Politechnika Śląska - strona 123

Viewing User Accounts

 • Politechnika Śląska
 • Oracle Databases
Pobrań: 0
Wyświetleń: 497

Viewing User Accounts You view user accounts on the Users page of EM Express. To view users: 1. Log into EM Express with a user account that has privileges to manage users, for example, SYSTEM. 2. From the Security menu, select Users. The Users page

Working with Other Schema Objects

 • Politechnika Śląska
 • Oracle Databases
Pobrań: 0
Wyświetleń: 357

Working with Other Schema Objects You can manage other schema objects with SQL Developer, including the following: ■ Sequences A sequence is a database object that generates unique integers. Each time that you query the sequence, it increments its current value by a designated amount and return...

Blok akwizycji i tor odchylania poziomego

 • Politechnika Śląska
 • Pomiary przemieszczeń
Pobrań: 0
Wyświetleń: 770

Blok akwizycji i tor odchylania poziomego (tor X) oscyloskopu cyfrowego Z wyjścia wzmacniacza sygnał jest podawany na wejście bardzo szybkiego przetwornika analogowo-cyfrowego (a/c), który próbkuje sygnał analogowy, kwantuje go, a następ...

Interfejs użytkownika generatora DG1000

 • Politechnika Śląska
 • Pomiary przemieszczeń
Pobrań: 0
Wyświetleń: 476

Interfejs użytkownika generatora DG1000 Generatory serii DG1000 wyposażono w dwa tryby pracy wyświetlacza: tryb menu i tryb graficzny. W trybie menu ekran podzielony jest na 4 części: wskaźnik stanu, symbol przebiegu, menu operacyjne i pole odczytowe parametru, co pokazano na rysunku 1-7. W trybi...

Podstawowe układy oscyloskopu cyfrowego

 • Politechnika Śląska
 • Pomiary przemieszczeń
Pobrań: 7
Wyświetleń: 602

Podstawowe układy oscyloskopu cyfrowego W oscyloskopie cyfrowym wyróŜnić moŜna kilka podstawowych układów, których nazewnictwo nawiązuje do oscyloskopów analogowych z lampą elektronowopromieniową [3]. Układy te są sterowane pokrętłami/przełąc...

Sprawdzenie przyrządu - omówienie

 • Politechnika Śląska
 • Pomiary przemieszczeń
Pobrań: 0
Wyświetleń: 371

Sprawdzenie przyrządu W przypadku stwierdzenia mechanicznego uszkodzenia lub wady urządzenia, albo gdy generator nie pracuje prawidłowo lub jego próby eksploatacyjne nie wypadną zadowalająco, należy powiadomić przedstawiciela handlowego firmy RIGOL. Gdy opakowanie transportowe jest uszkodzone lu...

Tor odchylania pionowego

 • Politechnika Śląska
 • Pomiary przemieszczeń
Pobrań: 0
Wyświetleń: 581

Tor odchylania pionowego (tor Y) oscyloskopu cyfrowego Badany sygnał, doprowadzony do wejścia pierwszego kanału (oznaczenie Ch1/X), przechodzi najpierw przez pasywny układ wejściowy, którego uproszczony schemat przedstawiono na rys.3. Na wejściu tego układu znajduje się przełącznik, umoŜliwiając...

Układ wyzwalania oscyloskopu cyfrowego

 • Politechnika Śląska
 • Pomiary przemieszczeń
Pobrań: 0
Wyświetleń: 581

Układ wyzwalania oscyloskopu cyfrowego Proces akwizycji jest sterowany sygnałami uzyskiwanymi z układu wyzwalania. W tradycyjnych oscyloskopach analogowych układ wyzwalania umoŜliwiał uzyskanie stabilnego przebiegu na ekranie lampy oscyloskop...

Ustawianie trybu wyzwalania i aktywacji wyjścia

 • Politechnika Śląska
 • Pomiary przemieszczeń
Pobrań: 0
Wyświetleń: 448

Ustawianie trybu wyzwalania i aktywacji wyjścia Na rysunku 1-19 pokazano 2 przyciski zlokalizowane z prawej strony płyty czołowej przyrządu, które służą do ustawiania wyzwalania (Trigger) i aktywacji wyjścia sygnału generatora (Output). Poniższe instrukcje pomogą użytkownikowi zapoznać się z funk...

Współczesny oscyloskop cyfrowy - omówienie

 • Politechnika Śląska
 • Pomiary przemieszczeń
Pobrań: 0
Wyświetleń: 434

Wstęp Współczesny oscyloskop cyfrowy jest urządzeniem umoŜliwiającym akwizycję, wizualizację, analizę oraz pomiar wielu parametrów jednego lub kilku sygnałów napięciowych, doprowadzonyc...