Polityka fiskalna - Budżet

Nasza ocena:

5
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1106
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Polityka fiskalna - Budżet - strona 1 Polityka fiskalna - Budżet - strona 2 Polityka fiskalna - Budżet - strona 3

Fragment notatki:

Polityka fiskalna W polityce fiskalnej mamy do czynienia z bezpośrednim wpływem na rynku dóbr i usług. Poprzez te dostosowania działa ona na pozostałe makrorynki i na przepływy międzynarodowe.
Polityka fiskalna , to decyzje państwa dotyczące podatków, wydatków budżetowych i sposobów finansowania budżetowego.
Państwo działające za pośrednictwem narzędzi fiskalnych wpływa na popyt lub podaż na makrorynku dóbr i usług.
Budżet , to zestawienie wpływów i wypływów państwa. Ma charakter planu. Jest to akt prawny z mocą ustawy budżetowej. Uchwala go sejm, a wykonuje rząd. Można mówić o budżecie jako planie lub o budżecie wykonanym. Modele budżetu Model deficytowy Projekt budżetu na rok 2002
Deficyt jest wielkością planowaną w budżecie. Jest to różnica między wydatkami, a dochodami. Jego wysokość jest określana w ustawie budżetowej. Dochody do budżetu , to środki, które wpłynęły w sposób przymusowy, nieodpłacalny i bezzwrotny (np. podatki). Środki finansujące deficyt budżetowy mają charakter zwrotny, dobrowolny i odpłacalny (pożyczki np. obligacje skarbowe).
Sposoby zmniejszania deficytu: Zwiększanie dochodów poprzez podwyższenie podatków
Obniżanie wydatków, co może prowadzić do utraty elektoratu
Środkiem na finansowanie deficytu są więc zazwyczaj pożyczki. W taki sposób powstaje dług publiczny. Dług publiczny powstaje m.in. w wyniku konieczności finansowania deficytu budżetowegoji stanowi sumę pozostałych do spłacenia zobowiązań finansowych państwa (krajowych i zagranicznych). Wydatki nietransferowe kreują bezpośrednio popyt na rynku dóbr i usług.
Wydatki transferowe zmieniają strukturę na rynku dóbr i usług.
Popyt na rynku jest ograniczany przez dochody (poprzez ściąganie podatków).
W miarę zwiększania deficytu budżetowego można doprowadzić do wzrostu stopy procentowej
Udział dochodu budżetu w PKB Wielkość udziału dochodu do budżetu kształtuje się na poziomie ok. 24%.
Nadwyżkowy model budżetu W takiej sytuacji państwo zwraca nadwyżkę podatnikom (przy naturalnym wpływie na rynek - struktura nie powinna być naruszona). Zwrot długu publicznego nie zawsze ma sens.


(…)

… wtedy że został wykreowany pieniądz bezgotówkowy.
Mnożnik kreacji pieniądza
Jest to podaż pieniądza dzielona przez bazę monetarną.
Rezerwy obowiązkowe, to gotówka trzymana w bankach, stanowiąca część depozytów gotówkowych utrzymywana z mocy prawa. Pierwotnie rezerwy były utrzymywane z uwagi na konieczność zachowania wypłacalności banków.
Stopa rezerw obowiązkowych, to udział rezerw gotówkowych w depozytach.
Generalnie można zauważyć, że zwiększenie rezerw obowiązkowych zmniejsza ten ułamek, a więc zmniejsza możliwość kreacji pieniądza w systemie bankowym.
Stopa rezerw obowiązkowych - jeżeli z mocy prawa jest ustalana przez bank centralny stanowi ważny instrument polityki pieniężnej sterujący podażą pieniądza w skali gospodarki.
Proces kreacji pieniądza w procesie bankowym może być wyrażony w postaci modelu mnożnika depozytowego.
Mnożnik depozytowy
Bank komercyjny
Nabyte depozyty czekowe
Rezerwa obowiązkowa przy stopie Ro = 0,1
Udzielone kredyty (nadwyżka depozytowa przekształcona w kredyt)
A
2000
200
1800
B
1800
180
1620
C
1620
162
1458
D
1458
146
1312
Mnożnik depozytowy jest odwrotnością stopy rezerw obowiązkowych i w danym wypadku wynosi 10.
Wykreowana podaż pieniądza jest równa:
1800 x 10 = 18000
1800 - pierwsza…
… przedsiębiorstw i gospodarstw domowych.
Inny sposób dokonania zobowiązań to ich regulacja, która nie wymaga fizycznego przepływu pieniądza, a stanowi jedynie zmianę zapisu na kontach.
Najprostszym tego sposobem jest polecenie przelewu. Może być ono dokonywane w ciężar depozytów bankowych.
Okazuje się, że to zjawisko jest związane z procesem kreacji pieniądza bezgotówkowego w systemie bankowym. Podstawą…
… być podane do wiadomości przed rokiem podatkowym.
Rynek pieniężny
Podstawowe kategorie opisujące rynek pieniężny:
Popyt globalny na pieniądz
Podaż pieniądza w gospodarce
Cena na rynku pieniężnym
Rynek pieniężny jest tu traktowany umownie.
Podstawowe informacje
Definicja merytoryczna
Pieniądz, to środek pełniący funkcję powszechnego ekwiwalentu.
Ekwiwalent oznacza, że dany środek lub towar wyraża swoją…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz