Wejściówka - antybiotyki

Nasza ocena:

3
Pobrań: 35
Wyświetleń: 910
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wejściówka - antybiotyki - strona 1

Fragment notatki:


Ściana kom :β-laktamy,glikopeptydy,apmialina.  Rybosomy; blok syntezy białek,3OS rec aminoglikozydów,  5OS receptor linkozamidów.  mRNa -rec dla rifampicyny. DNA - rec dla chinolonów (gyraza). Sulfonamidy - działają bakteriostat,szerokie spektrum Gram(+),Gram(-), analog kwasu aminobenzoesowego PABA,  kompetetywnie hamują działanie enzymu syntetyzującego kw dihydrofoliowy DHF. Lek w kom powoduje  włączenie w synt sulfonamidu zamiast PABA i hamują proces.W wyniku niedoboru DHF bakt nie prod  nowych nulkeotydów. Bakteriocyty-  zw antybiotyczn o char białkowym wytwarzane przez niektóre  bakterie.Wykorzy działąnie antagonistyczne w stos do innych mikroorg.  E.Coli- kolicyna.  Staphylococcus  aureus-  stafylokokcyna..Zdolność do wytwarzan kolicyn kodowana w DNA plazmidowym lub  chromosomalnym. Fitonocyty- bakterio/grzybo/pierwot- niakobójcze. Czosnek -allina, z enzymem allinaza  rozpada się z utworz  allicyny. Cebula- pochodne siarkowe,np sulfotlenek. Chrzan-  zaw glikozyd  siarkocyjanowy-sinigryna.  Naturalne- metabolit drobnoustrojów (penicilina  benzoesowa,glikopeptydy) Półsyntetyczne nat prod wyjściowy,pochodne drogą chem modyfikacji. - penicilina  półsynt,cefalospory. Syntetyczne  astreonam,chloramfenikol.  Chemiot  syntet: sulfonamidy,trinetoprim,chinolony.  Bakteriobójcze: βlakt- penicilina,  aminoglikozydy -neomycyna,streptomycyna. Chinolony,glikopept.  Bakteriostat: sulfonam, trimetofan,makrolidy. Wąskie,ziarniaki pałeczki gram(-)-erytromycyna. Szerokie; (+,-)ampicylina.  Odporność chromosomalna -w wyniku mutacji,nabycie genu odporności.  Plazmidowa - przenoszona z kom do kom gatunków odrębnie taksonomicznyc,w procesach transformacji,transdukcji,  koniugacji.  Mechanizm odporności-s ynteza enzymu degradującego β-laktamaza.Zaburzenie barier  przepuszcz. Aktywne usówanie antybiotyków na zas pompy(efluks), tetracylkiny.Modyfikacja miejsca  docelowego działania antybiot, np. białka PBP. Ominięcie ogniwa reakcji szlaku metabolit zzablokowanego  przez chemiaoterapeutyk (sulfonamidy) .Dezynfekcja (odkażanie) proces prowadzący do selektywnego  niszczenia drobnoustrojów.Eliminacja wegetatywny form drobnoustrojów.  Utlen- zw chloru-pomieszczenia,  ozon-wody, nadmanganian potasu-skóry, alkohole,dez rąk,sprzętu-denaturacja białek; aldehydy-dezynf  pomieszczen, detergenty-środki piorące;subst pow czynne obniżają napięcie powierz błon kom. Krezole- pomieszcz-powierzch czynne ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz