Instrumenty marketingowe związane z produktem i promocją - Znak towarowy

Nasza ocena:

5
Pobrań: 7
Wyświetleń: 539
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Instrumenty marketingowe związane z produktem i promocją  - Znak towarowy - strona 1 Instrumenty marketingowe związane z produktem i promocją  - Znak towarowy - strona 2

Fragment notatki:

Instrumenty marketingowe związane z produktem i promocją
Instrumentami związanymi z produktem jest:
- produkt
- opakowanie
- oznakowanie
- cena
Produktem jest skierowany na rynek wytwór ludzkiej pracy mogący wzbudzić
zainteresowanie nabywcy, który może go kupić, użyć lub skonsumować w celu zaspokojenia
swoich potrzeb.
Opakowanie pełni wiele różnych funkcji. Zalicza się do nich funkcja ochronna która chroni
produkt przed uszkodzeniem w trakcie transportu. Utrzymuje produkt w dobrej formie i
kondycji. Opakowanie daje również informacje o danym produkcie oraz go identyfikuje. Po
za tym ma za zadanie tworzyć wizerunek, pobudzać wyobraźnie, zwiększyć atrakcyjność i
przyciągnąć uwagę klientów.
Oznakowanie. Znak towarowy lub marka to nazwa, termin, symbol, napis, wzór albo ich
kombinacja. Znak towarowy łączy w sobie pojęcie nazwy handlowej i marki handlowej.
Oznakowanie pełni funkcję identyfikacyjna. Powoduje również psychologiczne zróżnicowanie
produktu. Kolejnymi funkcjami są funkcje gwarancyjna i promocyjna.
Cena jest pieniężnym wyrażeniem wartości produktu. Cena jest jednym z najważniejszych
instrumentów oddziaływania na rynek. Cele polityki cenowej związane są z zyskiem oraz
konkurencją.
Instrumentami związanymi z promocją jest:
- promocja osobista
- reklama
- promocja dodatkowa (uzupełniająca)
- public relations
Promocja osobista
polega na prezentowaniu oferty przedsiębiorstwa i aktywizowanie
sprzedaży za pomocą bezpośrednich kontaktów pracowników z nabywcami.
Reklama stanowi bezosobową, odpłatną i adresowaną do masowego odbiorcy formą
przekazywania informacji rynkowych, zmierzających do prezentowania i popierania oferty
sprzedaży przez określonego nadawcę
Promocja dodatkowa obejmuje zróżnicowany zespół instrumentów, nie mieszczących się w
ramach innych środków komunikowania się przedsiębiorstwa z rynkiem. Zmierzają do
wywołania nadzwyczajnych dodatkowych silnych i krótkotrwałych bodźców zwiększających
stopień atrakcyjności oferty sprzedażowej.
Public relations są instrumentem systemu promocji, zmierzającym do kreowania, utrwalania
i rozszerzania społecznego zaufania i pozytywnego wizerunku przedsiębiorstwa. Celem jest
kształtowanie pozytywnych wobec przedsiębiorstwa postaw opinii publicznej
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz