Politechnika Gdańska - strona 88

Wejścóiwka - miano bakterii

 • Politechnika Gdańska
 • dr Ewa Barańska
 • Mikrobiologia
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1155

Krzywa wzrostu- każda bak w zal od szczepu rośnie w róznym czasie,zal to od ich  podziału(regener) I-f.przystosowania,II-logarytmicznego wzrostu,III-stacjonarna . MIANO - liczba żywych kom obecnych w 1ml badanej hodowli, zakładając ze poj kolonia  powstaje z jednej kom bakteryjnej.    N=n/(RxV)  ...

Wejściówka - pożywki i metody sterylizacji

 • Politechnika Gdańska
 • dr Ewa Barańska
 • Mikrobiologia
Pobrań: 63
Wyświetleń: 847

LB/LA -bogata do hodowli bak.Zaw rozp w wodzie ekstrakt z drożdży, tryptonu, NaCl.Zaw  nieznędne skł wzrostu. Jako stała po dodaniu czynnika żel.  Chapmana - wybiór-różnic, do hodowli gronkowców. Zaw bulion, pepton,NaCl. Wyk się fakt ze  gron ...

Notatki do kolokwium

 • Politechnika Gdańska
 • dr Beata Bielińska
 • Monitoring środowiska
Pobrań: 21
Wyświetleń: 903

Faza stała gleby-cz.;mineralna (skalenie,kwarc,krzemiany,węglany,miki)różny stopniu  rozdrobnienia.Na cz mineralną składają się: minerały pierwotne  do których zalicza się zwietrzałe  skały krystaliczne (żwir, piach), cechą minerałów pierwotnych jest brak zdolności sorpcyjnych(nie  chłoną wody, n...

Wejściówka - pomiary absorpcji

 • Politechnika Gdańska
 • dr Beata Bielińska
 • Monitoring środowiska
Pobrań: 7
Wyświetleń: 784

instrumeny przenośne- odpow zakresem stężeń ozn subst-zgodnym z normami dla danych  analitów; określoną dokładnością i precyzją pomiarów;jasno określonym wpływem subst  przeszkadzających na wskazania przyrządu, prostym i szybkim sposobem wykonania pomiaru  metody bezpośrednie, Paski testowe- stos...

Funkcja białek - omówienie

 • Politechnika Gdańska
 • Biochemia
Pobrań: 7
Wyświetleń: 644

Białka zaliczane są do najważniejszych składników pokarmowych. Spełniają one szereg  istotnych funkcji w organizmie, takich jak:    są niezbędne do utrzymania życia,    stanowią zasadniczy element budowy wszystkich tkanek ustroju człowieka oraz wielu  czynnych biologicznie związków (enzymy i ho...

Płazińce - charakterystyka

 • Politechnika Gdańska
 • Biologia
Pobrań: 798
Wyświetleń: 2653

                                                        Płazińce                                                                 Typ:  PLATHELMINTHES Cechy wyróżniające : - jako jedyne spośród zwierząt dwubocznie symetrycznych  nie mają odbytu ...

Test z grzybów

 • Politechnika Gdańska
 • Biologia
Pobrań: 182
Wyświetleń: 2009

GRZYBY: 1. Wyraźna dikariofaza nie występuje u  lęgniowców 2. Pieczarka – A garicus aryensis , należy do  podstawczaków 3. Drożdże należą do  workowców 4. Podstawczaki –  Basidiomycetes 5. Muchomor, borowik szlachetny, pasożytnicza huba drzewna należą do  podstawczaków 6. Sprzężnice są  jednokomó...

Królestwo protista - opis

 • Politechnika Gdańska
 • Biologia
Pobrań: 581
Wyświetleń: 2940

Protisty (Protista), królestwo organizmów eukariotycznych. Jedno z pięciu królestw eukariontów według Cavaliera-Smitha, obejmujące te organizmy, które nie weszły w skład: chromistów , grzybów , roślin i zwierząt. Protisty posiadają zarówno cechy zwierząt jak i roślin.

Mięczaki - charakterystyka zagadnienia

 • Politechnika Gdańska
 • Biologia
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1239

TYP MOLLUSCA-MIĘCZAKI:pozbawione elementów szkieletowych, jedynie drobna chrzęstna  płytka głowowa. Muszla wytwarzana na płaszczu. Brak śladów segmentacji ciała. Zbliża ich do  wirków. Dwuboczna symetria ciała. W rozwoju larwalnym przechodzi w asymetrie. Stadium  trochofory przekształca się w lar...

Mszaki - charakterystyka

 • Politechnika Gdańska
 • Biologia
Pobrań: 721
Wyświetleń: 2940

Charakterystyka mszaków MSZAKI, Bryophyta, dzielą się na 3 klasy: glewiki, wątrobowce i mchy; przechodzą  przemianę pokoleń; na tzw. splątku rozwija się pokolenie płciowe - gametofit,  przytwierdzony do podłoża chwytnikami i mający postać plechow...