Politechnika Gdańska - strona 123

Paliwa stosowane w kotłach

 • Politechnika Gdańska
 • mgr inż. S. Faudala
 • Ogrzewnictwo
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1176

Ogrzewnictwo, ciepłownictwo i  wentylacja.      Paliwa stosowane w kotłach.    • paliwa stałe – drewno, torf, węgiel brunatny, węgiel kamienny, koks  • paliwa gazowe – gaz ziemny, gaz miejski, gaz koksowniczy, gaz wodny  • paliwa płynne – ol...

Parametry kotłów wodnych

 • Politechnika Gdańska
 • mgr inż. S. Faudala
 • Ogrzewnictwo
Pobrań: 112
Wyświetleń: 840

Parametry kotłow wodnych – kazdy kocioł można scharakteryzować  przez cztery grupy parametrow: robocze, konstrukcyjne, i  technologiczne oraz eksploatacyjne.    Parametry robocze:  • znamionowa moc cieplna:  Qn = mw • cw • (tz-tp)  mw – znamionowy strumień masy przepływającej wody [kg/s]  cw – śred...

Przygotowanie ciepłej wody użytkowej

 • Politechnika Gdańska
 • mgr inż. S. Faudala
 • Ogrzewnictwo
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1862

PRZYGOTOWANIE CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ  (C.W.U.)  Z ważniejszych zapisow dotyczących instalacji ciepłej wody Użytkowej w  aktualnymrozporządzeniu w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadać  budynki i ich usytuowanie można wymienić:  • konieczność projektowania układow energooszczędnych...

Układy przygotowania ciepłej wody użytkowej

 • Politechnika Gdańska
 • mgr inż. S. Faudala
 • Ogrzewnictwo
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1113

Układy przygotowania ciepłej wody użytkowej    Układy przygotowania ciepłej wody Użytkowej mozna dzielić pod  kątem wielu czynnikow, jedne z najczęściej stosowanych:  • układy bezzasobnikowe (układy przepływowe),  • układy z zasobnikami ciepłej wody Użytkowej,  • układy z podgrzewaczami pojemnościo...

Urządzenia kondensacyjne

 • Politechnika Gdańska
 • mgr inż. S. Faudala
 • Ogrzewnictwo
Pobrań: 7
Wyświetleń: 574

Urządzenia kondensacyjne    Przy spalaniu gazów zawierających wodór – tj. gaz ziemny lub gaz płynny, oprócz dwutlenku  węgla powstaje  rownież para wodna. Tkwiące w niej ciepło (utajone) wykorzystują urządzenia  kondensacyjne, w których spaliny są schładzane znacznie poniżej punktu 

Ciepłownictwo i wentylacja-źródła ciepła

 • Politechnika Gdańska
 • mgr inż. S. Faudala
 • Ogrzewnictwo
Pobrań: 42
Wyświetleń: 784

Ogrzewnictwo, ciepłownictwo i wentylacja.    Źrodła ciepła    Zapotrzebowanie na ciepło jest zaspokajane z następujących źrodeł:    a. źrodła ciepła indywidualne, domowe  b. źrodła ciepła lokalne, zaopatrujące w ciepło jeden lub kilka obiektow  c. źrodła ciepła centralne, zaopatrujące miasto, rejon...

Prawo zamówień publicznych-materiały z ćwiczeń

 • Politechnika Gdańska
 • prof. Marek Zaborowski
 • Prawo zamówień publicznych
Pobrań: 1001
Wyświetleń: 2156

Zamówieniem publicznym  jest odpłatna umowa zawierana między zamawiającym, a  wykonawcą, której przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane.  Do zasad wymienionych w ustawie należą: • Zasada uczciwej konkurencji • Zasada równości(równe traktowanie wykonawców na wszystkich etapach  postępowa...

Przedmiot zamówienia

 • Politechnika Gdańska
 • prof. Marek Zaborowski
 • Prawo zamówień publicznych
Pobrań: 203
Wyświetleń: 1225

Prawo zamówień publicznych    Przedmiot  Zamówienia   •Zamawiający opisuje przedmiot zamówienia za  pomocą cech technicznych i jakościowych, z  zachowaniem Polskich Norm przenoszących normy  europejskie lub norm innych państw członkowskich  E...

Przepisy prawa związane z prawem zamówień publicznych

 • Politechnika Gdańska
 • prof. Marek Zaborowski
 • Prawo zamówień publicznych
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1085

      PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH     PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH   •Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku Dz. U. z 2004 roku Nr  19, poz. 177 z późn. zmianami     PRZEPISY PRAWA ZWIĄZANE Z PRAWEM ZAMÓWIEŃ  PUBLICZNYCH   •Kodeks Cywilny   •Kodeks Spółek Handlowych   •

Przetarg nieograniczony

 • Politechnika Gdańska
 • prof. Marek Zaborowski
 • Prawo zamówień publicznych
Pobrań: 273
Wyświetleń: 1351

PRAWO ZAMÓWIŃ PUBLICZNYCH                                    Przetarg nieograniczony           •To tryb udzielenia zamówienia, w którym w odpowiedzi na  publiczne ogłoszenie o zamówieniu oferty mogą składać  wszyscy zainteresowani wykonawcy.   •Moment wszczęcia postępowania to:   -Ogłoszenie o zamó...