Pytania na zaliczenie - Prywatyzacja

Nasza ocena:

3
Pobrań: 21
Wyświetleń: 756
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Pytania na zaliczenie - Prywatyzacja - strona 1 Pytania na zaliczenie - Prywatyzacja - strona 2 Pytania na zaliczenie - Prywatyzacja - strona 3

Fragment notatki:

C o to jest prywatyzacja? Prywatyzacja - akt przekazania prywatnemu właścicielowi państwowego mienia. Prywatyzacja może się odbywać przez uwłaszczenie lub sprzedaż. Przeciwieństwem prywatyzacji jest nacjonalizacja . Istnieją trzy rodzaje prywatyzacji: Pośrednia, Bezpośrednia Obejmowanie akcji. Zbywaniu akcji i udziałów będących własnością Skarbu Państwa w jednym z następujących trybów: oferty ogłoszonej publ icznie, przetargu publicznego, rokowań podjętych na podstawie publicznego zaproszenia , przyjęcia oferty w odpowiedzi na wezwanie , aukcji ogłoszonej publicznie. D opuszczalne jest również zbywanie akcji/udziałów z pominięciem wskazanych powyżej trybów poprzez uzyskanie zgody Rady Ministrów na inny niż publiczny tryb zbycia akcji (m.in. w sytuacjach zbycia akcji na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych , wniesienia akcji/udziałów do innej spółki jako aportu w zamian za akcje/udziały w podwyższonym kapitale , a także w uzasadnionych przypadkach sprzedaży akcji Skarbu Państwa na rzecz akcjonariusza większościowego spółki) . W Polsce za przeprowadzania procesów prywatyzacyjnych odpowiedzialne jest w pierwszym rzędzie Ministerstwo Skarbu Państwa . Co to jest globalizacja? Globalizacja w wymiarze gospodarczym polega w głównej mierze na ujednoliceniu rynków i obracanych na nich różnorodnych towarów. Pozwala to znieść większość barier występujących w handlu międzynarodowym, dzięki czemu firmy z Azji czy Ameryki Południowej mogą konkurować swoimi towarami na rynkach europejskich, czy amerykańskich. Głównymi przyczynami globalizacji jest rozwój technologiczny, liberalizacja rynków finansowych oraz szybszy przekaz informacji. Głównymi efektami postępującej globalizacji jest otwartość gospodarek, swoboda przepływów kapitałowych wzrost płynności rynków finansowych, obniżenie kosztów pozyskania kapitału zagranicznego, większa przejrzystość rynków finansowych , przyspieszenie rozwoju rynków finansowych, obniżenie ryzyka kursów walutowych, zwiększenie efektywności inwestycji, wzrost bezpieczeństwa depozytów bankowych, rozwój innowacji(większy rynek), lepsze informacje o działaniu rynków finansowych. Co to jest kapitalizacja? W terminologii używanej na giełdach papierów wartościowych jest to wartość giełdowa spółki równa iloczynowi aktualnego kursu akcji i liczby akcji spółki w obrocie giełdowym. Czym się różni rynek kapitałowy od pieniężnego? - Rynek pieniężny posiada instrumenty zapadalne do 1 roku, rynek kapitałowy średnio i długo terminowe. - Rynek pieniężny ma za zadanie zapewnić płynność pieniądza, natomiast rynek kapitałowy przede wszystkich odpowiednie rozmieszczenie go z miejsc, gdzie jest go za dużo do miejsc, które tego potrzebują.

(…)

… o charakterze własnościowym - akcje, prawa do akcji, certyfikaty inwestycyjne, świadectwa udziałowe. Pochodne instrumenty - kontrakty(forwars i futures), opcje oraz kontrakty wymiany(swap).
ZADANIA OBLICZENIOWE - WZORY + WYJAŚNIENIA
Oblicz wartość transakcyjną bonu na 26 tyg. Przy stopie dyskona 5%. Wartość nominalna bonu: N=10000zł
P = N* {1- [(d*n)/(360*100)]}
P = 10000* {1 - [(5*26*7)/(36000)]}
P = 10000…
…, certyfikaty inwestycyjne, są sprzedawane bezpośrednio inwestorom), instytucjonalizacja(proces przechodzenia od niesformalizowanych sposobów działania społecznego do uregulowanych, względnie stałych form aktywności, podlegających społecznym sankcjom), futuryzacja(??), liberalizacja(proces stopniowego koncesjonowania praw i uprawnień, zastrzeżonych wcześniej tylko dla elity autorytarnej, która dzięki…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz