Politechnika Gdańska - strona 86

Ochrona środowiska - wykład wprowadzający

 • Politechnika Gdańska
Pobrań: 35
Wyświetleń: 945

Wprowadzenie  Ochrona   środowiska  to   zachowanie,   właściwe   wykorzystanie   oraz   odnawianie   zasobów   i  składników   przyrody,   w   szczególności   dziko   występujących   roślin   i   zwierząt   oraz  kompleksów przyrodniczych i ekosystemów. Ochrona środowiska to również utrzymywanie  ...

Światowe sieci obszarów chronionych

 • Politechnika Gdańska
 • prof. dr hab. inż. Hanna Obarska-Pempkowiak
 • Ochrona środowiska
Pobrań: 28
Wyświetleń: 938

Światowe sieci obszarów chronionych Sieć obszarów wodno-błotnych o znaczeniu światowym (obszary ramsarskie) Idea tworzenia sieci obszarów chronionych – Konwencja Ramsarska (podpisana w 1971 r., weszła w życie w 1975 r.) Zaczątek pierwszej sieci – ok. 20 obszarów zgłoszonych przez 18 państw w 1974 r...

Międzynarodowe aspekty ochrony przyrody

 • Politechnika Gdańska
 • prof. dr hab. inż. Hanna Obarska-Pempkowiak
 • Ochrona środowiska
Pobrań: 63
Wyświetleń: 847

Międzynarodowe aspekty ochrony przyrody Raport U Thanta Pierwszym   ważnym   momentem   w   globalnym   spojrzeniu   na   problem   zanieczyszczenia  środowiska był raport Sekretarza Generalnego ONZ Sithu U Thanta ogłoszony 26 maja 1969  r. p.t. „Problemy środowiska człowieka” (ang.  The problems o...

Zanieczyszczenia metalami śladowymi środowiska wodnego

 • Politechnika Gdańska
 • dr Ewa Żmijewska
 • Antropogeniczne przekształcenie środowiska morskiego
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1400

Zanieczyszczenie metalami śladowymi środowiska wodnego Radioaktywne skażenie środowiska morskiego Związane z zatapianiem celowym lub przypadkowym okrętów napędzanych energią jądrową. W XX w.  kraje tj. USA, Wielka Brytania, Rosja (ZSRR),...

Analiza miareczkowa – pojęcia ogólne

 • Politechnika Gdańska
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1526

Analiza miareczkowa – pojęcia ogólne. Analiza miareczkowa  (analiza objętościowa) polega na oznaczaniu substancji badanej w roztworze za pomocą dodawania małych porcji roztworu odczynnika (titranta) o dokładnie znanym stężeniu (mianie). Obliczenia zawartości oznaczanej substancji dokonuje się na ...

Elementy analizy sensorycznej

 • Politechnika Gdańska
 • Analiza żywności
Pobrań: 147
Wyświetleń: 2086

ANALIZA ŻYWNOŚCI Ćwiczenie 1. – Elementy analizy sensorycznej • Cel ćwiczenia:     Celem ćwiczenia było zapoznanie się z metodami analizy sensorycznej poprzez  przeprowadzenie czterech zadań sprawdzających wrażliwość naszych zmysłów,...

Analiza żywności, pytania z wejściwek

 • Politechnika Gdańska
 • Analiza żywności
Pobrań: 70
Wyświetleń: 840

PYTANIA woda Opisać cząsteczkę wody Co to jest kohezja Rodzaje wody związanej białka Zasada metody oznaczania białek Coś z prawami absorpcji Białka proste/złożone, struktury białek Punkt izoelektryczny Kofeina Wymienić niebiałkowe związki azotow...

Wejściówka-oznaczanie wody

 • Politechnika Gdańska
 • Analiza żywności
Pobrań: 91
Wyświetleń: 602

Woda związana  (wg def Femenna)-stosunkowo trwale połączona z produkt; zlokalizowana w  bezpośrednim sąsiedztwie subst rozpuszczon lub zawieszonych, ma zmniejszoną aktywność,  odmienne właściwośc od pozostałej masy wody zawartej w danym materiale i nie zamarza do  temp. -40ºC. a)  higroskopijna (...

Podział metod miareczkowania

 • Politechnika Gdańska
 • Analiza żywności
Pobrań: 126
Wyświetleń: 2793

Podział metod miareczkowania Podział według typu reakcji zachodzącej pomiędzy substancją oznaczaną a titrantem: o  Alkacymetria  – opiera się o reakcje kwas-zasada. Wyróżnia się dwa działy:   Alkalimetria –  miareczkowanie wykonuje się mian...

Lipidy - omówienie zagadnień

 • Politechnika Gdańska
 • Analiza żywności
Pobrań: 84
Wyświetleń: 959

1. Lipidy – związki pochodzenia naturalnego, nierozpuszczalne w wodzie, łatwo rozpuszczalne w  organicznych rozpuszczalnikach niepolarnych i słabo polarnych. Dzielą się na: a) tłuszcze b) fosfolipidy c) woski d) izoprenoidy e) steroidy - bud...