Politechnika Gdańska - strona 163

Badania Kottera i Hesketta - opracowanie

 • Politechnika Gdańska
 • Kierowanie zespołami
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1610

Badania Kottera i Hesketta Kultura korporacji może wywierać istotny wpływ na długotrwałą efektywność ekonomiczną przedsiębiorstwa. Kultura korporacji zapewne będzie w następnym dziesięcioleciu jeszcze ważniejszym czynnikiem, decydującym o powodzeniu albo niepowodzeniu firmy. Nierzadko występują k...

Bariery przedsiębiorczości - opracowanie

 • Politechnika Gdańska
 • Kierowanie zespołami
Pobrań: 14
Wyświetleń: 987

Bariery przedsiębiorczości . Biznes plan(plan zamierzenia )- oficjalny dokument, zawierający określenie misji, opis wyrobów lub usług firmy, analizę rynku, prognozy finansowe oraz opis strategii zarządzania prowadzących do osiągnięcia celów. Przekształcenie organizacji zmiana jest stałym zjawisk...

Szkoła behawioralna - opracowanie

 • Politechnika Gdańska
 • Kierowanie zespołami
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1120

Chester I. Barnard - uważał, że można utrzymać równowagę celów osobistych i organizacji, jeżeli kierownicy znają strefę obojętności(sferę akceptacji ) pracownika, tzn. wiedzą, co pracownik zrobi bez kwestionowania autorytetu kierownika Ad 3 Szkoła behawioralna- ( Organizacja to ludzie) -grupa nauk...

Kierownie- nauka, sztuka - omówienie

 • Politechnika Gdańska
 • Kierowanie zespołami
Pobrań: 49
Wyświetleń: 721

Czy kierowanie jest sztuką czy nauką ścisłą? Jedni uważają, że kierowanie to dziedzina wiedzy, która dąży do systematycznego zrozumienia dlaczego i w jaki sposób ludzie współpracują dla osiągnięcia celów oraz do zwiększenia użyteczności systemów współdziałania - to usystematyzowane teorie opracowan...

Czynniki psychologiczne - omówienie

 • Politechnika Gdańska
 • Kierowanie zespołami
Pobrań: 0
Wyświetleń: 777

Czynniki psychologiczne Przedsiębiorcy charakteryzują się dużą potrzebą osiągnięć , zgodnie z koncepcją McClellanda Pięć motywów postępowania wg; Begley i Boyd: Potrzeba osiągnięć . Przedsiębiorcy charakteryzują się dużą potrzebą osiągnięć, zgodnie z koncepcją McClellanda. Umiejscowienie kontroli...

Decentralizacja i centralizacja - omówienie

 • Politechnika Gdańska
 • Kierowanie zespołami
Pobrań: 7
Wyświetleń: 581

Decentralizacja i centralizacja Decentralizacja -ma takie same zalety jak delegowanie; odciąża menadżerów najwyższego szczebla, decyzje są trafniejsze bo podejmowane są bliżej miejsca akcji. wady: pozbawia przywództwa i koordynacji ze strony naczelnego kierownictwa, koszt i ryzyko związane z daną ...

Kierowanie zespołami - decydowanie - omówienie

 • Politechnika Gdańska
 • Kierowanie zespołami
Pobrań: 14
Wyświetleń: 469

DECYZJA O DECYDOWANIU PRÓG UZNANIA ZAGADNIENIA ZA PROBLEM Wyznaczenie priorytetów Czy z problemem można sobie łatwo poradzić? Czy problem nie rozwiąże się sam? Czy to ja powinienem podjąć tą decyzję ISTOTA PODEJMOWANIA DECYZJI KIEROWNICZYCH Decyzje programowane: Decyzje dotyczące rutynowych pr...

Kierowanie zespołami dekodowanie omówienie

 • Politechnika Gdańska
 • Kierowanie zespołami
Pobrań: 14
Wyświetleń: 476

Dekodowanie to proces, w którym Odbiorca interpretuje komunikat, jakie intencje Odbiorca przypisuje Nadawcy zależy od tego jak rozumie przekazaną mu informację Skuteczna komunikacja zachodzi tylko wtedy, gdy odbiorca rozumie informację w sposób zamierzony przez nadawcę . Zakłócenia to czynniki, kt...

Kategorie pozawerbalne - omówienie

 • Politechnika Gdańska
 • Kierowanie zespołami
Pobrań: 7
Wyświetleń: 581

Do kategorii pozawerbalnych sposobów komunikowania się należy : ton, brzmienie, modulacja, intonacja głosu, akcent świadczą o stanie emocjonalnym, o pochodzeniu, wykształceniu człowieka wyra...

Bariery w komunikowaniu się - omówienie

 • Politechnika Gdańska
 • Kierowanie zespołami
Pobrań: 21
Wyświetleń: 511

Dodatkowe bariery w komunikowaniu się to np . przyjęcie przedwczesnych założeń i ocen, nieuprawnione uogólnienia, przerywanie partnerowi w rozmowie, nieskuteczne radzenie sobie z nie partnerskim prowadzeniem rozmowy przez drugą stronę, brak szacunku dla partnera rozmowy, bariery związane z kompeten...