Zasoby przedsiębiorstwa-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 63
Wyświetleń: 917
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zasoby przedsiębiorstwa-opracowanie - strona 1 Zasoby przedsiębiorstwa-opracowanie - strona 2 Zasoby przedsiębiorstwa-opracowanie - strona 3

Fragment notatki:

Co nazywamy zasobami? Zasobem przedsiębiorstwa jest każdy znajdujący się w jego dyspozycji czynnik wytwórczy, który może być wykorzystany w procesie produkcji i wymiany.
Są różne czynniki wytwórcze - ziemia, kapitał, praca itp.
W sumie sprowadzamy te czynniki do trzech: praca, kapitał rzeczowy i finansowy, czynnik niematerialny, do którego zalicza się wiedzę pracowników, ich lojalność wobec właścicieli czy menedżerów.
Są różne kombinacje tych czynników. Stosowany jest podział zasobów na: ludzkie,
naturalne,
kapitałowe.
Zasoby ludzkie to pracownicy wraz z ich umiejętnościami i doświadczeniem.
Zasoby naturalne - dobra dane przez naturę, na wytworzenie, których nie ma wpływ człowiek.
Zasoby kapitałowe - wszelkie rzeczowe składniki procesów wytwórczych będące wynikiem pracy człowieka.
Rzeczowe składniki:
środki pracy - maszyny, urządzenia, narzędzia wszystkich generacji (ogólnie wszystko co człowiek stwarza między sobą a przedmiotem pracy w celu oddziaływania na ten przedmiot)
przedmioty pracy, to: surowce, materiały, półfabrykaty, na które człowiek oddziaływuje i które służą do produkowania danego dobra. Do zasobów kapitałowych zalicza się też walory finansowe, środki pieniężne występujące w postaci gotówki,
kredytu,
papierów wartościowych.
Z punktu widzenia okresu zużycia się różnych rodzajów środków produkcji kapitał dzieli się na:
obrotowy -zużywa się całkowicie w jednym cyklu produkcyjnym i którego cechy fizyko - chemiczne przechodzą na gotowy wyrób.
trwały - zużywa się stopniowo w ciągu kilku lub wielu lat i którego cechy fizyko- chemiczne nie przechodzą na gotowy wyrób.
Te cechy kapitału i jego podział ma swoje odzwierciedlenie w pojęciu ruchu okrężnego kapitału.
Ruch okrężny kapitału: Faza 1: Zaopatrzenie Określona suma pieniędzy jest przeznaczona na zakup towarów, którymi są środki pracy i przedmioty pracy oraz praca człowieka.
P- kapitał (pieniądze), T- zakup środków pracy i przedmiotów pracy oraz pracy człowieka.
Faza 2: Produkcja.
W wyniku tej produkcji uzyskuje się towary o wartości T' wyższej niż wyłożona suma pieniędzy.
Faza 3: Zbyt - wyroby i usługi P'.
T' T P' P wartość wzrosła Kapitał przynosi większą wartość niż posiada.
P' - towary zostały sprzedane za określoną sumę pieniędzy.
Ruch okrężny kapitału to przekształcenie się środków z jednej formy w inną oraz przechodzenie przez stadia zaopatrzenia, produkcji i zbytu.
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz