Politechnika Gdańska - strona 177

Korzyści i zagrożenia wynikające z powstania kopalni węgla

 • Politechnika Gdańska
 • Ochrona środowiska
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1106

       Korzyści i zagrożenia wynikające z  powstania kopalni węgla brunatnego   „Legnica”        Złoża węgla brunatnego w Polsce  Podstawowe dane liczbowe projektowanej                              kopalni:   Grubość pokładu węgla - 22 m  Grubość nadk...

Charakterystyki wydajności źródeł zasilania systemu dystrybucji wody...

 • Politechnika Gdańska
 • Wodociągi i kanalizacje
Pobrań: 28
Wyświetleń: 791

Charakterystyki wydajności źródeł zasilania systemu dystrybucji wody     System dystrybucji wody –  jeden z elementów systemu wodociągowego obejmujący: sieć wodociągów  (magistralnych, rozdzielczych) oraz tzw. źródła zasilania sieci czyli te obiekty z których dostarczana jest  do sieci woda wodocią...

Materiały na zaliczenie

 • Politechnika Gdańska
 • Wodociągi i kanalizacje
Pobrań: 42
Wyświetleń: 644

WZAJEMNE ODDZIAŁYWANIE       WARUNKUJE     : ciągłość strumienia wody w  urządzeniach  WSKAŹNIK JEDNOST. STRAT:   1. stosunek obj. Wody utraconej w czasie  (najczęściej doby), do długości sieci wodoc.  2. wg normy zalecana wartość to 5- 12 m3/d, w zależności od średnicy przewodu.  LEWAR: 1. działa ...

Obliczanie układu wodociągowego

 • Politechnika Gdańska
 • Wodociągi i kanalizacje
Pobrań: 56
Wyświetleń: 896

Obliczanie układu wodociągowego:        Metoda wskaźników sumarycznych: polega na posługiwaniu się wskaźnikiem jednostkowym,  uwzględniającym wszystkie potrzeby łącznie.     Metoda wskaźników scalonych: alternatywa do metody bilansowej; scalone potrzeby do  pięciu grup i podane wskaźniki; zależne...

Podstawy obliczeniowe zapotrzebowania na wodę

 • Politechnika Gdańska
 • Wodociągi i kanalizacje
Pobrań: 7
Wyświetleń: 700

Podstawy obliczeniowe zapotrzebowania na wodę:     Aktualny, ogólny plan perspektywiczny zagospodarowania przestrzennego miasta – plany są sporządzane przez  pracownie urbanistyczne miasta i powinny w nich być wszystkie niezbędne informacje dla sporządzenia  prognoz (o rozwoju demograficznym miasta...

Pompownie i rodzaje pomp

 • Politechnika Gdańska
 • Wodociągi i kanalizacje
Pobrań: 175
Wyświetleń: 1512

Pompownie  W systemach wodociągowych, w większości przypadków, ażeby woda przemieszczała  się w rurociągu, musi jej zostać dostarczona energia.     Pompownie gwarantują nam ciągłość dostawy wody do odbiorców. Pompy muszą być  prawidłowo dobrane (przeważnie są przewymiarowane, co niesie negatywne ko...

Problemy do rozwiązania na etapie projektowania zbiornika

 • Politechnika Gdańska
 • Wodociągi i kanalizacje
Pobrań: 21
Wyświetleń: 532

Problemy do rozwiązania na etapie projektowania  zbiornika:      Prawidłową relację pomiędzy jego objętością a rozbiorem wody w  układzie    Konsekwencje wyboru lokalizacji w obszarze zasilania    Współdziałanie z siecią wodociągową ze...

Prognozy na 24 kroki naprzód

 • Politechnika Gdańska
 • Wodociągi i kanalizacje
Pobrań: 14
Wyświetleń: 742

    Prognozy  – zbiór czynników pomiarów z przeszłości wystarczy do precyzyjnego zaprogramowania zmian  szeregu czasowego, pod warunkiem, że horyzont prognozy nie będzie zbyt odległy.  Prognozy na 24 kroki naprzód     Koszty powinny być ...

Pytania z egzaminu - Zbiornik wodny

 • Politechnika Gdańska
 • Wodociągi i kanalizacje
Pobrań: 7
Wyświetleń: 686

1.jaka jest funkcja zb. powietrzno-wodnego w klasycznej hydroforni?  regulacja ciśnienia od min do max    2.jaka jest funkcja zb. powietrzno-wodnego w NOWOCZESNEJ hydroforni?  nie mam pojęcia ale znalazłam w jakiś notatkach że w nowoczesnych hydroforniach jest  uklad 2 -6 pomp oraz małe   zb. powie...

Pytania z zaliczenia - Sieć wodociągowa

 • Politechnika Gdańska
 • Wodociągi i kanalizacje
Pobrań: 35
Wyświetleń: 721

Stan hydraulicznego starzenia się sieci wodociągowej określa (podać def. Parametru) Wzajemne oddziaływanie elementów układu wodociągowego warunkuje: Zdefiniować wskaźnik jednostkowych strat wody i podać zalecane przez normę jego wartości Wskaźnik obliczeniowy qmaxmax wykorzystuje się do wymiarowani...