Politechnika Gdańska - strona 54

Podstawowe pojęcia - Produkcja potencjalna

 • Politechnika Gdańska
 • Makroekonomia
Pobrań: 238
Wyświetleń: 2303

Produkcja potencjalna - wielkość produkcji w gospodarce przy pełnym wykorzystaniu czynników produkcji Produkcja rzeczywista - produkcja faktycznie wytworzona w danej gospodarce Hipoteza dochodu absolutnego - hipoteza zgodnie z którą ...

Polityka fiskalna - Budżet

 • Politechnika Gdańska
 • Makroekonomia
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1057

Polityka fiskalna W polityce fiskalnej mamy do czynienia z bezpośrednim wpływem na rynku dóbr i usług. Poprzez te dostosowania działa ona na pozostałe makrorynki i na przepływy międzynarodowe. Polityka fiskalna , to decyzje państwa dotyczące podatków, wydatków budżetowych i sposobów finansowania b...

Polityka monetarna - Dobra

 • Politechnika Gdańska
 • Makroekonomia
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1120

POLITYKA MONETARNA Krótka historia pieniądza Dobra Kruszce Złoto Bimetalizm System papierowo-złoty Pieniądz papierowy Wartość wewnętrzna pieniądza Pieniądz symboliczny i bezgotówkowy Co to jest polityka monetarna? Celem stawianym przed polityką monetarną jest kontrola podaży pieniądza na ry...

Badania fokusowe - definicja i rodzaje

 • Politechnika Gdańska
 • Podstawy Marketingu
Pobrań: 476
Wyświetleń: 7868

1)Badania fokusowe: jest to dyskusja prowadzona przez tzw. moderatora, w której uczestniczy kilka osób zazwyczaj od 7 do 9. Zadaniem moderatora jest ukierunkowanie wywiadu tak aby dowiedzieć się najwięcej informacji o przedmiocie badanym. - realizowany jest w grupie,- metoda zogniskowana,- rozmow...

Biznesplan - Wskaźnik rentowności

 • Politechnika Gdańska
 • Podstawy zarzadzania i organizacji
Pobrań: 14
Wyświetleń: 679

BIZNES PLAN na lata 1999 - 2002 S P I S T R E Ś C I 1. Streszczenie Biznes Planu str. 3 2. Ogólna charakterystyka firmy str. 3 2.1 Dane o firmie str. 3 2.2. Geneza opracowania planu str. 4 3. Charakterystyka produktu str. 4 4. Rynek str. 4 4.1. Udział firmy w rynku str. 4 4.2. Charakterysty...

Biznes plan - Budex - prezentacja firmy

 • Politechnika Gdańska
 • Podstawy zarzadzania i organizacji
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1708

SPIS TREŚCI Charakterystyka celu i zakresu opracowania. Prezentacja firmy „BUDEX” S.C. i profilu jej działalności. Prezentacja kwalifikacji osób na kluczowych stanowiskach w firmie. Opis produktu wytwarzanego przez firmę. Rynek, na którym będzie funkcjonować „BUDEX” S.C. Prognoza sprzedaży na ...

Biznes plan - Cafe Internet - prezentacja firmy

 • Politechnika Gdańska
 • Podstawy zarzadzania i organizacji
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1092

BIZNES PLAN PRZEDSIĘWZIĘCIA „Sieć CafeInternet” SPIS TREŚCI 1. Dane o Firmie 2 2 . Cele Przedsięwzięcia 2 3. Prezentacja Przedsięwzięcia 3 4. Analiza marketingowa 4 5. Plan finansowy - założenia 12 6. Wnioski 19 Dane o Firmie Przedsiębiorca: Jan Nowak, zam. ???-??? , ul. ??? ??? Siedziba: ??-??? , ...

Biznes plan - firma reklamowa - prezentacja firmy

 • Politechnika Gdańska
 • Podstawy zarzadzania i organizacji
Pobrań: 28
Wyświetleń: 707

Biznes plan Firma reklamowa SPIS TREŚCI : Streszczenie powykonawcze. Stan aktualny firmy. Uwarunkowania organizacyjne i prawne Analiza otoczenia i wnętrza firmy Założenia planu strategicznego Strategia marketingowa An aliza finansowa Harmonogram wdrożenia planu STRESZCZENIE POWYKONAWCZE Firma „ x „...

Biznes Plan - firma usługowa - przyklad prezentacji firmy

 • Politechnika Gdańska
 • Podstawy zarzadzania i organizacji
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1183

Spis treści Spis treści Wstęp Celem niniejszej pracy jest pokazanie jak przygotować biznes plan na przykładzie firmy „Technomiks” Sp. z o.o. w Krakowie. Firma ta specjalizuje się w dziedzinie automatyki, instalacji elektrycznych, ciepłownictwa, wentylacji i klimatyzacji. W pracy przedstawiona zost...

Biznes plan - Kawiarenka Internetowa - przykladowa prezentacja firmy

 • Politechnika Gdańska
 • Podstawy zarzadzania i organizacji
Pobrań: 7
Wyświetleń: 819

BIZNES - PLAN Plan Streszczenie Misja i historia firmy Struktura organizacyjna Cele dzialania Opis oferowanych uslug Analiza rynku i konkurencji Strategie marketingowe Opis lokalizacji IX. Analiza finansowa I . Streszczenie : Niniejszy plan działalności gospodarczej ma za zadanie przedstawi...