Amortyzacja. Ustalenie zużycia środków trwałych

Nasza ocena:

5
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1589
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Amortyzacja. Ustalenie zużycia środków trwałych - strona 1 Amortyzacja. Ustalenie zużycia środków trwałych - strona 2

Fragment notatki:


Ustalenie zużycia środków trwałych. Wartość netto środków trwałych ulega stopniowemu zmniejszeniu na skutek zużycia. Możemy wyróżnić zużycie fizyczne i zużycie moralne (ekonomiczne).
Amortyzacja jest to odpisywanie w koszty zużycia środka trwałego.
Umo rzenie jest to pomniejszenie wartości środka trwałego o jego dotychczasowe zużycie.
Rodzaje amortyzacji: Amortyzacja równomierna - zakłada, że środek trwały zużywa się w jednakowym stopniu przez cały okres jego użytkowania. W związku z tym podstawą dokonywania odpisów amortyzacyjnych jest wartość początkowa. Podstawową metodą amortyzacji równomiernej jest amortyzacja liniowa.
Amortyzacja nierównomierna - zakłada, że środki trwałe przez cały okres użytkowania zużywają się w niejednakowym stopniu. W związku z tym dokonywane odpisy w poszczególnych okresach różnią się między sobą. Do podstawowych metod amortyzacji nierównomiernej zalicza się:
amortyzację naturalną zakładającą, że zużycie środka trwałego jest jednakowe na każdą jednostkę jego pracy np. sztukę, kilometr. Przy tej metodzie amortyzacji zużycie jest proporcjonalne nie do czasu używania obiektu, ale do ilości wykonanej pracy
amortyzacja progresywna zakłada, że starzenie się obiektu powoduje wzrost kosztów jego eksploatacji, związane między innymi z koniecznością częstych napraw. Przy tej metodzie amortyzacji odpisy są rosnące w czasie
amortyzacja degresywna zakłada, że wydajność pracy danego środka trwałego maleje w miarę jego starzenia się i w celu jednakowego obciążenia kosztu jednostkowego wytworzonych wyrobów kosztami z tytułu zużycia środka trwałego przyjmuje się stawki malejące w czasie.
Według przepisów prawa bilansowego środki trwałe mogą być amortyzowane według każdej z wymienionych metod. Natomiast według prawa podatkowego wszystkie środki trwałe mogą być amortyzowane według metody liniowej, a wybrane grupy środków trwałych według metody degresywnej. Według przepisów podatkowych amortyzacja degresywna może być stosowana dla maszyn i urządzeń od grupy trzeciej do szóstej i grupy ósmej klasyfikacji środków trwałych, oraz środków transportu z wyłączeniem samochodów osobowych. Przy tej metodzie amortyzacji istnieje możliwość podwyższenia stawki amortyzacyjnej o współczynniki dwa lub trzy. Współczynnik trzy może być stosowany w regionach o zwiększonym bezrobociu strukturalnym bądź też zagrożonych recesją czy tez degradacją społeczną.
Zasady dokonywania odpisów amortyzacyjnych. W pierwszym roku odpisy amortyzacyjne dokonywane są od wartości początkowej przy zastosowaniu stawki amortyzacyjnej podwyższonej o współczynnik. W latach następnych od wartości początkowej pomniejszonej o dotychczasowe zużycie. Od roku, w którym przewiduje się, że odpisy liczone metodą degresywną były by wyższe od odpisów liczonych metodą liniową przechodzimy na amortyzację liniową.
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz