Współczesny oscyloskop cyfrowy - omówienie

Nasza ocena:

3
Wyświetleń: 434
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Współczesny oscyloskop cyfrowy - omówienie  - strona 1

Fragment notatki:

Wstęp
Współczesny oscyloskop cyfrowy jest urządzeniem umoŜliwiającym akwizycję, wizualizację,
analizę oraz pomiar wielu parametrów jednego lub kilku sygnałów napięciowych,
doprowadzonych do jego wejść Po zastosowaniu odpowiednich sond lub przetworników
moŜliwe jest badanie sygnałów prądowych, ładunkowych, mocowych oraz sygnałów
nieelektrycznych. Ponadto moŜliwy jest pomiar relacji fazowych i czasowych pomiędzy
sygnałami doprowadzonymi do wejść oscyloskopu. Wbudowane funkcje matematyczne
pozwalają na obliczanie i wyświetlanie sygnałów proporcjonalnych do sumy, róŜnicy lub
iloczynu sygnałów. Wiele współczesnych oscyloskopów cyfrowych realizuje analizę
widmową sygnałów metodą szybkiej transformaty Fouriera (ang. Fast Fourier Transform,
FFT) [1]. Niektóre oscyloskopy cyfrowe posiadają takŜe wbudowany wielokanałowy
analizator stanów logicznych [2], umoŜliwiający wizualizację stanów logicznych na np. 20
liniach cyfrowych oraz przebiegów czasowych na kilku (maksymalnie 4) liniach
analogowych. Te właściwości sprawiają, iŜ oscyloskop cyfrowy jest jednym z najbardziej
uniwersalnych narzędzi pomiarowych.
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz