabialne skały - 0,8-1,4 F...

Obudowy wyrobisk górniczych - omówienie

 • Politechnika Śląska
 • Geologia
Pobrań: 161
Wyświetleń: 1029

OBUDOWY WYROBISK GÓRNICZYCH Głównym celem obudowy górniczej jest zapewnienie w określonym czasie stateczności wyrobiska,tzn.zachowania potrzebnych wymiarów przekroju poprzecznego wyrobiska,dla zabezpieczenia ludzi,maszyn i urządzeń przed odłamkami...

Podstawowe pojęcia - omówienie

 • Politechnika Śląska
 • Geologia
Pobrań: 7
Wyświetleń: 805

Geologia Budowa wewnetrzna ziemi: Stopien geotermiczny - liczba metrw o jaka trzeba sie poruszac w glab Ziemi aby temperatura wzrosla o 1st. Stopien waha sie od 1.5 do 180 m. A sr. wynosi 33m. (Cisnienie wzrasta i 1 at. na kazde 3.7m) Skorupa Ziemska zbudowana jest z dwch stref: Granitowej ? Sial- ...

Podział wyrobisk -omówienie

 • Politechnika Śląska
 • Geologia
Pobrań: 343
Wyświetleń: 1778

Plan seminarium. Pojęcie wyrobiska górniczego. Podział wyrobisk ze wzg. na kształt i wymiary. Podział wyrobisk ze wzg. na przeznaczenie. Wyrobiska poszukiwawczo - rozpoznawcze. Wyrobiska udostępniające. Poziome Pionowe Pochyłe Wyrobiska przygotowawcze. Wyrobiska wybierkowe. Pojęcie kopaln...