Politechnika Gdańska - strona 87

Oznaczanie zawartości białka metodą Bradforda

 • Politechnika Gdańska
 • Analiza żywności
Pobrań: 378
Wyświetleń: 2947

Oznaczanie zawartości białka metodą Bradforda W metodzie Bradforda wykorzystywana jest zdolność wiązania się barwnika zwanego błekitem kumazyny (ang. Coomassie Bril iant Blue G-250) z białkiem za pomocą wiązań jonowych i hydrofobowych. Z...

Czasy przeszłe

 • Politechnika Gdańska
 • Język angielski
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1071

                        Czasy Przeszłe - Past Tenses Czasy   przeszłe   dotyczą   konkretnej,   określonej   przeszłości ,   w   związku   z   czym  odniesienie do tej przezsłości musi być zawsze oczywiste. Nie oznacza to jednak, że w każdym  zdaniu spotkamy "yestreday, last week itd."....

Słówka -sprzęt laboratoryjny

 • Politechnika Gdańska
 • Język angielski
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1267

Sprzęt laboratoryjny  nazwa angielska nazwa polska adapter nasadka, reduktor, złączka addition funnel wkraplacz balance waga bath łaźnia beaker zlewka boiling chips, boiling stones kamyki wrzenne bottle butelka burette biureta burner palnik clamp łapa, łącznik condenser chłodnica crucible tygiel ...

Słówka - restauracja

 • Politechnika Gdańska
 • Język angielski
Pobrań: 0
Wyświetleń: 714

anything else?  coś jeszcze?  bill  rachunek  can i have the bill, please?  poproszę o rachunek  can i have...  poproszę o...  can i see the menu?  poproszę kartę  can i take your order, please?  czy mogę przyjąć zamówienie?  course  danie  eat in or take away?  na miejscu czy na wynos?  fork  wi...

Tematy na ustny egzamin

 • Politechnika Gdańska
 • Język angielski
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1141

a. Why so many young people choose the occupation of a firefighter despite its evident dangers?  Would you like to become one? In my opinion firefighters are impress young people. So young people take the risk. They want show  bravery. I think they feel needs to help others. They are feel satisfi...

Zdania warunkowe

 • Politechnika Gdańska
 • Język angielski
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1113

CONDITIONAL CLAUSES (Zdania warunkowe) Zdania  warunkowe wyrażają   zawsze  pewien  warunek,  jaki   musi,  bądź  musiałby być spełniony  by  zaistniała   jakaś   sytuacja.   W   zależności   od   potencjalnej   możliwości   spełnienia   danego   warunku,  CONDITIONALS   dzielimy na  realistyczne...

Antropogeniczne przekształcenia Morza Bałtyckiego

 • Politechnika Gdańska
 • Mikrobiologia
Pobrań: 7
Wyświetleń: 504

Antropogeniczne przekształcenia Morza Bałtyckiego Zmiany spowodowane nadmierną ilością soli biogennych na przestrzeni lat.  Przy dużych ilościach soli biogennych fitoplankton z łatwością może się rozwijać. Zooplankton  W składzie gatunkowym dominują skorupiaki, duży udział gatunków słodkowodnych,...

Pożywki i podłoża mikrobiologiczne

 • Politechnika Gdańska
 • dr Ewa Barańska
 • Mikrobiologia
Pobrań: 511
Wyświetleń: 3241

Pożywki i podłoża mikrobiologiczne Podstawowe cechy pożywek: •  łatwo  dostępne   źródła  pierwiastków  biogennych  (C,N,O,H,S,P),  mikroelementów   i   substancji  wzrostowych • odpowiednie pH (dla bakterii 7.2-7.4, dla grzybów 5.5-6.5) •  izotoniczne  –  utrzymujące   

Wejściówka - antybiotyki

 • Politechnika Gdańska
 • dr Ewa Barańska
 • Mikrobiologia
Pobrań: 35
Wyświetleń: 910

Ściana kom :β-laktamy,glikopeptydy,apmialina.  Rybosomy; blok syntezy białek,3OS rec aminoglikozydów,  5OS receptor linkozamidów.  mRNa -rec dla rifampicyny. DNA - rec dla chinolonów (gyraza). Sulfonamidy - działają bakteriostat,szerokie spe...

Wejściówka - bakteriofagi

 • Politechnika Gdańska
 • dr Ewa Barańska
 • Mikrobiologia
Pobrań: 21
Wyświetleń: 931

bakteriofagi- wirusy infek tylko bakt, profag(prowirus)- wirus nie powod śmierci kom lecz włącz w  obręb kom DNA Transdukcja og- przeniesienie jakiegokolwiek odcinka DNA gosp do kom biorcy przez cząstke  bakteriofag. Lizaty fag mogą skł się ...