Badania fokusowe - definicja i rodzaje

Nasza ocena:

5
Pobrań: 630
Wyświetleń: 8106
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Badania fokusowe - definicja i rodzaje - strona 1 Badania fokusowe - definicja i rodzaje - strona 2 Badania fokusowe - definicja i rodzaje - strona 3

Fragment notatki:

1)Badania fokusowe: jest to dyskusja prowadzona przez tzw. moderatora, w której uczestniczy kilka osób zazwyczaj od 7 do 9.
Zadaniem moderatora jest ukierunkowanie wywiadu tak aby dowiedzieć się najwięcej informacji o przedmiocie badanym.
- realizowany jest w grupie,- metoda zogniskowana,- rozmowa jest pogłębiona a nie powierzchowna,- dyskusja a nie tylko odpowiedzi na zadawane pytania. Specyfika fokusów: można wyjaśnić porównując metody jakościowe z ilościowymi. Różnice między tymi badaniami dotyczy różnych obszarów badanych. *dotyczy odmiennego zakresu problemów i pytań badanych, które są przedmiotem badań z wykorzystaniem każdej z metod;- badania ilościowe koncentrują się na ilościowym opisie rzeczywistości,- badania jakościowe koncentrują się na jakościowym opisie rzeczywistości zwracając uwagę na różnorodność zjawisk a nie na częstotliwości ich występowania, *dobór osób do badań metod ilościowych i jakościowych;- badania ilościowe osoby dobierane są w sposób losowy lub kwotowy tak aby stanowiły reprezentatywną pod względem cech demograficznych próbę populacji;- badanie jakościowe dobór osób jest celowy i podporządkowany problemowi badań, * badania ilościowe i jakościowe różnią się wielkością badanej grupy osób;- ilościowe grupa osób znajduje się obrębie badań jest duża,- jakościowe grupa jest mniejsza, * narzędzie pomiaru;- ilościowe: kwestionariusz ankietowy, który jest złożony z pytań zamkniętych;- jakościowe: większa swoboda w wybieraniu narzędzia, pytania otwarte, większa swoboda wypowiedzi nie ma sprecyzowanych pytań, * charakter pytań: ilościowa: pytania mają charakter rozstrzygający,- jakościowa: pytania maja charakter eksploracyjny, * analiza i zasady interpretowania wyników: ilościowa: analizuje się wskaźniki liczbowe i stosuje się analizy statystyczne przez co są to badania bardziej obiektywne.
Zalety fokusów jakościowych: jest to dynamika grupy (jedna osoba może zachęcić inną osobę w dyskusji), pozytywny wpływ moderatora, uzyskanie większej liczby informacji, stwarzają one wiele możliwości interpretowania; ograniczenia: związane jest z możliwością występowania negatywnego wzajemnego oddziaływania uczestników na siebie, wpływ moderatora (może hamować dyskusje), mogą to być informacje bardziej powierzchowne, stwarza możliwość nadinterpretacji.
2) Zapewnienie własnej reprezentatywnej struktury populacji próbnej można osiągnąć posługując się określonymi metodami, które dzieli się na 2 zasadnicze grupy:- metody doboru losowego,- doboru nielosowego. Wśród metod doboru losowego do najbardziej użytecznych należą: - prosty dobór losowy,- dobór warstwowy,- dobór wielostopniowy. Jedną z trzech technik doboru prosty;- losowanie, wybór za pomocą liczb losowych, systematyczny. LOSOWANIE: technika, która wymaga podzielenia czynności na poszczególne etapy;- każdą jednostkę badanej zbiorowości zastępujemy określonym losem,- umieszczone w urnie losy starannie mieszamy,- wyciągamy ustaloną uprzednio ilość losów,- w dalszym badaniu uczestniczą wyłącznie wylosowane jednostki.

(…)

… wewnątrz są warstwy oraz im większe różnice występują między nimi. Zwiększając dokładność doboru warstwowego nzw efektem warstwowania.
WIELOSTOPNIOWY: założeniem jest hierarchiczny podział zbiorowości stanowiącej podstawę doboru próby ta metoda stosowana jest w przypadku bardzo dużej zbiorowości ogólnej. CELOWY: próbę empiryczną tworzy się tutaj na podstawie subiektywnych decyzji a nie obiektywnego…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz