Paweł Bogacz - strona 2

Otoczenie marketingowe przedsiębiorstwa i metody jego badania - Mikoro...

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Paweł Bogacz
 • Marketing
Pobrań: 21
Wyświetleń: 602

Otoczenie marketingowe przedsiębiorstwa i metody jego badania. Otoczenia marketingowe przedsiębiorstwa składa się z dwóch warstw: Mikorotoczenie Czyli otoczenie bliższe. Jest to zespół warunków funkcjonowania przedsiębiorstwa wynikających z tego, że działa ono w powiązaniu z: - dostawcami - k...

Planowanie działalności marketingowej

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Paweł Bogacz
 • Marketing
Pobrań: 35
Wyświetleń: 420

Planowanie działalności marketingowej. W planowaniu działalności marketingowej, można przyjmować dwa kryteria podziału: 1) Czasu tj. jakiego przedziału czasu analizowana działalność dotyczy 2) Wagi problemu Ad 1) wydzielamy trzy rodzaje planowania: a) Strategiczne – plan opisujący w jaki...

Podział rynku - omówienie

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Paweł Bogacz
 • Marketing
Pobrań: 21
Wyświetleń: 567

Podział rynku w ujęciu poszukiwania rynku docelowego: 1) rynek potencjalny 2) rynek dostępny a. kwalifikowany rynek dostępny b. rynek obsługiwany (docelowy) c. rynek spenetrowany Rynek potencjalny – zbiór nabywców przejawiających pewien poziom zainteresowania określonym dobrem lub usługą ...

Produkt - omówienie

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Paweł Bogacz
 • Marketing
Pobrań: 63
Wyświetleń: 630

Budowa produktu: - rdzeń produktu – cechy produktu wypełniające podstawowe jego funkcje i zaspokajają podstawowe potrzeby (konstrukcja, skład itp.) - produkt rozszerzony – cechy uzupełniające produkt (kształt, wyposażenie dodatkowe itp.) - produkt potencjalny – cechy poszerzające produkt (kolor...

Wybór koncepcji marketingu - omówienie

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Paweł Bogacz
 • Marketing
Pobrań: 42
Wyświetleń: 420

Wybór koncepcji marketingu – mix a rynek docelowy przedsiębiorstwa. Marketing mix nazywa znajdujące się pod kontrolą przedsiębiorstwa czynniki (zmienne), które łączne są razem po to aby zaspokoić potrzeby i pragnienia ostatecznych nabywców. Chociaż rynek docelowy nie jest częścią marketingu mix ...

Istota przewagi komparatywnej w produkcji i wymianie

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Paweł Bogacz
 • Mikroekonomia
Pobrań: 84
Wyświetleń: 609

ISTOTA PRZEWAGI KOMPERATYWNEJ W PRODUKCJI I WYMIANIE Prawo komparatywnej przewagi – przewaga rynkowa wynikająca ze specjalizacji w produkcji takiego dobra, którego koszt alternatywny wytwarzania jest najmniejszy. Najbardziej efektywna wymiana rynkowa powinna prowadzić do wymiany tych dóbr na te...

Mechanizm rynkowy - wykład

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Paweł Bogacz
 • Mikroekonomia
Pobrań: 56
Wyświetleń: 658

MECHANIZM RYNKOWY, POJĘCIE ELASTYCZNOŚCI POPYTU ORAZ JEJ RODZAJE Mechanizm rynkowy jest regulatorem wymiany towarów na poziomie utrzymującym równowagę popytu i podaży. Częściami składowymi mechanizmu rynkowego są popyt, podaż oraz cena (popyt – ilość dobra jaką nabywcy chcą zakupić przy różnych ...

Optimum przedsiębiorstwa - wykład

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Paweł Bogacz
 • Mikroekonomia
Pobrań: 119
Wyświetleń: 623

OPTIMUM PRZEDSIĘBIORSTWA W WARUNKACH RYNKU DOSKONALE KONKURENCYJNEGO Rynek doskonale konkurencyjny składa się z bardzo dużej ilości, niezależnych od siebie (zatomizowanych) producentów i kupujących. Podmioty te są zbyt małe, by mogły wpływać na poziom cen sprzedawanych przez siebie wyrobów. Nie...

Rozwiązanie problemu minimalizacji kosztów dla zadanej wielkości produ...

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Paweł Bogacz
 • Mikroekonomia
Pobrań: 266
Wyświetleń: 1141

ROZWIĄZANIE PROBLEMU MINIMALIZACJI KOSZTÓW DLA ZADANEJ WIELKOŚCI PRODUKCJI Izokwanty – krzywe pokazujące wszystkie możliwe kombinacje czynników produkcji, przy użyciu których można wyprodukować pewną ilość dobra. Izokoszta - zbiór kombinacji wyników produkcji, dla których poziom kosztu bę...

Zarządzanie jakością - podstawowe pojęcia.

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Paweł Bogacz
 • Zarządzanie jakością
Pobrań: 378
Wyświetleń: 819

Nominanta- zmienna której poziom jest dany Stymulanta- zmienna której poziom nie może być niższy od danego. De stymulanta- zmienna której poziom nie może być wyższy od zadanego Karta kontrolna- narzędzie kontroli określa czy produkt spełnia warunki jakości