Mgr Ewa Wojtyna

note /search

Wady i zalety altenratywnych modeli konsumpcji makro wojtyna

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Makroekonomia
Pobrań: 350
Wyświetleń: 2667

2. Wady i zalety alternatywnych modeli konsumpcji. Podręcznik: 272….!:D Jedną z najważniejszych dla makroekonomicznej analizy sytuacji gospodarczej jest konsumpcja, chociażby ze względu na fakt, iż stanowi ona ok. 2/3 Produktu Narodowego Brutto (lub ponad 75% PKB w krajach OECD). A zatem to wah...

Interpretacja punktów równowagi wykresy friedmana makro wojtyna

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Makroekonomia
Pobrań: 329
Wyświetleń: 2891

3. Interpretacja punktów równowagi wykresu Friedmana. Friedman   krzywej Friedmana - Phelpsa, znanej także jako długookresowa   krzywa Phillipsa . Główny wniosek jaki płynie z analizy przeprowadzonej przez   Friedmana   i Phelpsa mówi...

Opracowanie rozdziału 2.2 i 2.3 z książki K. Stemplewskiej-Żakowicz...

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Diagnoza psychologiczna
Pobrań: 1008
Wyświetleń: 6006

2 i 2.3) z książki K.Stemplewskiej-Żakowicz. Składa się z 3 skanów (jpg). Opracowanie zawiera opisy takich zagadnień jak: definicja praktyki psychologicznej, biegłość praktyczna, właściwości indywidualne, kultura i kontekst, opis warunków aby procedura była testem, proporcja podstawowa, czułość test...

Wady i zalety zerowej inflacji makro wojtyna

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Makroekonomia
Pobrań: 630
Wyświetleń: 6062

4. Wady i zalety zerowej inflacji Zerową inflację wyróżniamy w klasyfikacji inflacji(proces wzrostu ogólnego poziomu cen) ze względu na tempo wzrostu cen Strategi astabilności cen jest bardziej wymagającą strategią niż strategia zerowej inflacji. Zerowa inflacja jakos cel polityki monetarnej( two...

Lektura makro wojtyna

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Makroekonomia
Pobrań: 175
Wyświetleń: 1484

Rozdział pierwszy John Maynard Keynes - brytyjski ekonomista przełomu XIX i XX w., twórca teorii interwencjonizmu państwowego. Jego poglądy miały znaczący wpływ na rozwój ekonomii w połowie XX wieku. Główne dzieło to Ogólna teoria , ...

Lektura

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Makroekonomia
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1204

Początek formularza Lektura1.doc Rozdział pierwszy John Maynard Keynes - brytyjski ekonomista przełomu XIX i XX w., twórca teorii interwencjonizmu państwowego. Jego poglądy miały znaczący wpływ na rozwój ekonomii w połowie XX wieku. Główne dzieło to Ogólna teoria , wydana w 1936, która była reak...

Bezrobocie - Krzywa Beveridge'a

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Makroekonomia
Pobrań: 1155
Wyświetleń: 3920

- Krzywa Beveridge'a a rodzaje bezrobocia Bezrobocie keynesowskie - jest to bezrobocie wynikające z niedostatecznego popytu globalnego i niskie płace realne. Nazywane jest również bezrobociem cyklicznym, ponieważ jego wielkość zmienia się wraz z cyklem koniunkturalnym (bezrobocie koniunkturalne). P...

Szaleństwo

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Makroekonomia
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1302

W latach 90. Szybki wzrost cen mieszkan, spadek bezrobocia, duze tempo wzrostu, boom w gosp, tworzy się banka spekulacyjna, która zawiera w sobie ziarna destrukcji. (banka- ceny aktywów rosną duzo ponad ich wartość). Do tego doszły: zle prowadzona księgowość, zły system regulacji (to nie przypade...

Inflacja - Szybkość obiegu pieniądza

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Makroekonomia
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1162

Inflacja to wzrost przeciętnej ceny dóbr w pewnym okresie. czysta inflacja - wzrost cen wszystkich dóbr i czynników produkcji w jednakowym tempie. Uwaga : przypadek czystej inflacji nie jest tylko możliwością teoretyczną, lecz znaczenie praktyczne (np. w analizie finansowej i ocenie przedsięwzięć ...

Wydatki a wielkości produkcji w gospodarce makro wojtyna

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Makroekonomia
Pobrań: 140
Wyświetleń: 1491

Wydatki a wielkość produkcji w gospodarce Dwa modele wyjaśniające wzrost gospodarczy model klasyczny model Keynesowski Różnice: wykorzystanie zdolności produkcyjnych zmienność płac i cen Podstawowe założenia modelu klasycznego: zdolności produkcyjne w gospodarcze wykorzystane są w pełni; p...