Politechnika Gdańska - strona 175

Wody podziemne - znaczenie

 • Politechnika Gdańska
 • Hydrologia i hydrogeologia
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1106

ZACZENIE WÓD PODZIEMNYCH: • Gospodarcze:     - stanowi źródło wody pitnej - w rolnictwie do nawadniania upraw - paneologia - leczenie wodami podziemnymi - w przemyśle do rozpuczszania, chłodzenia, oczyszczania, gotowania itd. - wody geotermalne stanowia źródło energii - gospodarka komunalna - zasob...

Wody wolne - podział

 • Politechnika Gdańska
 • Hydrologia i hydrogeologia
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1645

 WODY WOLNE       – wody mające zdolność ruchu pod wpływem sił grawitacji i  różnicy   ciśnień   hydrostatycznych.   Występują   w   strefie   aeracji   jako   wody   wsi...

Wody związane - definicja

 • Politechnika Gdańska
 • Hydrologia i hydrogeologia
Pobrań: 28
Wyświetleń: 609

 WODY ZWIĄZANE      – wody podlegające siłom molekularnym wiążącym je z  ziarnami mineralnymi w brew sile ciężkości.  Zdolność ziaren skalnych do wiązania wody to adsorpcja.  Woda błonkowata Woda higroskopijna •  WODY HIGROSKOPIJNE  – woda powstająca na skutek adsorbowania drobin pary  wodnej z po...

Zadania na kolokwium

 • Politechnika Gdańska
 • Hydrologia i hydrogeologia
Pobrań: 28
Wyświetleń: 595

zad 1  okreslic natezenie przeplywu w cylindrze o d=1    zad 2  sprawdzic czy prawo darcyego jest sprawdzone    zad 3  predkosc filtracji wynosi 2 m/s. wyznaczyc zastepczy wsp. filtracji, całkowita strate ciśnienia oraz strate ciśnienia w  każdej warstwie.    zad 4  wyznaczyc linie 

Zagrożenia wód podziemnych

 • Politechnika Gdańska
 • Hydrologia i hydrogeologia
Pobrań: 77
Wyświetleń: 595

ZAGROŻENIA WÓD PODZIEMNYCH  ILOŚCIOWE (zubożenie zasobów wywołane naruszeniem obiegu wód): -nadmierna eksploatacja -odwodnienia górnicze i budowlane -nadmierna zabudowa utrudniająca zasilanie -kanalizacja rzek, melioracja wód gruntowych -niekontrolowane samowypływy  JAKOŚCIOWE  (degradacja jakośc...

Zasoby wód podziemnych

 • Politechnika Gdańska
 • Hydrologia i hydrogeologia
Pobrań: 70
Wyświetleń: 889

ZASOBY WÓD PODZIEMNYCH: to ilość wód podziemnych, które traktowane są jako surowiec zawarta w zbiorniku wód  podziemnych, zlewni lub inne jednostce hydrogeologicznej,  wyrażona w jednostkach  objętościowych na jednostkę czasu. Wody podziemne, w od...

Zadania z egzaminu w sesji podstawowej

 • Politechnika Gdańska
 • Matematyka
Pobrań: 21
Wyświetleń: 525

Zadania z egzaminu w sesji podstawowej i poprawkowej po sem.02  Czerwiec 2009: 1. a) Obliczyć długość łuku krzywej  x y  ln = dla   2 , 1 ∈ x . b) Obliczyć całkę  ∫ − 2 2 π π tgxdx 2. Rozwiązać równanie macierzowe  A AXB = − 1 ) ( , gdzie   ...

Matematyczny opis ustalania się równowagi poziomów cieczy - stężenia...

 • Politechnika Gdańska
 • Mechanika płynów
Pobrań: 0
Wyświetleń: 574

Matematyczny opis ustalania się równowagi poziomów cieczy  w U-rurce jest dokładną analogią ze zjawiskami ustalania się  równowagi w układach chemicznych. Dla dalszych rozważań  należy przyjąć, że wysokość poziomu cieczy w rurce będzie  analogią do  stężenia  substancji w reakcji chemicznej. Lewe  ...

Parcie czynne-grunt jednorodny

 • Politechnika Gdańska
 • Mechanika gruntów
Pobrań: 28
Wyświetleń: 574

Parcie czynne  – grunt jednorodny      Analiza daje w wyniku negatywne  – rozciągające naprężenia przy powierzchni  gruntu.     Grunt nie przenosi napr ężeń rozciągających.     Istnienie napr ężeń rozciągających powoduje powstawanie szczelin w gruncie oraz  pomi ędzy gruntem a ścianą.     Napr ężen...

Parcie graniczne - definicja

 • Politechnika Gdańska
 • Mechanika gruntów
Pobrań: 98
Wyświetleń: 2730

Definicje  Parcie graniczne – jest to wypadkowa siła działająca od strony ośrodka gruntowego,  spowodowana przemieszczeniem konstrukcji lub jej elementu w kierunku od gruntu, o  wartości dostatecznej do uzyskania najmniejszej wartości parcia gruntu.  szczelinowych, płyt kotwiących, obudowy wykopów ...