Wody związane - definicja

Nasza ocena:

3
Pobrań: 28
Wyświetleń: 609
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wody związane - definicja - strona 1 Wody związane - definicja - strona 2

Fragment notatki:

 WODY ZWIĄZANE      – wody podlegające siłom molekularnym wiążącym je z  ziarnami mineralnymi w brew sile ciężkości.  Zdolność ziaren skalnych do wiązania wody to adsorpcja.  Woda błonkowata Woda higroskopijna •  WODY HIGROSKOPIJNE  – woda powstająca na skutek adsorbowania drobin pary  wodnej z powietrza w strefie aeracji.  - duża gęstość około 2 g/cm3 - zamarza w temperaturze – 78 C - nie przekazuje ciśnienia hydrostatycznego - nie ma zdolności ruch - nie ma zdolności do rozpuszczania innych substancji - nie jest wykorzystywana przez rośliny Zdolność do adsorbowania to wodochłonność higroskopijna: żwiry do  0,05 % piaski do  1 % piaski pylaste            do  7 % gliny, iły do  20 % •  WODY  BŁONKOWATE  – powstaje na skutek wiązania drobin ciekłej wody przez  ziarna mineralne dzięki siłom elektrycznym działającym pomiędzy cząsteczką mineralną  a cząsteczką wody. - warstwa wewnętrzna – o cechach zbliżonych do wody higroskopijnej - warstwa zewnętrzna - gęstość około 1 g/cm3, temperatura zamarzania  1,57% max wilgotność molekularna w masie suchej skały   0,5 - 0,25 mm       1,6%    0,25 - 0,1 mm      2,73%    0,1 - 0,05 mm      4,75% 0,05 - 0,005 mm     10,18%      44,85 % •  WODA KAPILARNA –  woda, która podnosi się ponad zwierciadło swobodne na  skutek zjawiska włoskowatości.  - podlega sile ciężkości - przenosi ciśnienie hydrostatyczne - rozpuszcza sole mineralne - zamarza 

(…)

…, która podnosi się ponad zwierciadło swobodne na
skutek zjawiska włoskowatości.
- podlega sile ciężkości
- przenosi ciśnienie hydrostatyczne
- rozpuszcza sole mineralne
- zamarza < 0 C
- jest wykorzystywana przez rośliny
Na granicy strefy saturacji i aeracji występuje strefa wzniosu kapilarnego:
h = 0,15/r [cm]
gdzie r - średnica przewodu kapilarnego
Zdolność skał do wzniosu kapilarnego to wodochłonność…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz