Czasy przeszłe

Nasza ocena:

3
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1071
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Czasy przeszłe - strona 1 Czasy przeszłe - strona 2 Czasy przeszłe - strona 3

Fragment notatki:


                        Czasy Przeszłe - Past Tenses Czasy   przeszłe   dotyczą   konkretnej,   określonej   przeszłości ,   w   związku   z   czym  odniesienie do tej przezsłości musi być zawsze oczywiste. Nie oznacza to jednak, że w każdym  zdaniu spotkamy "yestreday, last week itd.". Najczęściej odniesienie do przeszłości spotkamy  na początku tekstu.                                    PAST SIMPLE Dotyczy zdarzeń z przeszłości, typowe określenia czasu to   yestreday, last year, last  week, a week ago, a month ago, in 1990 itp .Past Simple używamy również w niektórych  zwrotach, np. po  If only...   Tworzenie :   czasowniki   regularne   (np.   work)   przyjmują   końcówkę   " -ed ",   a  nieregularne - II forma czasownika (go - went  - gone). Pytania :   Czasowniki  modalne,  to   be  oraz   to   have  (reguły  jak  w  Present   Simple),  pytania tworzą przez inwersję, pozostałe czasowniki za pomocą przeszłej formy czasownika  do   ,   czyli  did.   Przeczenia  tworzymy  za   pomocą   dodania  not   do   czasownika,   za   pomocą  którego tworzymy pytanie. Przykład: to work                              I worked very hard yesterday. Did Helen work hard too? No, she   didn't                                work.                              to go                              I went to London last year. Did Tom go with you? No, he didn't go. PAST PROGRESSIVE Tak jak w czasie terażniejszym,   Past Progressive (Continuous)   mówi, że czynność  trwała w ściśle określonym  m o m e n c i e   w przeszłości. W związku z tym określenie czasu  musi być również bardzo precyzyjne; uzyskujemy to poprzez: • a) dokładne sformułowanie godziny itp., n.p.  yestreday at the same time, last Monday at   six o'clock, at seven a.m. on January 7th, 1992  itd. • b) sytuacja, która miała miejsce w przeszłości (moment), określa czas 'trwania akcji', n.p.  When my mother came in, I was watching TV. • c) Dwie sytyacje t r w a ł y   równocześnie, wzajemnie się określając, n.p.   When I was  taking a bath, my sister was washing up. Czas Past Progressive tworzymy, łącząc formę przeszłą czasownika  to be ( was/were)  z  Imiesłowem Czynnym (Present Participle). Pytania i przeczenia tworzymy przez inwersję  czasownika  was/were. PAST PERFECT Forma ta odpowiada polskiemu czasowi zaprzeszłemu ( zrobiłem był, kupiła była

(…)

… (take a bath) zadzwonił telefon.
5. Pat nie ma własnego mieszkania ( a flat of her own).
6. W tym tygodniu czytam "Lorda Jima".
7. Co robisz jutro wieczór?
8. Nigdy nie poznała prawdy.
9. Rozbiłem samochód, który kupiłem dwa dni wcześniej.
10. Jestem na uniwersytecie od dziesiątej rano.
11. Paul był w Paryżu w 1990 roku.
12. Stella nie znała John'a przed rokiem 1980.
4
13. Od jak dawna pomagasz swojemu…
… about half an hour and not a single buss (pass).
4. She suddenly (remember) where she (see) his face before.
5. Where you (go) after you (leave) the university in 1989?
6. If only you (tell) me that you come to London this weekend!
7. We (hope) to go to Spain for a holiday last year, but we (not have) enough money.
8. He (smoke) 20 cigarettes a day since he (be) 16.
9. We just (hear) that the plane (be…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz