Wybrane układy i funkcje dodatkowe oscyloskopu cyfrowego

Nasza ocena:

3
Pobrań: 7
Wyświetleń: 427
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wybrane układy i funkcje dodatkowe oscyloskopu cyfrowego - strona 1

Fragment notatki:

Wybrane układy i funkcje dodatkowe oscyloskopu cyfrowego
Jak juŜ wspomniano, oscyloskopy cyfrowe umoŜliwiają dokonywanie wielu złoŜonych
pomiarów. Do tego celu słuŜy funkcja pomiaru automatycznego, oraz tzw. kursory.
Funkcja pomiaru automatycznego umoŜliwia pomiar kilkunastu parametrów badanego
przebiegu, jak np. wartości skutecznej, międzyszczytowej, średniej, okresu, częstotliwości,
czasu narastania, czasu opadania itp. Z reguły co najmniej kilka tych parametrów moŜe być
mierzonych i wyświetlanych jednocześnie.
Za pomocą kursorów moŜna dokonać bardziej analitycznych pomiarów przebiegu. Kursory
ogólnie podzielić moŜna na słuŜące do pomiaru czasu (kursory X lub T) oraz na słuŜące do
pomiaru napięcia (kursory Y lub V).
Z reguły oscyloskop wykorzystywany jest do obrazowania przebiegów napięciowych
zmiennych w czasie (tryb Y-T). W niektórych zastosowaniach bada się przebieg, który
powstaje po doprowadzeniu dwu róŜnych sygnałów napięciowych do wejść obu układów
odchylania (pionowego i poziomego). Ten tryb nazywany jest trybem X-Y. Po
doprowadzeniu do wejść X i Y oscyloskopu dwóch sygnałów sinusoidalnych przesuniętych w
fazie, na ekranie powstaje obraz nazywany figurą Lissajous [4].
Oscyloskopy cyfrowe pozwalają na zapisanie w pamięci masowej zewnętrznej lub
wewnętrznej spróbkowanych i wyświetlanych wartości, obrazu wyświetlanego na ekranie
oraz ustawień oscyloskopu.
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz