Politechnika Gdańska - strona 183

Grupy nieformalne generujące potencjał intelektualny-opracowanie

 • Politechnika Gdańska
 • Zarządzanie przedsiębiorstwem
Pobrań: 0
Wyświetleń: 588

Czym charakteryzują się grupy nieformalne i dlaczego generują potencjał intelektualny? Grupy nieformalne powstają w sposób oddolny, tzn. z inicjatywy ludzi, których łączą wspólne cele, zainteresowania, idee, problemy. Te wspólne cechy s...

Miara wykorzystania intensywnego i ekstensywnego

 • Politechnika Gdańska
 • Zarządzanie przedsiębiorstwem
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1743

Czym mierzy się wykorzystanie intensywne a czym ekstensywne? Wykorzystanie ekstensywne mierzy się czasem pracy środków trwałych. Miarą intensywności wykorzystania środków trwałych jest liczba produktów (ich elementów) wykonywanych przez określoną maszynę, urządzenie w jednostce czasu. MIERNIKI EF...

Różnice pomiędzy potencjałem intelektualnym a klasycznymi zasobami prz...

 • Politechnika Gdańska
 • Zarządzanie przedsiębiorstwem
Pobrań: 0
Wyświetleń: 462

Czym różni się potencjał intelektualny od klasycznych zasobów przedsiębiorstwa? Różnica polega na tym, że kapitał intelektualny występuje: w postaci niematerialnej, w postaci niemierzalnej, w postaci niepoliczalnej, nie można go zaksięgować, nie można go jednoznacznie wycenić. Najważniejsze: ...

Różnice pomiędzy zarządzaniem strategiczntm a zarządzaniem operacyjnym...

 • Politechnika Gdańska
 • Zarządzanie przedsiębiorstwem
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1155

Czym różni się zarządzanie strategiczne od zarządzania operacyjnego? Różnice między zarządzaniem strategicznym i zarządzanie operacyjnym możemy przedstawić przy pomocy charakterystyki cech poszczególnych elementów tego zarządzania. CECHA ZARZĄDZNIE STRATEGICZNE ZARZĄDZANIE OPERACYJNE 1. Zakres Gł...

Definicja inwestycji-opracowanie

 • Politechnika Gdańska
 • Zarządzanie przedsiębiorstwem
Pobrań: 7
Wyświetleń: 637

Definicja inwestycji ściśle wiąże się z majątkiem trwałym: Inwestycje - celowe nakłady skierowane na budowę nowych lub rozbudowę istniejących obiektów majątku trwałego. Z definicji wynika, że tworzą one majątek rzeczowy - środki trwałe, służą odtwarzaniu majątku trwałego, jego modernizacji. Ich c...

Controlling jako system cybernetyczny-opracowanie

 • Politechnika Gdańska
 • Zarządzanie przedsiębiorstwem
Pobrań: 35
Wyświetleń: 770

Dlaczego controlling jest systemem cybernetycznym? Controlling jest systemem cybernetycznym, ponieważ odpowiada zamkniętemu systemowi samoregulacji, który wiąże ze sobą wszystkie części składowe controllingu. Ten system samoregulacji obejmuje...

Dlaczego kapitałem intelektualnym można łatwo gospodarować-opracowanie...

 • Politechnika Gdańska
 • Zarządzanie przedsiębiorstwem
Pobrań: 0
Wyświetleń: 448

Dlaczego kapitałem intelektualnym można łatwo gospodarować? Dlatego, że można go sprawnie: pozyskiwać, gromadzić, selekcjonować, uaktualniać, rozpowszechniać, i zbywać. Tym procesom można poddawać dokumenty dotyczące potencjału intelektualnego, który występuje wewnątrz przedsiębiorstwa i nośniki t...

Do czego służy efekt dźwigni finansowej-opracowanie

 • Politechnika Gdańska
 • Zarządzanie przedsiębiorstwem
Pobrań: 98
Wyświetleń: 532

Do czego służy efekt dzwigni finansowej? Pozwala na porównania rentowności kapitału własnego z rentownością kapitału łącznego tj. zysku netto lub brutto powiększonego o odsetki z kapitału obcego do kapitału łącznego. Mówiąc o strukturze kapitału trzeba powiedzieć, że dla każdego przedsiębiorstwa w...

Formy organizacyjno-prawne przedsiębiorstw-opracowanie

 • Politechnika Gdańska
 • Zarządzanie przedsiębiorstwem
Pobrań: 56
Wyświetleń: 567

FORMY ORGANIZACYJNO - PRAWNE PRZEDSIĘBIORSTW T 1 : Wprowadzenie. T 2 : Spółki osobowe i kapitałowe. T 3 : Przedsiębiorstwa państwowe. System prawny każdego państwa, niezależnie czy będzie to państwo oparte na gospodarce monocentrycznej czy policentrycznej, kreuje różne formy prowadzenia działaln...

Gospodarowanie potencjałem intelektualnym-opracowanie

 • Politechnika Gdańska
 • Zarządzanie przedsiębiorstwem
Pobrań: 7
Wyświetleń: 392

GOSPODAROWANIE POTENCJAŁEM INTELEKTUALNYM Dorobek w tym zakresie jest jeszcze niewielki, na czoło wysuną się dopiero niedawno. Z uwagi na rosnącą rolę potencjału intelektualnego w gospodarce zachodzi konieczność wypracowania w każdym przedsiębiorstwie odpowiedniego, stałego modelu wykorzystania te...