Mgr Emilia Stola - strona 5

note /search

Rozwój bankowości w Polsce

  • Bankowość
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1022

Rozdział Ι Rozwój bankowości w Polsce 1.Początki polskiej bankowości Już w późnym średniowieczu pojawili się w Polsce kupcy na tyle bogaci, że obok działalności handlowej mogli zajmować się udzielaniem kredytu. Aż do XVIII wieku zasadą było jednak łączenie działalności: kredytowej z handlową. Odręb...

Rynek lokat między-bankowych w zarządzaniu płynnością - Dealer

  • Bankowość
Pobrań: 0
Wyświetleń: 504

17. Rynek lokat między-bankowych w zarządzaniu płynnością Rynek lokat między-bankowych. Uczestnikami tego rynku są banki, a osoby zawierające transakcje to dealerzy lub brokerzy. Dealer - kupuje na własne ryzyko i rachunek. Broker - kupuje na rachunek i ryzyko firmy. Rynek ten jest rynkiem hurto...

Ryzyko bankowe

  • Bankowość
Pobrań: 77
Wyświetleń: 882

TEMATY: Ryzyko w działalności bankowej. Funkcje kapitałów własnych w bankach komercyjnych. Bankowe operacje pośredniczące. Operacje aktywne i operacje pasywne. 5. Rola systemu bankowego w gospodarce rynkowej. RYZYKO W DZIAŁALNOŚCI BANKOWEJ RYZYKO BANKOWE oznacza brak pewności wynikający z tego, że ...

Ryzyko bankowe - Ryzyko kredytowe

  • Bankowość
Pobrań: 42
Wyświetleń: 868

RYZYKO BANKOWE - negatywne odchylenie - prawdopodobieństwo wystąpienia straty (synonim niepewności). Jest uzależniony od czasu. Rozmiary ryzyka zależą od: czynniki ogólno-gospodarcze czynniki społeczne (zachowanie klientów) czynniki polityczne (jakieś wydarzenie) czynniki demograficzne (stopa b...

Ryzyko kredytowe banku

  • Bankowość
Pobrań: 91
Wyświetleń: 777

Istota ryzyka kredytowego banku i jego konsekwencje Ryzyko towarzyszące działalności gospodarczej utożsamiane jest z niepewnością, zagrożeniem nie osiągnięcia zamierzonych celów. Według V. Joga i C. Suczyńskiego „Ryzyko czy też niepewność...

Ryzyko zagranicznych operacji bankowych i metody jego ograniczania

  • Bankowość
Pobrań: 0
Wyświetleń: 903

Ryzyko zagranicznych operacji bankowych i metody jego ograniczania Dynamicznemu wzrostowi międzynarodowych obrotów gospodarczych towarzyszy rosnąca rola banków w operacjach zagranicznych. Zagraniczne obroty płatnicze wynikają z transakcji eksportowo-importowych, sprzedaży usług, a także innych świa...

Systemy rozrachunkowe (Kir, Sibir, Elixir)

  • Bankowość
Pobrań: 35
Wyświetleń: 525

SYBIR - uruchomiony w 1993 r. System wymiany zleceń płatniczych między uczestnikami rejestracji wzajemnych należności i zobowiązań z tego tytułu, wymiany między uczestnikami przesyłek z takimi zleceniami i przesyłek kurierskich sporządzanych w formie papierowej i w formie zbioru danych przekazanych...

Sposoby amortyzacji kredytów - PVA

  • Bankowość
Pobrań: 7
Wyświetleń: 651

Sposoby amortyzacji kredytów. Wyróżniamy dwa sposoby amortyzacji (spłaty) kredytu: Równe raty kapitałowe i malejące kwoty zwrotu (kapitał + odsetki = kwota zwrotu) Równe kwoty zwrotu (równe płatności) ad.1) PVA - należność obecna regularnych płatności A - rata kapitałowa t - liczba okresów i...

Strategie banków w dostosowaniu do wymogów UE

  • Bankowość
Pobrań: 7
Wyświetleń: 483

Strategie banków w dostosowaniu do wymogów UE. Omówienie zakresu tematycznego: Wprowadzenie, charakterystyka polskiego systemu bankowego Omówienie pdst, norm określających działanie banków w krajach UE Pdst elementy zarządzania strategicznego bankiem Sposób realizacji celów i zadań strategiczny...