Politechnika Gdańska - strona 182

Akcje-opracowanie

 • Politechnika Gdańska
 • Zarządzanie przedsiębiorstwem
Pobrań: 7
Wyświetleń: 616

Akcja jest odpowiednikiem części kapitału własnościowego, która stanowi podstawę finansowania działalności jednostki gospodarczej, tj. spółki, firmy. Jest, więc instrumentem lokacyjnym i narzędziem finansowania rozwoju przedsiębiorstwa. Po zakupie akcji nabywca staje się współwłaścicielem przedsi...

Istota spółki komandytowej-opracowanie

 • Politechnika Gdańska
 • Zarządzanie przedsiębiorstwem
Pobrań: 7
Wyświetleń: 630

Co jest istotą spółki komandytowej? Istota spółki komandytowej polega na tym, że przynajmniej jeden ze wspólników odpowiada wobec wierzycieli spółki całym swoim majątkiem, a odpowiedzialność drugiego z tych członków, jest ograniczona. Wspólnicy, których odpowiedzialność jest ograniczona to komandy...

Założenia spółki-opracowanie

 • Politechnika Gdańska
 • Zarządzanie przedsiębiorstwem
Pobrań: 14
Wyświetleń: 546

Co jest niezbędne do założenia spółki? Do założenia spółki niezbędna jest umowa zawierana, przez co najmniej dwóch wspólników, oraz wniesienie przez nich wkładów. Spółka cywilna Powstaje w wyniku zawarcia przez wspólników umowy pisemnej, która zawiera postanowienia, co do powstania spółki, jej cel...

Podstawa utworzenia spółki z o.o.-opracowanie

 • Politechnika Gdańska
 • Zarządzanie przedsiębiorstwem
Pobrań: 14
Wyświetleń: 588

Co jest podstawą utworzenia spółki z o.o.? Podstawą utworzenia spółki z o.o. jest zawarcie umowy w formie aktu notarialnego, który określa : nazwę firmy, jej siedzibę, przedmiot działania, wysokość kapitału zakładowego, liczbę i wysokość udziałów wspólników. W spółce z o.o. zasadą jest związan...

Treść zarządzania strategicznego-opracowanie

 • Politechnika Gdańska
 • Zarządzanie przedsiębiorstwem
Pobrań: 0
Wyświetleń: 504

Co jest treścią zarządzania strategicznego? Zarządzanie strategiczne wyznacza cele, ustala program działania przedsiębiorstwa i buduje strategie. Strategia jest definiowana różnie, często rozumie się tu zespół standardowych, dostosowanych do sytuacji firmy i otoczenia, sposobów osiągnięcia celów pr...

Zadanie systemu planowania w przedsiębiorstwie-opracowanie

 • Politechnika Gdańska
 • Zarządzanie przedsiębiorstwem
Pobrań: 7
Wyświetleń: 406

Co jest zadaniem systemu planowania w przedsiębiorstwie? Zadaniem planowania w przedsiębiorstwie jest zbudowanie zamkniętego systemu planów cząstkowych, w których w formie pisemnej ustala się wypracowane cele, oraz działania i środki niezbędne do ich realizacji. Cechy charakterystyczne planowania ...

Zasoby przedsiębiorstwa-opracowanie

 • Politechnika Gdańska
 • Zarządzanie przedsiębiorstwem
Pobrań: 63
Wyświetleń: 917

Co nazywamy zasobami? Zasobem przedsiębiorstwa jest każdy znajdujący się w jego dyspozycji czynnik wytwórczy, który może być wykorzystany w procesie produkcji i wymiany. Są różne czynniki wytwórcze - ziemia, kapitał, praca itp. W sumie sprowadzamy te czynniki do trzech: praca,

Kapitał bezosobowy-opracowanie

 • Politechnika Gdańska
 • Zarządzanie przedsiębiorstwem
Pobrań: 7
Wyświetleń: 700

Co składa się na kapitał bezosobowy? Na kapitał bezosobowy przedsiębiorstwa składają się zarówno dokumenty wypracowane w przedsiębiorstwie, tzw. dokumenty wewnętrzne, takie jak: regulaminy, graficzna postać struktury organizacyjnej, patenty, wynalazki, prawa autorskie, licencje, bazy danych, rece...

Struktura kapitału-opracowanie

 • Politechnika Gdańska
 • Zarządzanie przedsiębiorstwem
Pobrań: 7
Wyświetleń: 609

Co trzeba wziąć pod uwagę przy wyborze struktury kapitału? maksymalizację korzyści udziałowców firmy, która może się wyrazić np. stopą zyskowności kapitałów własnych, zapewnienie właściwego stopnia bieżącej i perspektywicznej płynności płatniczej (chodzi tu o ograniczenie ryzyka do granic uznawany...

Zużycie fizyczne-opracowanie

 • Politechnika Gdańska
 • Zarządzanie przedsiębiorstwem
Pobrań: 21
Wyświetleń: 637

Co wyraża zużycie fizyczne? Zużycie fizyczne wyraża utratę właściwości techniczno - produkcyjnych, jakie wykazywał środek trwały w momencie oddania go do eksploatacji. Tempo narastania i rozmiaru zużycia fizycznego jest różne w różnych etapach użytkowania środków i zależy od wielu czynników - najw...