Planowanie działalności marketingowej

Nasza ocena:

5
Pobrań: 35
Wyświetleń: 420
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Planowanie działalności marketingowej - strona 1 Planowanie działalności marketingowej - strona 2

Fragment notatki:

Planowanie działalności marketingowej.
W planowaniu działalności marketingowej, można przyjmować
dwa kryteria
podziału:
1)
Czasu tj. jakiego przedziału czasu analizowana działalność dotyczy
2)
Wagi problemu
Ad 1) wydzielamy trzy rodzaje planowania:
a) Strategiczne

plan opisujący w jaki sposób jednostka będzie się
dostosowywać aby wykorzystać szanse tkwiące w otoczeniu, czyli strategicznie
dopasowywać cele i zdolności firmy do zmieniających się szans rynkowych.
b) Operacyjne (plan roczny)

krótkoterminowy plan opisujący bieżącą sytuację
firmy, jej cele, strategie, program działania i preliminaż na rok następny.
c) Taktyczne (plan długoterminowy)
-
plan opisujący główne czynniki i siły
wpływające na organizację w ciągu najbliższych kilku lat. Obejmuje długofalowe
cele, zasadnicze strategie marketingowe oraz wymagane zasoby.
Właściwie zorganizowany plan marketingowy firmy spełnia następujące cele :
1. Pomaga w kompleksowym i systematycznym programowaniu, organizowaniu
działalności marketingowej przedsiębiorstwa, przy czym jego zakres obejmuje
zagadnienia wykraczające poza nasze przedsiębiorstwa.
2. Pozwala uniknąć zbyt długich i nieprecyzyjnych opracowań przedstawiając
najważniejsze powiązania techniczne, organizacyjne, ekonomiczne naszej firmy.
3. Zapewnia wzajemne i efektywne komunikowanie się pomiędzy zespołami
specjalistów z kierownictwem firmy, w tym również działaniami marketingu,
technologicznymi, sferą badań o charakterze rozwojowym, w tym wprowadzenia
nowych produktów na rynek.
Poprawnie sformowany plan marketingowy winien zawierać elementy:
- streszczenie dla kierownictwa
-charakterystykę istniejącego stanu przedsiębiorstwa i jej syntetyczną analizę
-analizę rynków docelowych
-problemy działalności firmy
- podstawowe cele działalności marketingowej
- strategie i taktyki marketingowe
- zasady wdrażania i kontroli podjętych wcześniej działań
- wnioski końcowe
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz