Politechnika Gdańska - strona 162

Testy z zarządzania

 • Politechnika Gdańska
 • Zarządzanie środowiskiem
Pobrań: 42
Wyświetleń: 791

TESTY Z ZARZĄDZANIA 1.Stosunki organizacyjne to m.in. stosunki: a / należenia do różnych systemów b / dyferencjacji c / dywersyfikacji d / hierarchicznej zależności 2.Istnienie kanałów informacyjnych (komunikacji) w przedsiębiorstwie jest rezultatem: a / regulacji administracyjnych b / stosu...

Ściąga z zarządzania

 • Politechnika Gdańska
 • Zarządzanie personelem
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1246

Potencjał pracy -wszystkie cechy i właściwości ludzi, które decydują o ich przydatności do pracy. Elementy potencjału p : -wiedza -umiejętności praktyczne -zdolność -zdrowie -motywacja do pracy Funkcja personalna (zarządzanie zasobami ludzkimi)HRM - sprowadza się do efektywnego pozyskiwania ...

Ściąga z zarządzania - Projekty biznesowe

 • Politechnika Gdańska
 • Zarządzanie projektami IT
Pobrań: 140
Wyświetleń: 1274

Projekty biznesowe, w tym projekty informatyczne, służą wprowadzaniu zmian w firmie. Z  tego powodu ich realizacja wymaga należytego traktowania w przedsiębiorstwie i jest zagadnieniem szczególnie ważnym - oddziałuje bowiem na zasoby firmy przeznaczone d o projektu i  ma wpływ na późniejsze działan...

System zarządzania kadrami

 • Politechnika Gdańska
 • prof. przew. kwal. II Józef Andrzej Budka
 • Zarządzanie kadrami
Pobrań: 0
Wyświetleń: 707

Co to jest system zarządzania kadrami? Kadry występują w zarządzaniu przedsiębiorstwem w podwójnej roli: jako podmiot i jako przedmiot zarządzania. Jako podmiot mają obowiązek forsować interes przedsiębiorstw Jako przedmiot forsują własne interesy, a więc system zarządzania kadrami w przedsiębio...

Typologia decyzji kadrowych

 • Politechnika Gdańska
 • prof. przew. kwal. II Józef Andrzej Budka
 • Zarządzanie kadrami
Pobrań: 14
Wyświetleń: 588

DECYZJE KADROWE Pojęcie problemu decyzji kadrowej - problem kadrowy to każda sytuacja (trudność) która związana jest pracownikiem. Rola kadr to w przedsiębiorstwie (w obrębie jego dziedziny kadrowej) z punktu widzenia celów zarządzania kadrami, której zarządzanie ma wpływ na osiąganie celów. Proble...

Orientacja i adaptacja pracowników

 • Politechnika Gdańska
 • prof. przew. kwal. II Józef Andrzej Budka
 • Zarządzanie kadrami
Pobrań: 7
Wyświetleń: 658

ORIENTACJA I ADAPTACJA PRACOWNIKÓW   Należy ustalić elementy orientacji i adaptacji nowo przyjętych pracowników   Etap Treść Przyjęcie Serdeczne powitanie nowego pracownika pomoże w stresie dla nowicjusza. Musi on poczuć się jak w domu Po...

Prawo handlowe - pytania testowe zaliczenie

 • Politechnika Gdańska
 • dr Piotr Górski
 • Prawo handlowe
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1043

W spółce zoo której wspólnik może mieć tylko jeden udział, zbycie części udziału: b) może być uzależnione od uzyskania zgody zgromadzenia wspólników jeżeli umowa spółki stanowi inaczej Zbycie udziału w spółce zoo Może uzależnion...

Kierowanie zespołami - asertywność - opracowanie

 • Politechnika Gdańska
 • Kierowanie zespołami
Pobrań: 28
Wyświetleń: 756

Asertywność - tj. umiejętność uczciwego i szczerego wyrażania własnych uczuć i poglądów, obrony własnych praw przy jednoczesnym respektowaniu praw innych, co jest równoznaczne z pozytywnym stosunkiem do własnej osoby i do innych ludzi. Osoba ...

Kierowanie zespołami - autorytet - opracowanie

 • Politechnika Gdańska
 • Kierowanie zespołami
Pobrań: 14
Wyświetleń: 728

Autorytet: jedna z postaci władzy, często rozumiana jako zdolność sprawowania władzy w wyniku dysponowania określonymi wartościami, na przykład wiedzą lub tytułami(stanowiskami) Dwa poglądy na kwestie autorytetu formalnego Pogląd klasyczny: władza zaczyna się na bardzo wysokim poziomie, a następni...

Kierowanie zespołami - badania Hofstede - opracowanie

 • Politechnika Gdańska
 • Kierowanie zespołami
Pobrań: 21
Wyświetleń: 714

Badania Hofstede'a Indywidualizm a kolektywizm (stosunki jednostki z innymi ludźmi) Odległość władzy (miarą jest sposób traktowania nierówności między ludźmi w danym społeczeństwie, w jednym kraju ogranicza się nierówność a w drugim podtrzymu...