Politechnika Gdańska - strona 176

Teoria Coulomba - opracowanie

 • Politechnika Gdańska
 • Mechanika gruntów
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1477

Teoria Coulomba  Rozwiązanie Coulomba należy do tzw. grupy metod kinematycznych   W metodzie Coulomba zakłada się z góry tzw. mechanizm zniszczenia   Oczywiście na płaszczyźnie ścięcia musi być spełnione kryterium Coulomba -  Mohra       Zastosowanie kryterium plastyczno ści przy założonym mechaniz...

Teoria Rankine'a - opracowanie

 • Politechnika Gdańska
 • Mechanika gruntów
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1778

Teoria Rankine’a  Rozwiązanie Rankine’a należy do tzw. grupy metod statycznych   - Punktem wyjścia teorii jest stan naprężenia w gruncie   - Przyjmuje się założenie, że grunt w stanie zniszczenia opisuje kryterium  wytrzymałościowe Coulom...

Przydatne wzory z mechaniki

 • Politechnika Gdańska
 • Mechanika i wytrzymałość materiałów
Pobrań: 252
Wyświetleń: 1533

AB  PRZYDATNE WZORY-WYTRZYMAŁOŚĆ MATERIAŁÓW  STAN NAPRĘśENIA/ STAN ODKSZTAŁCENIA  Liniowo-spręŜyste związki konstytutywne (uogólnione prawo Hooke’a):  Odkształcenia...

Zadania ze zbója

 • Politechnika Gdańska
 • Mechanika i wytrzymałość materiałów
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1232

  Zbój  zad.1. Narysować wykres naprężeń stycznych w najbardziej   niebezpiecznym (wytężonym) przekroju; (zginanie ze ścinaniem).        zad. 2. Narysować wykres naprężeń normalnych w najbardziej   wytężonym przekroju. Podać równanie osi obojętnej...

Materiały do kolokwium - rozszerzalność cieplna

 • Politechnika Gdańska
 • Mechanika płynów
Pobrań: 0
Wyświetleń: 658

Eu=p/ρw2 Re=wl/ν    ν=[m2/s] Fr=w2/gl We=ρw2l/σ   σ=[kg/s2] Sto=Eu*Re=pl/μw  μ=[kg/ms]                                                      określają stosunek rzeczywistej Ek                                                                                                   lub rzeczywistego pędu st...

Tabela do przeliczania jednostek ciśnienia

 • Politechnika Gdańska
 • Mechanika płynów
Pobrań: 28
Wyświetleń: 805

TABELA DO PRZELICZANIA JEDNOSTEK CIŚNIENIA Pa hPa (mbar) kPa bar MPa at (kG/cm2) mm Hg  (Torr) mm WS psi Pa 1 0,01 0,001 0,1 0,1 0,102 0,0075 0,10197 0,000145 hPa 100 1 0,1 0,001 0,0001 0,00102 0,75006 10,1972 0,014504 kPa 1000 10 1 0,01 0,001 0,010197 7,50064 101,972 0,145038 bar 1 1000 100 1 0,1 ...

Opis teoretyczny powstawania i przebiegu wiatru halnego

 • Politechnika Gdańska
 • Meteorologia i klimatologia
Pobrań: 84
Wyświetleń: 735

1. Opis teoretyczny powstawania i przebiegu wiatru halnego.     Wiatr halny  jest to wiatr typu fenowego, wiejący w południowej Polsce, w Karpatach i  Sudetach. Najgwałtowniejsze wiatry tego typu wieją na Podhalu, gdzie opadają ze szczytów Tatr.  Jest to ciepły, suchy i porywisty wiatr, wiejący ku ...

Pomiary ombrometryczne - opracowanie

 • Politechnika Gdańska
 • Meteorologia i klimatologia
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1148

Opracowanie pomiarów ombrometrycznych Wstęp Opady atmosferyczne  to produkty kondensacji pary wodnej zawartej w atmosferze, spadające na  powierzchnię Ziemi lub unoszące się w powietrzu w postaci wody lub kryształków lodu. Opady  atmosferyczne występują w postaci: 1) deszczu, śniegu, mżawki, krup, ...

Sprawozdanie - wiatr halny

 • Politechnika Gdańska
 • Meteorologia i klimatologia
Pobrań: 364
Wyświetleń: 2520

SPRAWOZDANIE nr 3 1. Opis teoretyczny powstawania wiatru halnego Fen, nazywany wiatrem halnym to ciepły i suchy wiatr, bardzo porywisty i silny. Niekiedy  przynosi znaczne zniszczenia: zrywa dachy, niszczy lasy (tworząc wiatrołomy). Może mieć  wpływ na samopoczucie (

Wyniki ombrometryczne oraz obliczanie opadu średniego

 • Politechnika Gdańska
 • Meteorologia i klimatologia
Pobrań: 105
Wyświetleń: 959

Sprawozdanie nr 2 Z przedmiotu Meteorologia i Klimatologia OPRACOWANIE WYNIKÓW OMBROMETRYCZNYCH ORAZ OBLICZANIE  OPADU ŚREDNIEGO Celem  ćwiczenia było zapoznanie z właściwościami oraz c...