Zużycie fizyczne-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 21
Wyświetleń: 637
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zużycie fizyczne-opracowanie - strona 1

Fragment notatki:

Co wyraża zużycie fizyczne? Zużycie fizyczne wyraża utratę właściwości techniczno - produkcyjnych, jakie wykazywał środek trwały w momencie oddania go do eksploatacji.
Tempo narastania i rozmiaru zużycia fizycznego jest różne w różnych etapach użytkowania środków i zależy od wielu czynników - najważniejsze to:
jakość materiałów, z których zostały wykonane,
sposób, warunki, intensywność ich wykorzystania,
jakość, terminowość przeprowadzanych przeglądów, konserwacji i niezbędnych remontów.
Zużycie moralne ma charakter niematerialny - polega na utracie wartości wymiennej, występuje pod wpływem postępu technologicznego i narastającej w produkcji luki technologicznej.
Wyróżnia się dwie podstawowe grupy metod stosowane do oceny fizycznego zużycia środków trwałych :
I metoda oparta na ocenie zużycia w zależności od skutków bezpośrednich (metody inżynieryjne),
II metoda pozwalająca ocenić, oszacować zużycie na podstawie skutków pośrednich
(metody ekonomiczna).
Przykładami stosowania I grupy metod mogą być pomiary wielkości geometrycznych, ważenie, stosowanie izotopów promieniotwórczych do badania własności materiałów. Są to zwykle ekspertyzy. Metody te można zastosować tylko, gdy wynik pomiarów ekspertyz możemy porównać z istniejącymi modelami, wzorcami.
Jeśli uwzględnimy stan czasu przewidywanej eksploatacji środka to stopień jego zużycia można określić tzw. metodą czasową. Stopień zużycia wylicza się wtedy jako iloraz dotychczasowego i całkowitego okresu eksploatacji.
Stopień zużycia można też określić jako iloraz pracy dotychczas wykonanej i pozostałej jeszcze do wykonania.
W sprawozdawczości okresowej i ewidencji przedsiębiorstwa zużycie środków ujmuje się w formie odpisów amortyzacyjnych.

(…)

… w zależności od skutków bezpośrednich (metody inżynieryjne),
II metoda pozwalająca ocenić, oszacować zużycie na podstawie skutków pośrednich
(metody ekonomiczna).
Przykładami stosowania I grupy metod mogą być pomiary wielkości geometrycznych, ważenie, stosowanie izotopów promieniotwórczych do badania własności materiałów. Są to zwykle ekspertyzy. Metody te można zastosować tylko, gdy wynik pomiarów ekspertyz…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz