Teoria Coulomba - opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1477
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Teoria Coulomba - opracowanie - strona 1 Teoria Coulomba - opracowanie - strona 2 Teoria Coulomba - opracowanie - strona 3

Fragment notatki:

Teoria Coulomba  Rozwiązanie Coulomba należy do tzw. grupy metod kinematycznych   W metodzie Coulomba zakłada się z góry tzw. mechanizm zniszczenia   Oczywiście na płaszczyźnie ścięcia musi być spełnione kryterium Coulomba -  Mohra       Zastosowanie kryterium plastyczno ści przy założonym mechanizmie zniszczenia jest  szeroko stosowan ą metodą w mechanice; określa się ją jako tzw. metodę STANÓW  GRANICZNYCH.   Metoda Coulomba ma pewne zalety w por ównaniu z rozwiązaniem Rankine’a   Mo że opisywać dowolną geometrię   Mo że uwzględniać zewnętrzne obciążenia   Uwzgl ędnia się tarcie między ścianą, a gruntem         Je śli parametry gruntu są stałe, to kryterium wytrzymałościowe można  zapisa ć jako:         Dla przypadk ów uproszczonych (brak tarcia, pionowa ściana, poziomy naziom)  rozwi ązania Rankine’a i Coulomba dają takie same wyniki   Uogólnione rozwiązanie, wzory Coulomba-Ponceleta     Dla przypadk ów uproszczonych (brak tarcia, pionowa ściana, poziomy naziom)  rozwi ązania Rankine’a i Coulomba dają takie same wyniki   Uogólnione rozwiązanie, wzory Coulomba-Ponceleta             ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz