Politechnika Gdańska - strona 174

Kultura menadżerska - rozmowa kwalifikacyjna, omówienie

 • Politechnika Gdańska
 • Kultura menadżerska
Pobrań: 0
Wyświetleń: 441

Rozmowa kwalifikacyjna Na rozmowie kwalifikacyjnej pracodawca przeważnie przeprowadza krótki egzamin, sprawdzający znajomość języka obcego, czy programu komputerowego. Jest też pewien standardowy zestaw pytań, powtarzających się w w...

Kultura menadżerska - rozmowa przez telefon, omówienie

 • Politechnika Gdańska
 • Kultura menadżerska
Pobrań: 0
Wyświetleń: 546

Rozmowa przez telefon W ostatnich dziesięcioleciach nastąpił poważny postęp w różnych dziedzinach życia, nie wyłączając telekomunikacji. Telefon stał się powszechnym środkiem porozumiewania się. Skonstruowano też nowe typy telefonów - telef...

Kultura menadżerska - rozmowa urzędowa, omówienie

 • Politechnika Gdańska
 • Kultura menadżerska
Pobrań: 0
Wyświetleń: 924

Rozmowa urzędowa (służbowa) Rozmowy urzędowe prowadzi się dość często za pośrednictwem centrali telefonicznej. Telefonistka zgłaszając podaje nazwę instytucji, a jej główne zadanie sprowadza się do szybkiego i prawidłowego połączeni...

Kultura menadżerska - rozmowy z pracownikami, omówienie

 • Politechnika Gdańska
 • Kultura menadżerska
Pobrań: 0
Wyświetleń: 329

Rozmowy z pracownikami Rozmowy dyrektora z pracownikiem prowadzone w sposób zwięzły i rzeczowy przyczyniają się do lepszego wykonania obowiązków służbowych i wytworzenia dobrego klimatu. Może to jednak nastąpić tylko w tym przypadku, gdy obie strony będą przygotowane. Rozmowa odbywająca się z inicj...

Kultura menadżerska - rozsadzanie przy stole, omówienie

 • Politechnika Gdańska
 • Kultura menadżerska
Pobrań: 0
Wyświetleń: 385

Rozsadzanie przy stole Rozsadzanie gości przy stole to zadanie trudne i odpowiedzialne. Wymaga przestrzegania zasady pierwszeństwa, dokładnego przemyślenia i taktu tak, aby nikogo nie dotknąć i wszystkim zapewnić dobre samopoczucie. Przystępując do rozsadzenia sporządzamy listę uczestników i dziel...

Kultura menadżerska - skuteczne uczenie się, omówienie

 • Politechnika Gdańska
 • Kultura menadżerska
Pobrań: 0
Wyświetleń: 420

Skuteczne uczenie się z różnych źródeł informacji Aby pogłębiać swoje umiejętności oraz zdobywać nową wiedzę należy korzystać ze wszystkich źródeł. Otaczający nas świat posiada takie źródła, musimy nauczyć się tylko z nich korzystać. Oto kilka przykładów, z których możemy czerpać informacje: współ...

Kultura menadżerska - smoking, omówienie

 • Politechnika Gdańska
 • Kultura menadżerska
Pobrań: 7
Wyświetleń: 588

Smoking Jest to strój wieczorowy noszony podczas przyjęć, uroczystych premier i koncertów. Jest najczęściej uszyty z czarnego, cienkiego materiału. Ma klapy wyłożone atłasem, na zewnętrznych szwach spodni są naszyte pojedyncze jedwabne lampasy. Do...

Kultura menadżerska - tajemnice savoir vivre, omówienie

 • Politechnika Gdańska
 • Kultura menadżerska
Pobrań: 7
Wyświetleń: 588

Tajemnice savoir vivre'u wokół stołu Prawidłowe i sprawne przygotowanie spotkania towarzyskiego wymaga pewnych wiadomości i umiejętności, poczucia estetyki, dużej dokładności oraz terminowego załatwienia lic mych, drobnych problemów. Spotkania ...

Kultura menadżerska - toasty, omówienie

 • Politechnika Gdańska
 • Kultura menadżerska
Pobrań: 0
Wyświetleń: 539

Toasty Nieodłącznym elementem śniadań i obiadów są toasty. Gospodarz zabiera głos zawsze jako pierwszy i stojąc wygłasza toast. Wita gości, a w szczególności gościa honorowego i jego małżonkę. W toaście mogą być zawarte uwagi dotyczące wzajemnych stosunków, rezultatów przeprowadzonych rozmów oraz ...

Wody podziemne w regionie gdańskim

 • Politechnika Gdańska
 • Hydrologia i hydrogeologia
Pobrań: 35
Wyświetleń: 770

WODY PODZIEMNE W REGIONIE GDAŃSKIM W regionie gdańskim występują trzy główne piętra wodonośne o znaczeniu użytkowym: -  czwartorzędowe  -  trzeciorzędowe  na głębokości od około 80 mnpm do 80 mppm  - kredowe na głębokości od około 120 m ppm  1. wody w czwartorzędowych utworach polodowcowych: -wystę...