Politechnika Gdańska - strona 121

Test-zestaw4

 • Politechnika Gdańska
 • dr inż. Krzysztof Jagodziński
 • Odpady i ścieki
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1218

1. Jaki rodzaj odpadów wykazuje zdecydowaną tendencję wzrostową od 1990 r.? a) tekstylia b) metale c) tworzywa sztuczne d) papier/tektura 2. Która z frakcji odpadów nie podlega analizie morfologicznej? a)  100 mm 3. W którym kraju nie ma opracowanych metod badań odpadów? a) Wielka Brytania b) Dania...

Test-zestaw6

 • Politechnika Gdańska
 • dr inż. Krzysztof Jagodziński
 • Odpady i ścieki
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1015

1 Jak nazywamy produkt powstały w kompostowni? a stabilizator b stabilizat c odpad d osad 2 Ile jest typów środowisk wg Haziaka? a 6 b 3 c 5 d 4 3 Która frakcja przeważa w składzie odpadów produkowanych w Polsce? a tworzywa sztuczne b metale ...

Test-zestaw7

 • Politechnika Gdańska
 • dr inż. Krzysztof Jagodziński
 • Odpady i ścieki
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1085

1. Typowy pojemnik przydomowy na odpady ma pojemność: a) 1100l b) 550l c) 240l d) 110l 2. Instalacja urządzenia zsypowego może być montowana w budynkach mieszkalnych o wysokości  maksymalnej: a) 25m b) 55m c) 75m d) 100m 3. Ile procent śmieci w Polsce podlega recyklingowi i kompostowaniu? a) 100% b...

Kierunek administracyjny - omówienie

 • Politechnika Gdańska
 • Ewolucja systemu zarządzania
Pobrań: 154
Wyświetleń: 1463

Kierunek administracyjny. W odróżnieniu do zarządzania naukowego zajmującego się pracą poszczególnych pracowników, zarządzanie administracyjne koncentruje się na zarządzaniu całą organizacją. Sprawne zarządzanie urzędami publicznymi i organizacjami gospodarczymi stało się sprawą bardzo istotną. Nap...

Kierunek socjologiczno-psychologiczny

 • Politechnika Gdańska
 • Ewolucja systemu zarządzania
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1155

Kierunek socjologiczno - psychologiczny. Kierunek ten dzieli się na dwie szkoły: stosunków ludzkich i behawioralną. Rozwój zainteresowań zagadnieniami socjologiczno - psychologicznymi nastąpił w okresie krytyki systemu Taylora, głównie w USA. Zainteresowanie tym kierunkiem wykazali H. Münsterberg ...

Kierunki w nauce zarządzania

 • Politechnika Gdańska
 • Ewolucja systemu zarządzania
Pobrań: 189
Wyświetleń: 1568

Kierunki w nauce zarządzania. Na przełomie XIX i XX wieku pojawiają się pierwsze koncepcje teoretyczne na temat organizacji i zarządzania. Koncepcje te starano się uporządkować i podzielić na odpowiednie kierunki, szkoły czy nurty wg różnych kryteriów. Z pośród wszystkich szkół i koncepcji można wy...

Pionierzy nauki organizacji i zarządzania

 • Politechnika Gdańska
 • Ewolucja systemu zarządzania
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1463

Pionierzy nauki organizacji i zarządzania. Ślady zarządzania sięgają tysięcy lat wstecz. Już Egipcjanie stosowali przy budowie piramid planowanie, organizowanie i kontrolowanie. Aleksander Wielki wykorzystywał sztabową organizację w koordynacji działań kampanii wojennych. Cesarstwo Rzymskie posiada...

Podejście systemowe - Ludwik von Bertalanffy

 • Politechnika Gdańska
 • Ewolucja systemu zarządzania
Pobrań: 224
Wyświetleń: 2506

Podejście systemowe. Początek rozwoju koncepcji systemowej datuje się na lata 1947-1950, kiedy austryjacki profesor biologii Ludwik von Bertalanffy opublikował swoje wykłady na temat teorii systemów. Jednak faktyczny rozwój nauki o systema...

Podejście sytuacyjne

 • Politechnika Gdańska
 • Ewolucja systemu zarządzania
Pobrań: 833
Wyświetleń: 5957

Podejście sytuacyjne. Pojęcie sytuacyjne pojawiło się w lata 60-tych, a zyskało aprobatę w latach 70-tych XX w. Za współtwórców podejścia sytuacyjnego uważa się m.in. P.L. Lawrance'a i J.W. Lorcha. Rozwinęło się na skutek braku zaufania do tworzenia uniwersalnych zasad i procedur, których nikt nie ...

Szkoła procesu zarządzania

 • Politechnika Gdańska
 • Ewolucja systemu zarządzania
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1260

Szkoła procesu zarządzania (szkoła ilościowa). Szkoła ilościowa jest najnowszą z trzech głównych szkół zarządzania. Zrodziła się w czasie II wojny światowej, głównie na potrzeby armii. Opierała się głównie na analizach matematycznych w powiązaniu z naukami Taylora i Gantta. Twórcami tego nurtu byli...