inflacja - Szybkość obiegu pieniądza

Nasza ocena:

3
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1057
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
inflacja - Szybkość obiegu pieniądza - strona 1 inflacja - Szybkość obiegu pieniądza - strona 2 inflacja - Szybkość obiegu pieniądza - strona 3

Fragment notatki:

Inflacja to wzrost przeciętnej ceny dóbr w pewnym okresie.
czysta inflacja - wzrost cen wszystkich dóbr i czynników produkcji w jednakowym tempie. Uwaga : przypadek czystej inflacji nie jest tylko możliwością teoretyczną, lecz znaczenie praktyczne (np. w analizie finansowej i ocenie przedsięwzięć inwestycyjnych). inflacja bazowa - wzrost poziomu cen w określonym czasie, po wyeliminowaniu wpływu czynników sezonowych oraz szoków podażowych.
Deflacja - spadek przeciętnej ceny dóbr w pewnym okresie
Pomiary inflacji: wskaźnik cen detalicznych WCD (ang. consumer price index - CPI) wskaźnik około 1800 cen dóbr konsumpcyjnych (np. śledź solony odgłowiony 1kg, papierosy „Caro” 20 szt., ondulacja na zimno włosów damskich itd.). Koszyk dóbr jest corocznie aktualizowany. Ceny dóbr z koszyka są obserwowane przez kilkuset ankieterów w setkach rejonów statystycznych w całym kraju. Rolę wag przy obliczaniu syntetycznego wskaźnika inflacji odgrywają udziały poszczególnych wydatków w całości wydatków przeciętnej polskiej rodziny. Wysokość poszczególnych wydatków ustalano na podstawie notatek prowadzonych na zlecenie GUS przez około 32 tys. polskich rodzin.
Deflator opisuje zmiany wszystkich cen wliczanych do PKB
Deflator jest miernikiem bardziej ogólnym, jednak WCD lepiej informuje o zmianach kosztów utrzymania.
Przyczyny inflacji Monetaryści twierdzą, że jedynym czynnikiem powodującym inflację jest zwiększanie podaży pieniądza. Im szybciej powiększa się zasób pieniądza, tym wyższa będzie stopa inflacji. Wg ilościowej teorii pieniądza wzrost podaży pieniądza powoduje wzrost cen. Ilustruje to równanie wymiany Fishera:
M - nominalna podaż pieniądza
V - szybkość obiegu pieniądza
P - ogólny poziom cen
Y - wielkość produkcji
Szybkość obiegu pieniądza (V) to liczba wliczanych do PKB transakcji obsługiwanych przez jednostkę pieniądza w ciągu roku.
Np. jeśli szybkość obiegu pieniądza wynosi 2, oznacza to, że wartość pieniądza w obiegu Mn jest dwukrotnie mniejsza niż wartość produkcji wytworzonej w ciągu całego roku
Wg monetarystów w dłuższym okresie V jest określone przez czynniki niezależne od podaży pieniądza. Zatem wzrost M powoduje odpowiedni wzrost wydatków
Przy V = const i Y = const: M ↑ → P ↑ . Keynesiści : związek między podażą pieniądza a cenami jest dużo słabszy. W rezultacie wzrost ilości pieniądza może pobudzić wzrost produkcji.


(…)

… maksymalne na żywność w celu ochrony ubogiej ludności. Nie przestał jednak zmniejszać wartości denara (już wtedy i tak całkowicie miedzianego). Nikt nie chciał sprzedawać zboża za ceny wyznaczone przez Dioklecjana, pojawiły się więc niedobory żywności i rozkwitł, pomimo surowych kar, czarny rynek. Aby zaradzić sytuacji, Dioklecjan wprowadził całkowicie nową, złotą walutę nazwaną solidus. Niestety, następni…
… do kilkudziesięciu procent rocznie. Miało się to zmienić po pierwszej wojnie światowej. Podobnie jak podczas innych wojen, państwa biorące w niej udział, a zwłaszcza państwa centralne, finansowały wydatki wojenne psuciem pieniądza. Ścisła kontrola cen powstrzymała jednak zakres inflacji, przynajmniej na czas trwania wojny. Po zawarciu pokoju uwolnione ceny poszybowały w górę. Co więcej, pokonane państwa musiały…
… się mówić hiperinflacja. Choć i to określenie w przypadku niemieckiego pandemonium inflacyjnego wydaje się zdecydowanie zbyt łagodne.
Powojenna hiperinflacja nie ominęła też Polski. Nowoutworzony rząd wprowadził w 1920 roku markę polską, zamiast walut państw zaborczych. Wysokie wydatki na wojsko (wojna z bolszewikami) i administrację skłoniły władze do posiłkowania się drukiem pieniądza, co spowodowało…
… ten wzrost kosztów produkcji prowadzi do wzrostu cen gotowych wyrobów.
Stagflacja - inflacja, której towarzyszy zmniejszenie się produkcji i wzrost bezrobocia
Hiperinflacja jest to bardzo szybki wzrost cen (miesięczny wzrost cen przekracza wtedy 50%). Najgwałtowniejsza znana hiperinflacja miała miejsce na Węgrzech po II wojnie światowej. Od sierpnia 1945r. do lipca 1946r. ceny rosły tam o średnio 19 800…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz