Politechnika Gdańska - strona 181

Egzamin z analizy elementarnej-opracowanie

 • Politechnika Gdańska
 • Analiza Elementarna
Pobrań: 763
Wyświetleń: 2569

Analiza elementarna Rola i zadania analizy elementarnej: - wyznaczenie procentowej zawartości pierwiastka w związku organicznym. - obliczenie wzoru empirycznego i sumarycznego (znając masę cząsteczkową). - oznaczanie składu mieszanin - sprawdzanie czystości związku - oznaczanie śladowych zawa...

Analiza I i II grupa kationów-opracowanie

 • Politechnika Gdańska
 • Chemia
Pobrań: 595
Wyświetleń: 2198

        ANALIZA JAKOŚCIOWA  Opracowanie: Krystyna Moskwa, Emil Zieliński    Analiza roztworu pojedynczej substancji.  Przystępując do badania roztworu należy zwrócić uwagę na jego barwę i zapach. Szereg kationów i  anionów ma określone zabarwienie, które przy roztworach pojedynczych substancji może...

Analiza jakościowa-III grupa kationów

 • Politechnika Gdańska
 • Chemia
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1169

  ANALIZA JAKOŚCIOWA    Opracowanie: Krytyna Moskwa, Emil Zieliński     III grupa analityczna kationów.  Odczynnik grupowy: (NH4)2S lub tioacetamid (AKT) w obecności NH4OH i NH4Cl.   Kationy: Co2+, Ni2+, Fe2+, Fe3+, Mn2+, Cr3+, Al3+, Zn2+.    Charakterystyka ogólna.  Do trzeciej grupy analitycznej ...

Analiza jakościowa-IV i V grupa kationów

 • Politechnika Gdańska
 • Chemia
Pobrań: 315
Wyświetleń: 1932

ANALIZA JAKOŚCIOWA  Opracowanie: Krystyna Moskwa, Emil Zieliński      IV grupa analityczna kationów.  Odczynnik grupowy: (NH4)2CO3 w obecności NH4Cl i NH4OH.  Kationy: Ba 2+, Ca2+, Sr2+ (wszystkie bezbarwne).  Do czwartej grupy analitycznej należą kationy, które nie dają osadów z odczynnikami poprz...

II grupa kationów cz.2-opracowanie

 • Politechnika Gdańska
 • Chemia
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1477

II grupa kationów [ edytuj ] Druga grupa to Cd 2+ , Bi 3+ , Cu 2+ , As 3+ , As 5+ , Sb 3+ , Sb 5+ , Sn 2+ , Sn 4+ oraz Hg 2+ . Tworzą one siarczki nierozpuszczalne w wodzie i w kwasach. Odczynnikiem grupowym może być dowolne źródło anionów S 2- w środowisku kwaśnym, przy czym najwygodniejszym jest...

II grupa kationów-opracowanie

 • Politechnika Gdańska
 • Chemia
Pobrań: 161
Wyświetleń: 1596

II grupa kationów Grupę II dzieli się na dwie podgrupy. Do grupy IIA zaliczamy kationy, których siarczki nie ulegają działaniu polisiarczku amonu. Są to kationy: ołowiu(II) , rtęci(II) , miedzi(II) , bizmutu(III) i  kadmu(II) . Natomiast kationy arsenu(III) , antymonu(III) , i  cyny(II) zaliczamy d...

Równowaga chemiczna-opracowanie

 • Politechnika Gdańska
 • Chemia
Pobrań: 133
Wyświetleń: 875

Podstawy Obliczeń Chemicznych    Autor rozdziału: Jarosław Chojnacki    Rozdział 6. Równowaga chemiczna      6.1. Reakcje homogeniczne, zachodzące w jednej fazie  6.2.  Obliczanie  liczby  moli  i  stęŜeń  reagentów  z  uwzględnieniem  przebiegu  reakcji  chemicznej  6.3. Reakcje zachodzące w układ...

Roztwory buforowe-opracowanie

 • Politechnika Gdańska
 • Chemia
Pobrań: 504
Wyświetleń: 2212

7.8. Roztwory buforowe    Roztworami  buforowymi  (albo  buforami)  nazywamy  roztwory  zachowujące  w przybliŜeniu  stałą  wartość  pH  podczas  dodawania  do  nich  niewielkich  ilości  mocnych  kwasów  lub  zasad  albo  podczas  rozcieńczania  ich  wodą  (czyli  są  to  roztwory  wykazujące  wła...

Zadania z hydrolizy z odpowiedziami

 • Politechnika Gdańska
 • Chemia
Pobrań: 273
Wyświetleń: 2261

Zadania do rozdziału 7 – hydroliza– z korektą z dnia 23.04.2007 1. Obliczyć pH i stopień hydrolizy 0,200 M roztworu NH4NO3. 2. Obliczyć stężenie amoniaku w roztworze NH4Cl o sile jonowej 0,0500 M. 3. Zmieszano  50,0 cm3  0,300 M  roztworu  amoniaku  z  100 cm3  0,150 M  roztworu  kwasu  jodowodorow...

Protolityczne równowagi w roztworach soli -opracowanie

 • Politechnika Gdańska
 • Chemia
Pobrań: 56
Wyświetleń: 889

Protolityczne równowagi w roztworach soli (hydroliza soli). W roztworach wodnych soli zachodzą równowagowe reakcje przenoszenia protonów od kationowych kwasów  Brönsteda  do  cząsteczek  wody  lub  od  cząsteczek  wody  do  anionowych  zasad  Brönsteda.  Woda  spełnia  więc,  w zależności  od  rodz...