Politechnika Gdańska - strona 164

Podstawowe typy motywowania - omówienie

 • Politechnika Gdańska
 • Kierowanie zespołami
Pobrań: 49
Wyświetleń: 784

Dwa podstawowe typy motywowania: Motywacja wewnętrzna - takie czynniki, które wpływają na to, że ludzie zachowują się w określony sposób lub postępują w konkretnym kierunku. Czynniki te obejmują odpowiedzialność, poczucie, że praca jest ważna i że ma się nad nią kontrolę, swobodę działania, pole do...

Ewolucja Teorii organizacji - omówienie

 • Politechnika Gdańska
 • Kierowanie zespołami
Pobrań: 14
Wyświetleń: 721

Ewolucja Teorii organizacji i zarządzania Henry Ford- apostoł masowej produkcji wprowadził masową produkcję samochodów, robotnik wykonywał jedno określone zadanie gdy wydajność nie wzrastała podwoił płacę robotników, żeby przyciągnąć najlepszych fachowców Machiavelli -

Kierowanie zespołami - globalizacja a zarządzanie, omówienie

 • Politechnika Gdańska
 • Kierowanie zespołami
Pobrań: 7
Wyświetleń: 462

Globalizacja a Zarządzanie— świadomość organizacji, że w interesach należy uwzględniać ogólnoświatowy, a nie lokalny punkt widzenia. bliskość klientów, konkurentów, dostawców, prawodawców( faksy, internet, telefony komórkowe, wideo konfe...

Kierowanie zespołami - Henri Fayol , omówienie

 • Politechnika Gdańska
 • Kierowanie zespołami
Pobrań: 7
Wyświetleń: 763

Henri Fayol - klasyczna teoria organizacji określenia zasad i umiejętności leżących u podłoża skutecznego zarządzania, twierdził, że umiejętności kierowania można się nauczyć, jeżeli się pozna zasady leżące u jej podstaw. Max Weber - biurokra...

Kierowanie zespołami - Human Relations, omówienie

 • Politechnika Gdańska
 • Kierowanie zespołami
Pobrań: 98
Wyświetleń: 833

„Human Relations” - doktryna stosunków międzyludzkich (1940-1960) Zarządzanie zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie zakładający wykorzystanie dorobku nauk społecznych - psychologii i socjologii. Badania E. Mayo zakwestionowały podstawowe założenia inżynierii przemysłowej - szkoły naukowego kierowni...

Kierowanie zespołami - instrumenty etyki, omówienie

 • Politechnika Gdańska
 • Kierowanie zespołami
Pobrań: 28
Wyświetleń: 833

Instrumenty etyki Wartości - to co jest przedmiotem względnie trwałych zagadnień, samo w sobie stanowi dobro. Prawa- uprawnienia do podejmowania przez daną osobę określonych działań. Obowiązki - zobowiązania do podejmowania określonych działań albo do posłuszeństwa wobec prawa. Normy moralne - z...

Kierowanie zespołami - Intuicja, omówienie

 • Politechnika Gdańska
 • Kierowanie zespołami
Pobrań: 0
Wyświetleń: 525

Intuicja - to dochodzenie do prawdy bez pomocy logicznego myślenia (szósty zmysł). Niektórzy twierdzą, że to wynik pracy naszej podświadomości nad postawionym przez nas zadaniem i że intuicja nie myli się nigdy, to tylko my nie potrafimy jej słuchać. Większość cech lidera łączy się ściślej z pracą...

Kierowanie zespołami - jakość, omówienie

 • Politechnika Gdańska
 • Kierowanie zespołami
Pobrań: 14
Wyświetleń: 581

Jakość Jakość - to poczucie, że coś jest lepsze od czegoś innego, wyrób lepszy od przeciętnego , kupowanego po korzystnej cenie. Kompleksowe zarządzanie jakością TQM - Nastawienie kultury organizacji na zadowolenie klientów przez zastosowanie zintegrowanego systemu narzędzi, metod szkolenia; TQM w...

Kierowanie zespołami - twórczość i innowacja, omówienie

 • Politechnika Gdańska
 • Kierowanie zespołami
Pobrań: 0
Wyświetleń: 504

Kierowanie twórczością i innowacją : twórczość jako generowanie nowych pomysłów, innowacja jako przekształcenie nowego pomysłu w nową firmę, nową usługę, nowy proces, nową metodę produkcji. Twórczość indywidualna - poszczególne osoby różnią się pod względem uzdolnień twórczych: przykład z wykorzys...