Mgr Szymon Drabczyk

Unia gospodarcza, unia walutowa - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • mgr Szymon Drabczyk
 • Polska w UE
Pobrań: 182
Wyświetleń: 1393

ZROZUMIEĆ POLITYKĘ UNII EUROPEJSKIEJ Wspieranie stabilności, wzrostu gospodarczego i dobrobytu w Europie Unia gospodarcza i walutowa oraz euro D o b r ze f unkc jo n ując a unia go s p o d ar c za i  wal ut owa o r az s il na i  s t ab il n a wal ut a eur o s ą p o d s t awą o t o c...

Polska w strefie Schengen - omówienie

 • mgr Szymon Drabczyk
 • Polska w Unii Europejskiej
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1911

Polska w strefie Schengen Wstęp Powstanie obszaru Schengen Schengen – aspekty prawne i instytucjonalne Obszary współpracy w ramach Schengen 1. Jednolity reżim przekraczania granic 2. Polityka wizowa 3. Polityka migracyjna i azylowa 4. Współpraca policyjna 5. Współpraca sądowa w sprawach ka...

-Polska w Unii Europejskiej aspekty ekonomiczne - gazeta

 • mgr Szymon Drabczyk
 • Polska w Unii Europejskiej
Pobrań: 112
Wyświetleń: 917

Nr 116/2008 Bezpłatny magazyn Polskiej Fundacji im. Roberta Schumana Traktat z Lizbony Kompedium wiedzy Ponadto o Traktacie: Marek A. Cichocki Mikołaj Dowgielewicz Andrzej Grzyb Jean-Dominique Giuliani Jan Kułakowski Dariusz Rosati Róża Thun Edmund Wittbrodt Janusz Wojciechowski Pr...

Schenfen- wypracowanie - omówienie

 • mgr Szymon Drabczyk
 • Polska w Unii Europejskiej
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1302

historia 13 lipca 1984 roku RFN i Francja zawarły porozumienie w Saarbrücken. Była to dwustronna umowa w sprawie ułatwiania obywatelom obu państw przekraczania wspólnej granicy. Umowa ta dotyczyła jedynie kontroli na drogowych przejściach granicznych. Umową z Saarbrücken zainteresowały się kraje

Strefa Schengen - omówienie

 • mgr Szymon Drabczyk
 • Polska w Unii Europejskiej
Pobrań: 175
Wyświetleń: 1330

Strefa Schengen jest obszarem, w skład którego wchodzą terytoria poszczególnych państw członkowskich, na którym stosowane są ściśle określone zasady reżimu Schengen dotyczące m.in. ochrony granic, ochrony danych osobowych obywateli, wzajemnej współpracy pomiędzy służbami policyjnymi państw - sygnata...

Układ z Schengen - omówienie

 • mgr Szymon Drabczyk
 • Polska w Unii Europejskiej
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1099

Co to jest Uk∏ad z Schengen? HH Co to jest Uk∏ad z Schengen? 14 czerwca 1985 podpisany zosta∏ Uk∏ad z Schengen (tzw. Schengen I), który ostatecznie wszed∏ w ˝ycie 26 czerwca 1995 r. Sygnatariuszami tego uk∏adu by∏y: Belgia, Holandia, Luksemburg, Niemcy oraz Francja. Na postawie Uk∏adu stopniowe ...

Tematy - Wydział Chemiczny - Polska w UE

 • mgr Szymon Drabczyk
 • Polska w Unii Europejskiej
Pobrań: 63
Wyświetleń: 840

Polska w UE Tematy 1. Geneza Wspólnot Europejskich (do 1958 roku). 2. Etapy historii Wspólnot Europejskich od Traktatów Rzymskich do Jednolitego Aktu Europejskiego (włącznie). 3. Proces integracji: od podpisania Traktatu z Maastrich...

Traktat lizboński - omówienie

 • mgr Szymon Drabczyk
 • Polska w Unii Europejskiej
Pobrań: 105
Wyświetleń: 749

Geneza: Spory: - o podział głosów (Polska traci w stosunku do Nicei, liczba głosów będzie teraz proporcjonalna do liczby ludności) - kształt komisji Europejskiej - ma być mniej komisarzy niż państw, przeciw czemu była m.in. Polska („jeden kraj - jeden komisarz”) (komisarzy ma być tylu co 2/3 pańs...

Z myślą o Europie XXI wieku - omówienie

 • mgr Szymon Drabczyk
 • Polska w Unii Europejskiej
Pobrań: 42
Wyświetleń: 581

Z myślą o Europie XXI wieku W ciągu minionego pięćdziesięciolecia zmieniła się Europa i zmienił się świat. We współczesnym, objętym globalizacją i ulegającym ciągłym zmianom świecie Unia musi stawiać czoła nowym wyzwaniom. Europa XXI wieku musi zmierzyć się z problemami związanymi z takimi kwestia...

Adresy stron www o Unii Europejskiej - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • mgr Szymon Drabczyk
 • Polska w UE
Pobrań: 56
Wyświetleń: 952

www.ans.pw.edu.pl Przewodnik adresów internetowych Temat: Unia Europejska I Unia Europejska 1. Adres Portalu UE:   http://www.europa.eu 2. Adresy instytucji, agencji i urzędów UE /EURATOM-u A. Rada Europejska: http://www.european-council.europa.eu Przewodniczący RE: http://www.european-council...