Cykl życia produktu a strategie marketingowe - Marketing

Nasza ocena:

5
Pobrań: 7
Wyświetleń: 420
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Cykl życia produktu a strategie marketingowe - Marketing - strona 1 Cykl życia produktu a strategie marketingowe - Marketing - strona 2 Cykl życia produktu a strategie marketingowe - Marketing - strona 3

Fragment notatki:

Cykl życia produktu a strategie marketingowe.
Cykl życia produktu przebiega przez 4 faz: wprowadzenie na rynek, wzrost sprzedaży,
dojrzałość rynkowa, czyli osiągnięcie pewnego rozwoju i spadek sprzedaży.
Ad 1) W fazie wprowadzenia produktu na rynek sprzedaż produktu rośnie powoli, ponieważ
nie jest on jeszcze znany szerszemu ogółowi, w produkcja jest dopiero rozwijana. Faza
charakteryzuje się:
 Niskim udziałem w rynku;
 Relatywnie wysokim kosztem jednostkowym danego produktu;
 Najczęściej zysk ujemny (strata);
 Minimalny udział odbiorców;
 Tworzenie się konkurencji;
 Wysokie koszty związane z marketingiem, promocją, reklamą;
 Tworzymy dopiero odpowiednie kanały dystrybucji;
Ad 2) W fazie wzrostu konsumenci znają już produkt, w związku z czym jego sprzedaż nabiera
tempa. Celem przedsiębiorstwa będzie w tej fazie osiągniecie maksymalnego pułapu zbytu.
Faza charakteryzuje się:
 Wzrost ilości produktu na rynku;
 Malejący odpowiednio jednostkowy koszt wytworzenia;
 Istnieją przesłanki do wytworzenia zysku;
 Wzrost ilości nabywców;
 Możliwość zintensyfikowania konkurencji na rynku;
 Konieczność rozbudowy właściwych kanałów dystrybucji;
 Kontynuacja nakładów na marketing (promocja, reklama);
Ad 3) W fazie dojrzałości następuje spowolnienie sprzedaży związane z nasyceniem rynku a
także z pojawieniem się na nim innych produktów ( substytutów), zaspokajających te same
potrzeby. W tej fazie przedsiębiorstwo będzie chciało utrzymać produkt na rynku tak długo,
dopóty jest to możliwe i opłacalne. Faza charakteryzuje się:
 Maksymalna ilość produktu na rynku;
 Relatywnie niskie koszty produkcji na jednostkę;
 Możliwość uzyskiwania wysokich zysków;
 W miarę ustabilizowana konkurencja;
 Minimalne z tendencją do zerowych nakłady na marketing (często
wykorzystywany znak firmowy, marka towaru);
Ad 4) W fazie spadku, wskutek dostępności na rynku licznych substytutów oraz
wprowadzenia przez firmę nowych, doskonalszych produktów, sprzedaż gwałtownie spada.
Strategie przy wprowadzeniu nowego produktu
Potrzebna jest intensywna promocja i upływ czasu aby wszyscy potencjalni nabywcy
otrzymali informacje o produkcie i jego przeznaczeniu użytkowym, oraz przekonali się o
korzyściach związanych z jego posiadania.
Producent stara się namówić nabywców do zmiany dotychczasowych preferencji. Strategia
wprowadzania nowego produktu polega głównie na stworzeniu możliwości wypróbowania
produktu przez potencjalnych nabywców. Próbki produktu, rozpowszechnianie wśród
nabywców mogą ułatwić im podjęcie decyzji o zakupie. Producent kładzie duży nacisk na
kontrolę jakości i warunki sprzedaży.
Wprowadzanie produktu na rynek odbywa się najczęściej stopniowo, co redukuje ryzyko
niepowodzenia w przypadku niepowodzenia. Strategie cen i promocji nowego produktu
można podzielić następująco:
- wysoka cena i intensywna promocja
- umiarkowana cena i umiarkowana promocja
- niska cena i wysokie nakłady na promocję
- niska cena i niskie koszty promocji.
Strategie przy ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz