Politechnika Gdańska - strona 122

Pytania na zaliczenie - Prywatyzacja

 • Politechnika Gdańska
 • Finanse przedsiębiorstw
Pobrań: 21
Wyświetleń: 749

C o to jest prywatyzacja? Prywatyzacja - akt przekazania prywatnemu właścicielowi państwowego mienia. Prywatyzacja może się odbywać przez uwłaszczenie lub sprzedaż. Przeciwieństwem prywatyzacji jest nacjonalizacja . Istnieją trzy rodzaje prywatyzacji: Pośrednia, Bezpośrednia Obejmowanie akcji. Zbyw...

Outsourcing - koncepcje zarządzania

 • Politechnika Gdańska
 • Koncepcje zarządzania
Pobrań: 385
Wyświetleń: 1414

Koncepcje zarządzania „ Outsourcing ” Spis treści Wstęp 1.Definicja outsourcingu. 1.1 Offshoring. 2.Geneza outsourcingu. 3.Rodzaje outsourcingu. 3.1 Fazy outsourcingu. 4.Przyczyny stosowania działań outsourcingowych. 4.1 Obszary podlegające outsourcingowi. 5.Outsourcing na przykładzie firmy -”Agenc...

Test-zestaw8

 • Politechnika Gdańska
 • dr inż. Krzysztof Jagodziński
 • Odpady i ścieki
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1120

1. Na kim od 1 lipca 2013 będzie spoczywał obowiązek podpisania umowy na wywóz odpadów z  gospodarstw domowych?  A na właścicielu gospodarstwa domowego B na zarządzie spółdzielni mieszkaniowej C na gminie D na Powiatowym Inspektoracie Ochrony Środowiska 2. W jakim kraju powstaje najwięcej odpadów p...

Test-zestaw9

 • Politechnika Gdańska
 • dr inż. Krzysztof Jagodziński
 • Odpady i ścieki
Pobrań: 231
Wyświetleń: 2730

1. Śmietnia jest to: A) Nielegalnie składowisko w lesie B) synomin wolnostojącej osłony śmietnikowej  C) Obszar , z którego wszystkie odpady trafiają na konkretne składowisko- obszar zasilania składowiska w  odpady  D) Żadna z powyższych odpowiedzi nie jest poprawna 2. Kiedy zaczną obowiązywać nowe...

Test-zestaw10

 • Politechnika Gdańska
 • dr inż. Krzysztof Jagodziński
 • Odpady i ścieki
Pobrań: 42
Wyświetleń: 910

1. Co to jest pozwolenie zintegrowane? A Dotyczy jedynie substancji stałych wprowadzanych do środowiska B Objęcie wszystkich emisji dośrodowiska jednym dokumentem C Dotyczy jedynie substancji gazowych wprowadzanych do środowiska D ...

Test-zestaw11

 • Politechnika Gdańska
 • dr inż. Krzysztof Jagodziński
 • Odpady i ścieki
Pobrań: 42
Wyświetleń: 945

1. Zaznacz w kolejności od najmniejszej charakterystycznej temperatury do której doprowadzamy  próbkę ścieków podczas oznaczania jej temperatury topnienia: a) spiekania, miękknienia, płynięcia, topnienia b) miękknienia, spiekania, płynięcia, topnienia c) miękknienia, spiekania, topnienia, płynięcia...

Test-zestaw12

 • Politechnika Gdańska
 • dr inż. Krzysztof Jagodziński
 • Odpady i ścieki
Pobrań: 49
Wyświetleń: 868

1. Siatki na rusztowaniach mają za zadanie: a) zabezpieczyć robotników przed możliwym upadkiem z wysokości b) zabezpieczyć przechodniów przed spadającymi elementami występującymi podczas remontu budynku popr b) i c) c) nie doprowadzenia do pylenia d) uniemożliwić robotnikom wychylanie się poza gran...

Dobór kotłów grzewczych

 • Politechnika Gdańska
 • mgr inż. S. Faudala
 • Ogrzewnictwo
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1246

Dobór kotłów grzewczych    Podstawą prawidłowego doboru liczby i wielkości jednostek kotłowych w kotłowni powinien  być dokładny bilans cieplny obiektow przewidzianych do zasilania w ene...

Instalacje odprowadzania spalin

 • Politechnika Gdańska
 • mgr inż. S. Faudala
 • Ogrzewnictwo
Pobrań: 35
Wyświetleń: 980

Instalacje odprowadzania spalin    Przy spalaniu stałych, płynnych i gazowych paliw powstają spaliny, ktore musza być  bezpiecznie odprowadzane ponad dach przez przeznaczone do tego instalacje. W atmosferze  spaliny mogą się rozprzestrzeniać i w ten sposób unikać zagrożenia dla ludzi.  Instalacje o...

Cepłownictwo i wentylacja-kotły

 • Politechnika Gdańska
 • mgr inż. S. Faudala
 • Ogrzewnictwo
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1379

Kotły    Podział kotłów, można dokonać według wielu kryteriow:    • według zastosowanego materiału: żeliwne, stalowe, ze stali stopowej, ze stopow lekkich na  bazie aluminium, magnezu i krzemu    • według ciśnienia roboczego: kotły niskoprężn...