Paweł Bogacz

note /search

Cykl życia produktu a strategie marketingowe - omówienie

 • Marketing
Pobrań: 140
Wyświetleń: 1351

Cykl życia produktu a strategie marketingowe. Cykl życia produktu przebiega przez 4 faz: wprowadzenie na rynek, wzrost sprzedaży, dojrzałość rynkowa, czyli osiągnięcie pewnego rozwoju i spadek sprzedaży. Ad 1) W fazie wprowadzenia produktu na rynek sprzedaż produktu rośnie powoli, ponieważ nie ...

Instrumenty marketingowe związane z produktem i promocją

 • Marketing
Pobrań: 42
Wyświetleń: 2765

Instrumenty marketingowe związane z produktem i promocją Instrumentami związanymi z produktem jest: - produkt - opakowanie - oznakowanie - cena Produktem jest skierowany na rynek wytwór ludzkiej pracy mogący wzbudzić zainteresowanie nabywcy, który może go kupić, użyć lub skonsumować w celu z...

Oznaczenia bezpieczeństwa produktów KEYMARK

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Marketing
Pobrań: 0
Wyświetleń: 448

Oznaczenia bezpieczeństwa produktów KEYMARK – jest kluczem europejskiego rynku. Powstały w 1992 roku KEYMARK zajmuje się elektrotechniczną standaryzacją, utworzoną przez Komisję Europejską. Wszystkie kraje członkowskie dysponują jednakowymi znakami jakościowymi, z wyjątkiem Austrii, Szwecji i Fr...

Cykl życia produktu a strategie marketingowe - Marketing

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Marketing
Pobrań: 35
Wyświetleń: 490

Cykl życia produktu a strategie marketingowe. Cykl życia produktu przebiega przez 4 faz: wprowadzenie na rynek, wzrost sprzedaży, dojrzałość rynkowa, czyli osiągnięcie pewnego rozwoju i spadek sprzedaży. Ad 1) W fazie wprowadzenia produktu na rynek sprzedaż produktu rośnie powoli, ponieważ nie ...

Instrumenty marketingowe związane z produktem i promocją - Znak towar...

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Marketing
Pobrań: 7
Wyświetleń: 539

Instrumenty marketingowe związane z produktem i promocją Instrumentami związanymi z produktem jest: - produkt - opakowanie - oznakowanie - cena Produktem jest skierowany na rynek wytwór ludzkiej pracy mogący wzbudzić zainteresowanie nabywcy, który może go kupić, użyć lub skonsumować w celu z...

Makrootoczenie - omówienie

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Marketing
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1253

Otoczenie: makrootoczenie (otoczenie dalsze, ogólne) - mikrootoczenie (otoczenie bliższe, operacyjne) - organizacja Schemat otoczenia Firma- otoczenie rynkowe- ekonomiczne, technologiczne, demograficzne, polityczno prawne, społeczno k...

Marketing - wstępny wykład

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Marketing
Pobrań: 154
Wyświetleń: 546

MARKETING: 1) ujęcie tradycyjne (przed II wojną światową) – czynności zbytu wyrobów, wykonywane przy zastosowaniu mniej lub bardziej wyrafinowanych metod i technik oddziaływania na nabywcę 2) ujęcie klasyczne (do lat 70-ych XX wieku) – oznacza odpowiednie planowanie, koordynację i kontrolę wsz...

Marketingowe koncepcje działalności gospodarczej - koncepcja produkcji...

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Marketing
Pobrań: 28
Wyświetleń: 350

Marketingowe koncepcje działalności gospodarczej: 1) koncepcja produkcji – konsumenci faworyzują produkty, które są szeroko dostępne i mają niską cenę. Kadra kierownicza koncentruje się na osiągnięciu wysokiej wydajności produkcji i szerokiej dystrybucji, zagrożeniem jest niska jakość produktu ...

Metody badań marketingowychm - badania krótkookresowe

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Marketing
Pobrań: 7
Wyświetleń: 721

Metody badań marketingowych. Badania marketingowe - polegają na gromadzeniu, opracowywaniu i analizie informacji koniecznych do podjęcia decyzji marketingowych jako decyzji opartych na prymacie ( istnieniu ) rynku W zależności od okresu czasu , którego mają dotyczyć wyróżnia się : * badania dł...

Mikrootoczenie - omówienie

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Marketing
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1673

Mikrootoczenie (otoczenie bliższe) - zespół warunków funkcjonowania przedsiębiorstwa wynikających z tego, że działa ono w powiązaniu z określonymi dostawcami, klientami, pośrednikami oraz wśród określonej grupy konkurentów Metody analizy...