Podstawowe pojęcia - Pierwiastek chemiczny

Nasza ocena:

3
Pobrań: 21
Wyświetleń: 525
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Podstawowe pojęcia - Pierwiastek chemiczny - strona 1

Fragment notatki:

Geochemia - historia naturalna pierwiastków chemicznych Na podstawie poznania składu chemicznego i związków między tymi pierwiastkami oraz badanie co się działo z tymi pierwiastkami w czasie. Zajmuje się także cyklami geochemicznymi.
Cykl - proces zamknięty
Specjacja - forma w jakiej występuje dany pierwiastek, określenie jego formy, np. S → SO2, SO4, CS2 Stopień utlenienia - liczba elektronów, które dany, atom przekazał lub przyjął od innego atomu w ramach tworzenia się z nim wiązania chemicznego
Ca2+ → kation Ca
Ca+2 → wartościowość Ca
pH - skala kwasowości i zasadowości roztworów wodnych, związków chemicznych oparta na aktywności jonów wodorowych lub hydroniowych (H3O+)
pH = log10[H3O+]
W roztworach bardziej stężonych, gdy nie można pominąć oddziaływań międzyjonowych stosuje się bardziej ogólną zalezność
pH = log10aH+
Eh - potencjał oksydacyjno - redukcyjny. Jest miarą warunków reakcji redoksowych. Pozwala on na stwierdzenie czy dana reakcja będzie przebiegała w kierunku utlenienia czy redukcji.
Podaje się go w woltach (V) w stosunku do wzorowego potencjału reakcji 2H++2e- ↔ H2. Który w normalnych warunkach (t = 25OC, p = 1 atm , a = 1) jest przyjmowany jako 0,0V.
Potencjały innych reakcji ustala się eksperymentalnie.
W warunkach normalnych oznacza się je jako Eo.
n - liczba elektronów biorących udział w reakcji
F - liczba Faradaya [red],[utl] - aktywność tych form
HYDROLIZA - reakcja chemiczna polegająca na rozpadzie związku chemicznego pod wpływem reakcji z wodą - Pod wpływem zdysocjowanych cząstek wody, które w postaci jonów H3O+ i OH- są włączone do produktów reakcji.
Hydroliza następuje w wyniku działania wody na sole słabych kwasów i słabych zasad połączonych z dowolnymi kwasami lub zasadami.
Zwykle jeden z produktów hydrolizy jest łatwo rozpuszczalny i zostaje wyługowany, drugi zaś nierozpuszczalny, pozostaje jako minerał wtórny. Przykładami są: kaolinityzacja, laterytyzacja, illytyzacja.

(…)


Geochemia - historia naturalna pierwiastków chemicznych Na podstawie poznania składu chemicznego i związków między tymi pierwiastkami oraz badanie co się działo z tymi pierwiastkami w czasie. Zajmuje się także cyklami geochemicznymi.
Cykl - proces zamknięty
Specjacja - forma w jakiej występuje dany pierwiastek, określenie jego formy, np. S → SO2, SO4, CS2 Stopień utlenienia - liczba elektronów…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz