Biznes plan - Cafe Internet - prezentacja firmy

Nasza ocena:

5
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1232
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Biznes plan - Cafe Internet - prezentacja firmy - strona 1 Biznes plan - Cafe Internet - prezentacja firmy - strona 2 Biznes plan - Cafe Internet - prezentacja firmy - strona 3

Fragment notatki:

BIZNES PLAN PRZEDSIĘWZIĘCIA „Sieć CafeInternet” SPIS TREŚCI 1. Dane o Firmie 2 2 . Cele Przedsięwzięcia 2 3. Prezentacja Przedsięwzięcia 3 4. Analiza marketingowa 4 5. Plan finansowy - założenia 12 6. Wnioski 19 Dane o Firmie Przedsiębiorca: Jan Nowak, zam. ???-??? ????, ul. ??? ??? Siedziba: ??-??? ???????, Os. ?????????? xx Cele Przedsięwzięcia Celem strategicznym Przedsięwzięcia jest uruchomienie lokalnej/regionalnej sieci kawiarni internetowych pod nazwą „Sieć CafeInternet”, oferujących swoim Klientom możliwość przeglądania zasobów internetowych, wyszukiwania niezbędnych informacji oraz rozrywkę i uczestnictwo w kanałach dyskusyjnych. Cele operacyjne:
Promocja Przedsięwzięcia
Adaptacja budynków Instalacja nowoczesnego wyposażenia
Proces rekrutacji personelu
Specjalizacja i zajęcie niszy strategicznej jako sieć kawiarenek internetowych oferujących kompleksowe usługi i wysoką jakość usług
Docelowo zwiększenie liczby kawiarenek w sieci we Wrocławiu i innych aglomeracjach miejskich
3. Prezentacja Przedsięwzięcia Przedmiot działalności Lokalna sieć kawiarenek internetowych oferować będzie następujące usługi:
Korzystanie z internetu 6 PLN/1h
Sprzedaż kont (pojemność 20MB) 10 PLN/miesiąc
Przegrywanie płyt CD 9 PLN
Praca ze skanerem 10 PLN/1h
Drukowanie czarno - białe 0,50 PLN/strona
Drukowanie kolorowe 1,50 PLN/strona
Szkolenie 40 PLN/1 osoba/8h
Sprzedaż napojów zimnych 2,50PLN/szt.
Sprzedaż napojów ciepłych 3,50 PLN/szt.
Sprzedaż słodyczy 1,50 PLN/szt.
Opis lokalizacji Pasaż KUPIEC Os. Zwycięstwa 32\47 Około 150m2 , 34 stanowisk komputerowych dla klientów .
Obiekt zlokalizowany jest w kompleksie handlowym KUPIEC, miejsce do którego przyjeżdżają mieszkańcy całego Wrocławia celem zrobienia zakupów artykułów spożywczych i przemysłowych. Znajduje się tam także wiele szkół co daje nam możliwość pozyskania nowych klientów.

(…)

… łącza. Rodzaj łącza
Polishworld
Internet
14,4 Kb/s
31%
22%
28,8 Kb/s
38%
68%
Od 28,8 do 1 MB
24%
7%
Powyżej 1 MB
7%
3%
Podsumowując przedstawione powyżej dane, możemy uznać, że typowym użytkownikiem sieci Internet w Polsce jest mężczyzna w wieku do 30 lat, o wykształceniu wyższym, mieszkający w mieście liczącym powyżej 250 tysięcy mieszkańców, wykorzystujący Internet do prowadzenia korespondencji przy pomocy poczty elektronicznej i przeglądający zasoby Internetu z wykorzystaniem WWW przy pomocy przeglądarki Internet Explorer. Z Internetem łączy się on przy pomocy modemu o przepustowości 28,8 Kb/s i najczęściej czyni to z domu.
Według raportu przeciętny polski użytkownik Internetu jest mężczyzną przed trzydziestką, legitymującym się wykształceniem wyższym o profilu ścisłym, pracującym na uczelni…
…, jak i z bardzo wysokiej dochodowości Przedsięwzięcia.
Wśród pasywów najważniejszą pozycję stanowi skumulowany wynik finansowy netto.
Kapitał własny oraz majątek obrotowy są elementami decydującymi w strukturze bilansowej Przedsięwzięcia.
Analiza wskaźnikowa
Wskaźniki rentowności sprzedaży charakteryzują się stałym, choć malejącym wzrostem. Rentowność sprzedaży netto w roku 2005 osiąga poziom 47,1%, co oznacza, że każda…
…, a więc od września 2000 do grudnia 2005 (założono kredyt inwestycyjny na okres 5 lat). Prognozę sprzedaży ujęto w okresach rocznych, z wyjątkiem pierwszego roku działalności, gdzie sprzedaż określono miesięcznie.
Średnie ceny oferowanych usług zawarto w tabeli 1.
LOKAL NA OS. ZWYCIĘSTWA 32/47
Godz. Pracy: 10.00 - 21.00
Otwarty 7 dni w tygodniu.
34 stanowisk komputerowych
Korzystanie z internetu
W pierwszych dwóch…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz